Datan hyöty syntyy ymmärtämisen, oppimisen ja analyysin pohjalta tehtyjen ennustemallien kautta.