Viestinnän teknologialla ja kanavilla on merkitystä siihen, miten kykenemme yleensäkin viestimään. Tämä näkyy myös trendeissä.