Mikä pitää yritykset kasvu-uralla? Tämä juttu puhuu ”perustajan mielenlaadusta", jonka pitäisi säilyä yrityksessä vielä vuosikymmeniä sen perustamisen jälkeenkin. Ihannefirmassa jokaisella työntekijällä on omistajan asenne.