Automaatio valtaa alaa kaikkialla. Toimitusjohtajan tehtävissäkin on karsinnasta huolimatta paljon vaiheita, jotka vaan ovat suorittavaa ja tylsää. Vaikka ne eivät ole helppoja, kaavamaisina ne olisivat robotisoitavissa.