Perinteisessä median ostamisessa on käytetty tuttuja kumppaneita, media on ostettu joko mediatoimistokumppanin kautta tai suoraan medialta vuosisopimuksiin nojaten. Dynaamisessa median ostamisessa digiratkaisut ovat kriittisessä roolissa; miten saan sisältöni jakeluun heti enkä vuosisopimusprosessin mukaisesti ensi kuun lopulla?