"Dinglen toimitusjohtaja Tomi Hilvon mielestä ihmisten käytöksen muutos kertoo aitouden aikakaudesta tai sen uudelleen nousemisesta."