Läsnäolon merkitys vaihtelee aloittain. Vaihteleva fyysinen läsnäolo ja perinteisestä ajattelutavasta poikkeavat työajat noussevat nykyajan teknologioilla ja lisääntyneen luovan alan työpaikoilla varmaan jatkossa monen muunkin alan keskeiseksi kysymykseksi.