Hyödyntämällä näitä uusia mahdollisuuksia matkailualan toimijat pystyvät jatkossa palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja luomaan kilpailuetua.