Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Instagram on B2B-yritykselle tapa luoda pidempiaikaisia siteitä seuraajiin, kuten mahdollisiin asiakkaisiin, vaikuttajiin ja työntekijöihin. Se ei niinkään toimi omien tuotteiden ja palveluiden esittelykanavana. Sisällön pitää fokusoitua enemmän brändin tunnetuksi tekemiseen kuin Twitterin ja LinkedInin tapaan liidien keruuseen.