Me markkinoinnin ammattilaiset osaamme kärjistää intohimomme totuuksiksi. Usein lyömme asiakkaita (ja toisiamme) niillä päähän. Unohdamme debatin tärkeimmän taidon. Se on kuuntelu.