Iällä on edelleen merkitystä myös kohderyhmiä mietittäessä; sukupolven kokemuksen lisäksi myös elämänvaiheeseen liittyvien reunaehtojen ymmärtäminen on avainasemassa.