Tietoturvauhkien yleistyessä on tärkeää, että yrityksen prosessit ovat kunnossa. Tuntemalla ja tiedostamalla oman toiminnan pystytään löytämään kehityskohteet.