"Data-analyysissa ei välttämättä tarvita perinteistä, etukäteistä hypoteesia tai oletusta vaan katsotaan, mitä koneesta pullahtaa. Jos joillakin asioilla näyttäisi olevan jonkinlainen yhteys tai kytkös, niin se voidaan tulkita havainnoksi."