Työ monialaistuu ja poikkiorganisoituu digitalisaation edetessä. Komppaan ajatusta siitä, kuinka sosiaalisen median ja digitaalisten toimintojen myötä organisaatioilla ei ole enää varaa kahteen strategiaan. Myynti on jokaisen tehtävä, kuten myös markkinointi.