Täyttä asiaa! Asiakkaiden käyttäytymisen muutoksen ajurina toimii yhteiskunnallinen ja teknologinen murros kohti digitaalista yhteiskuntaa.