Työn murroksesta on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta tärkeää on tiedostaa se, että asiantuntijatyön lisääntyessä ja kilpailun kasvaessa parhaista osaajista valta valita on siirtymässä työntekijöille.