Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Disney puhuu asiakkaan lojaliteetin rakentamisesta, joka tuo tulosta, kun brändin ja kuluttajan välille syntyy tunneside. Brändilupauksen pitää olla selkeä ja siitä pidetään kiinni aina, kun asiakkaaseen ollaan yhteydessä. Jotta brändistä saadaan pidettyä huolta kaikilla rintamilla, on koko organisaation sitouduttava lupaukseen ja kaikkien työntekijöiden sisäistettävä viesti sekä omalta osaltaan toimittava sen mukaisesti tekemisissään ja päätöksissään. Paraskaan markkinointiosaston muotoilema brändilupaus ei siis kanna tai ole uskottava, ellei koko organisaatio ole siihen sitoutunut. Tehdään ensin sisäinen työ kunnolla ja lähdetään vasta sitten viestimään ulos. Ja huolehditaan siitä, että lupaus on uskottava ja kaikki ymmärtävät oman roolinsa lupauksen pitämisessä.