Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Just google “the most satisfying videos in the world” and you know what kind of colorful, simple videos are intriguing people around the web. These videos may seem meaningless at first and a total waste of time. But maybe the idea that this virtual guruism is the next big thing isn’t bad, since people need to just stop for a minute.

Datamassasta pitää pystyä louhimaan ja muodostamaan asiakasymmärrys. Millaisille ihmisille me haluamme puhua? Miten nämä ihmiset käyttäytyvät ja mikä heitä aidosti kiinnostaa? Data + sisältö + jakelu = parempi asiakaskokemus. Katso video!

Kolme digitaalisen viestinnän innovaatiota, jotka ovat lyhentäneet ihmisten välisiä henkisiä ja fyysisiä välimatkoja. Artikkelissa esiteltävät digitaaliset keksinnöt ovat itsestäänselviä, jopa arkipäiväisiä esimerkkejä suomalaisille. Lukija voi täydentää listaa mielessään muillakin innovaatioilla, jotka ovat lähentäneet maita ja kansoja. Ja näitähän riittää.

Työelämän vaatimukset on helppo kiteyttää kolmeen sanaan ”enemmän, nopeammin ja multitaskaten”. Vaatimukset nopeudesta, jatkuvasta online-tilassa olosta ja monen pallon ilmassa pidosta korostuvat digitaalisessa ympäristössä tehtävässä asiakastyössä, ja stressi voi kasvaa kohtuuttoman suureksi. Todellisuudessa kuitenkin tässäkin työympäristössä laadukkaammin, pysähtyen ja tietoisemmin on usein parempi sekä lopputuloksen että ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Syvä dataosaaminen on uusi musta. Yhdekään B2B-markkinoijan tai tuotekehittelijän ei pitäisi kompastella perustrendien kanssa - tai sen, miten itse voi niitä työssään ja yrityksessään hyödyntää.

Vuonna 2016 uudet teknologiat vyöryvät elämäämme, mm. AI, älykkäät laitteet, virtuaalinen todellisuus ja robotiikka. Monia näistä tuotteista jo on markkinoilla ja uusia lanseerauksia odotetaan. Mielenkiintoista nähdä kuinka monet näistä jäävät hullutuksiksia ja kuinka monet näistä teknologioista todella muuttavat käyttäytymistämme.

Syyskuun alkupuoliskolla Ameriikasta kuului mielenkiintoisia uutisia. Flurry Mobilen julkaiseman raportin mukaan ensikertaa yhdyvaltalaiset kuluttajat käyttivät enemmän aikaa mobiilisovelluksissa kuin televisiota katsellen. Huomion arvoista raportissa kuitenkin oli, ettei television katseluun käytetty aika ole viimeisen kolmen vuoden aikana muuttunut, mutta mobiilisovellukset ovat tulleet rinnalle ja menneet ohi.

Podcasts are a complete new and fertile ground into which brands can plant their seeds. An ad read by a host is way more personal than your usual jingle. I don't think it'll be a game changer in advertising, but it can be of big impact for those who arrive first and tap into the biggest podcasts.

Tarvitsetko poweria yrityksesi somenäkyvyydelle? Kokeilitko jo Pinterestiä? Pinterest on Suomessa turhan aliarvostettu. Monipuolisena somekanavana sillä olisi voimaa kasvaa myös kaupalliseen suuntaan.

Social Media Examinerin artikkeli on koonnut yhteen sosiaalisen median trendejä vuodella 2015: 1. Myynti sosiaalisen median kautta on kasvussa! 2. Mobiilin käyttö kovassa kasvussa, mutta ei pois muista alustoista. 3. Podcastien ja videoiden katselu kasvaa koko ajan 4. Facebook dominoi, erityisesti mobiilissa

Pre-targeting eli mainosten tarkka ennakkokohdentaminen, tarkoittaa reaaliaikaisesti päivittyvien ostoaiepäätösten yhdistämistä omaa kohderyhmää parhaiten palvelevaksi yhdistelmäksi. Tunnetumpaa re-targetingia tarkemman kohdennusteknologian syvin olemus voi parhaimmillaan olla yhtä kiehtova ja monipuolinen kuin ihminen itse.  Lue juttu