Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Hyvä yrityskansalaisuus on menestystekijä

Usein ajatellaan, että liike-elämän tarkoitus on pelkästään katteiden maksimointi ja liikevaihdon kasvattaminen. Ikään kuin taloudellinen hegemonia olisi se ainoa merkityksellinen ja tavoiteltava asia. Todellisuus on kuitenkin toinen.

Yrityksen yhteiskuntavastuu on paljon muutakin kuin lain määrittelemiä taloudellisia tai markkinoinnillisia velvollisuuksia. Yritys tekee itsestään uskottavan, kun se oman tuloksensa rinnalla pyrkii vaikuttamaan aidosti aktiivisena yhteiskunnassa, tai vaikuttaa koko alansa vastuullisena toimijana.

Näiden aineettomien arvojen, kuten toimivien viranomaissuhteiden, tyytyväisten asiakkaiden, ammattitaitoisen henkilöstön ja ympäristön luottamuksen lisäksi itseään ja toimintaympäristöään sekä yhteiskuntaa arvostavana jäsenenä yritys toimii monilla erilaisilla foorumeilla. Aktiivisuus tällaisilla foorumeilla on yrityksen menestystekijä, siinä kuin dynaaminen liiketoimintakin.

Yritys tekee itsestään uskottavan, kun se oman tuloksensa rinnalla pyrkii vaikuttamaan aidosti aktiivisena yhteiskunnassa, tai vaikuttaa koko alansa vastuullisena toimijana.

Esimerkiksi oma työnantajani toimii yhtenä toimijana muiden joukossa lukuisissa erilaisissa liike-elämän yhteisöissä ja toimikunnissa, joiden tarkoituksena ei ole ensisijaisesti tuottaa lyhytnäköisiä voittoja vaan tehdä bisneksen teosta reilua, yhteisesti säänneltyä ja eettisestikin kestävää.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus menetystekijänä

Median murroksessa, markkinoinnin muuttuessa ja digitaalisuuden sisäänajovaiheessa yhteiskunnallinen aktiivisuus eri intressiryhmissä on erityisen tärkeää. Aikakauslehtien kustantajana Aller Media on esimerkiksi mukana Aikakausmediassa, jossa toimitusjohtajamme Pauli Aalto-Setälä edustaa liiton hallituksessa ja allekirjoittanut sen tutkimustyöryhmässä. Aikakausmedian ja erityisesti sen tutkimustyöryhmän tarkoituksena on pitää huolta siitä, että markkinoilla on paitsi riittävästi myös oikeaa tietoa aikakauslehdistä, niiden yleisöjen määristä ja laadusta sekä mainonnan toimivuudesta ja tavoittavuudesta tässä mediassa.

Median murroksessa, markkinoinnin muuttuessa ja digitaalisuuden sisäänajovaiheessa yhteiskunnallinen aktiivisuus eri intressiryhmissä on erityisen tärkeää.

Aikakausmedia tarjoaa lisäksi koulutusta niin journalisteille kuin mediamyynnille sekä mainostajille sekä julkaisee oppaita ja tutkimusyhteenvetoja, jotka ovat kaikkien alasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Myös opiskelijayhteistyötä Aikakausmedia tekee aktiivisesti, onhan heillä erikseen mediakasvatustoimintaakin, joka tällä viikolla näkyy mm. Educa-messuilla. Aikakausmedian toiminnassa ovat mukana kaikki varteenotettavat kustantajat, jotka laittavat keskinäisen kilpailunsa sivuun ja keskittyvät siihen, mikä on hyväksi koko alalle.

Digitaalisen median toimijana Aller Media on mukana myös IAB:ssä, jonka puheenjohtajaksi on juuri valittu Allerin Sini Kervinen, ja jonka mittaustyöryhmässä meitä edustaa Kristina Hännikäinen. IAB edistää yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä mobiilimainonnan, että sosiaalisen median ja natiivimainonnan osalta. IAB on mukana kehittämässä digitaalisten mainosmuotojen mittaamista, ja pitää huolta alan tietosuoja-asioista. Myös IAB julkaisee oppaita ja järjestää koulutustilaisuuksia, jotka ovat avoimia paitsi jäsenille myös muille.

Kuluttajan asialla

Yhteiskunnallisena toimijana yritys voi edistää myös kuluttajien asioita. Tämä on usein vapaaehtoista toimintaa erotuksena lain edellyttämiin tai taloudellisiin syihin nojaavaan aktiivisuuteen. Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML on esimerkiksi yksi oman työnantajani edustamista yhteistyötahoista, joka pitää huolen kuluttajamarkkinoinnin ja erityisesti suoramarkkinoinnin asioista.

Yhteiskunnallisena toimijana yritys voi edistää myös kuluttajien asioita.

Jatkuvien lainsäädäntöpaineiden alla toimiva kuluttajamyynti tarvitsee asiantuntevan ja aktiivisen puolestapuhujan, joka paitsi vaikuttaa lainsäädäntöön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla myös kouluttaa alan toimijoita toimimaan säädösten mukaisesti. Heidän sivuiltaan lainatakseni: ”Asiakkuusmarkkinointi ei ole markkinoinnin laji tai lohko. Se on liiketoimintamalli, tietointensiivinen liiketoimintatapa ja -kulttuuri, jossa keskiössä on asiakas, asiakastieto ja asiakasymmärrys, jatkuva mittaaminen ja ketterä kehitys.

ASML kouluttaa alan toimijoita aktiivisesti ja tiedottaa uutiskirjeellään jatkuvasti uusista asioista. ASML:n toimitaan osallistuvat yritykset ja alan osaajat haluavat edistää kaikkien sidosryhmiensä asioita ilman yksittäisiä liiketoimintamittaristoja.

Usein kansalaiset odottavat yrityksiltä vastuunkanto yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja haasteissa. Paitsi yritystasolla yrityksen henkilökunta voi edustaa paitsi itseään myös yritystään useissa henkilöjärjestöissä.

Harva tulee ajatelleeksi, että murroksen kourissa, markkinointipalveluilla ja adatabisneksellä toimintaansa laajentava media-ala voi toimia yhteistyöhalukkuudellaan alansa edelläkävijänä. Yksi tällainen esimerkki on Suomen Markkinointitutkimusseura SMTS, joka on markkinatutkimuksen parissa työskentelevien ja tutkimuksia hyödyntävien ammattilaisten yhteisö.

SMTS järjestää vuosittain 6-8 jäsenilleen maksutonta aamutilaisuutta, joissa käsitellään ammatillisen osaamisen kannalta oleellisia ja ajankohtaisia asioita, kuten yleisömittausten tulevaisuutta, digitaalisen tutkimuksen ja perinteisemmän tutkimuksen keskinäistä suhdetta, Big Data –asioita, tutkimusalan sääntelyä ja asiakkuuksien johtamista tutkimustiedon avulla. SMTS:n tämänhetkinen puheenjohtaja on Allerin Taru Eboreime, eli minä. SMTS:n vuosittainen suurtapahtuma on aina vuoden alussa. Tällä kertaa sen otsikkona on ROHKEUS, VISIO & DATA ja puhujalistalla on mm. Allerin digipäätoimittaja Veera Luoma-aho.

Usein kansalaiset odottavat yrityksiltä vastuunkanto yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja haasteissa.

Yhteiskuntavastuusta ja sen osoittamisesta on viime vuosien varrella muodostunut monelle yritykselle merkittävä kilpailutekijä; vastuun raportointi ja erilaisissa yhteistyöfoorumeilla näkyminen on osa yrityksen julkisen kuvan luomista ja markkinointia - mutta ilman pilvilinnoja. Yhteiskuntavastuullisuutta vahvistavilla foorumeilla toimiminen on konkreettinen osoitus siitä, kuinka yritys voi profiloitua edustamaan muutakin kuin omaa, yksilöllistä liiketoimintaansa.

Yrityskansalaisuus ja - vastuu on pitkäkestoista vaikuttamista

Yhä useampi yritys haluaa osoittaa sosiaalista vastuutaan toimintaympäristössään ja rakentaa dynaamisesti ympäristölleen parempaa huomista. On aika lyhytnäköistä, jos yrityksen vastuu keskittyy vain täsmäiskuina omien liiketoiminnallisten etujen vaalimiselle.

Yritysvastuu on merkittävää myös työnantajakuvalle. Itse voin pitää myöntää, että usko omaan työnantajaan vahvistuu, kun näkee sen laajamittaisen yhteistyöverkoston ja roolin yhtenä aktiivisena vaikuttajana erilaisilla yhteiskunnallisilla foorumeilla.

On aika lyhytnäköistä, jos yrityksen vastuu keskittyy vain täsmäiskuina omien liiketoiminnallisten etujen vaalimiselle.

Aller Media uskoo vakaasti siihen, että menestyvä yritys on myös hyvä yrityskansalainen. Se kerää puhelimia turvapaikanhakijoille, vie jouluiloa vähävaraisille ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä Suomi24 moderaattorina että muualla.

Aito ammattilainen on mukana oman alansa keskustelussa ja kehittämisessä. Välillä täysin ilman suoraa tulovirtaa omaan toimintaansa, tärkeässä asemassa suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

Menestyvä yritys on myös hyvä yrityskansalainen.