Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Yritys, älä hukkaa datapääomaasi

Oma data on yrityksille arvokasta pääomaa. Sitä ei kuitenkaan läheskään aina osata hyödyntää tehokkaasti. Yksi Aller Median uuden datastrategiapalvelun lanseeraajista antaa nyt vinkkinsä, kuinka päästä alkuun – ja saada datalla tuloksia. Näin syntyi datastrategiapalvelu.

Rakentamassa tornia puupalikoista, pöydällä tilastoja.

Datan merkitykseen alkavat herätä kaikki – eivät ainoastaan markkinoinnin tehostamisessa, vaan läpi koko liiketoimintaketjun. Silti moni datan haltija kertoo olevansa pallo hukassa: mitä kaikella datalla pitäisi oikein tehdä? Mistä tietää, mikä data on hyödyllistä? Onko minun haalimani data laadukasta ja miten saan sillä tulosta?

Kysyimme Aller Median datastrategian lanseeraajiin kuuluvalta Data & Digital Solutions -liiketoiminnan johtajalta Sami Lahtiselta 3 kysymystä.

Mikä datastrategia on?

Datastrategia auttaa yritystä ymmärtämään, mitä sen pitäisi tehdä saadakseen datastaan mahdollisimman paljon irti. Haluamme auttaa yrityksiä ajattelemaan, miten käytössä olevalla datalla voi päästä liiketoiminnallisiin tuloksiin sen sijaan, että vain hautoisi dataa. Ja annamme tähän työkalut. 

Tiimi kokoushuoneessa suunnittelemassa

Yritykselle määritellään vaiheistettu suunnitelma ja toteutus yrityksen oman datan hyödyntämiseen. Asiantuntija selkeyttää suunnitelmaa ja osaa avata datan mahdollisuudet – mutta myös rajoitukset.

Autamme yrityksiä ajattelemaan, miten käytössä olevalla datalla voi päästä liiketoiminnallisiin tuloksiin datan hautomisen sijaan.

Datastrategia sisältää konkreettisia toimenpiteitä, jotka edistävät yrityksen strategisia tavoitteita.

Kun työstämme strategiaa, mietimme yhdessä, missä kunnossa asiakasyrityksen data on tällä hetkellä, miten ja kuinka usein sitä pitäisi päivittää, ovatko markkinointilupa-asiat kunnossa suhteessa kuluttajiin ja miten lupa-prosessi pitäisi toteuttaa.

Lisäksi datastrategi tarkastaa, mikä yrityksen valmiustila on vuonna 2018 voimaanastuvaa EU:n tietosuoja-asetusta silmällä pitäen.

Tiimi tarkastelemassa tilastoja.

Miten datastrategia rakennetaan?

Datastrategian kokoavat data-asiantuntijat yhdessä yritysten avainhenkilöiden kanssa. Lopputuloksena on konkreettinen, vaiheistettu ja aikataulutettu suunnitelma.

Aluksi kartoitamme, millaista dataa yritys on kerännyt eri kanavista. Tämän jälkeen analysoimme datan laadun ja jatkokäytettävyyden. Laadullisen analyysin jälkeen teemme analyysin yrityksen verkkosivujen kävijöistä ja yrityksen asiakasrekisteristä.

Tärkeää on kartoittaa, millaisia kuluttajia yrityksellä on asiakkainaan ja toisaalta mistä löytyvät potentiaaliset asiakkaat. Näiden jälkeen laadimme yritykselle etenemissuunnitelman datan suhteen: miten dataa kerätään lisää ja mistä kanavista, miten datan käsittelyprosessi hoidetaan ja niin edelleen.

Tiimi tutkimassa tapausta iPadilta.

Kuvitellaan vaikkapa, että verkkokauppa X:lle on kertynyt rekisteriinsä 20 000 kuluttajaa, jotka ovat vuosien aikana ostaneet yrityksen tuotteita. Vierailijoita yrityksen verkkosivustolla käy paljon, mutta tietoja ei olla hyödynnetty mitenkään.

Datastrategiatyön kautta Verkkokauppa X voi saada ymmärryksen siitä, minkälaisia kuluttajia heillä on asiakkainaan ja minkä tyyppiset kuluttajaryhmät vierailevat heidän sivustollaan. Analyysin pohjalta voidaan laatia selkeä suunnitelma uusasiakashankintaan ja nykyasiakkaiden hoitoon.

Mistä datastrategiapalvelu syntyi?

Monet tutkimukset osoittavat samaa kuin palaute kumppaneiltamme: yritykset ja datan tehokas hyödyntäminen eivät vielä kohtaa. 

Tiimi tarkastelemassa dataa iPadilta.

Koska olimme kuulleet yrityksiltä kyselyjä laidasta laitaan datan hyödyntämisestä, päätimme auttaa heitä datan käytössä – suunnitteluvaiheesta käytännön toteutukseen.

Olimme itse rakentaneet omasta datastamme palvelun, joten meillä oli asiasta vankka ja tuore kokemus, jonka pohjalta halusimme ryhtyä auttamaan muita. Aika on datastrategialle enemmän kuin kypsä.

Aika on datastrategialle enemmän kuin kypsä.

Kun strategiaa tehdään yhdessä, projektin aikana myös yrityksen avainhenkilöstö sitoutuu strategian eteenpäin vientiin ja jalkauttamiseen, millä voi olla merkitystä koko työkulttuuriin.