Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Voiko tavallinen käyttäjä tunnistaa vaalihäirinnän verkossa?

Kevään vaalien alla myös Suomessa varaudutaan entistä vahvemmin vaalihäirintään sosiaalisen median alustoilla. Puolustusministeriön Turvallisuuskomitean tutkija ja valtioneuvoston kanslian johtava viestintäasiantuntija vastaavat kysymyksiin vaalivaikuttamisesta.

Kaksi piirrettyä päätä, toinen kuiskaa toisen korvaan

Avoin keskustelu, eriävät mielipiteet ja omien ajatusten markkinointi kuuluvat demokratiaan. Mutta mitä, jos tähän keskusteluun syötetään valheita? Joku vääristelee tosiasioita ja pyrkii johtamaan harhaan? Tämän tyyppinen viestintä vahingoittaa yhteiskuntaa ja on haitallista demokratialle.

Keväällä Suomessa järjestetään eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit. Viime vuosien aikana ulkomailla järjestettyjen vaalien yhteydessä on havaittu epäasiallista vaalivaikuttamista.

Keinoja tässä vaalihäirinnässä ovat olleet esimerkiksi valeuutisten levittäminen, valeprofiilit ja -vaalimainokset, trollaus, tietomurrot ja bottiverkostojen hyödyntäminen keskustelujen ohjaamiseksi.

Millaisia keinoja vaalihäirinnässä on tunnistettu? Miten viranomaiset varautuvat ja vastaavat vaalihäirintään? Miten tunnistan vaalihäirinnän?

Suomen suurimmassa sosiaalisen median palvelussa Suomi24:ssä erikoistutkija Antti Sillanpää Turvallisuuskomiteasta ja johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen valtioneuvoston kansliasta vastaavat Suomi24-keskustelijoiden kysymyksiin vaalihäirinnästä.

Sillanpää ja Toivanen työskentelevät valtionhallinnossa informaatiovaikuttamisen asiantuntijoina ja ovat kouluttaneet mm. vaaliviranomaisia ja puolueita vaalihäirintään varautumisesta ja vastaamisesta. Haastattelimme heitä vaalivaikuttamisesta.

Paljon piirrettyjä, erivärisiä päitä

Onko vaalivaikuttamista havaittu aiemmissa vaaleissa?

Antti Sillanpää: Vaalivaikuttamista on tapahtunut aina. Sitä on kuitenkin monenlaista, esimerkiksi markkinointia. Me puhumme vihamielisestä vaalivaikuttamisesta, jossa ihmisiä pyritään huijaamaan ja keskustelua yritetään tukahduttaa.

Käsitteiden helpottamiseksi olemme muuttaneet termiä ja haluamme puhua vaalihäirinnästä. Näin on helpompi ymmärtää, että kysymys on kielteisestä asiasta.

Vihamielisessä vaalivaikuttamisessa, vaalihäirinnässä, ihmisiä pyritään huijaamaan ja keskustelua yritetään tukahduttaa.

Miten suuri ongelma vaalihäirintä on?

Jussi Toivanen: Meillä ei ole mitään havaintoja, että Suomeen olisi nyt kohdistunut vaalihäirintää. Tietenkin seuraamme tilannetta koko ajan, ja sehän voi olla toinen huomenna.

Kokemukset maailmalta osoittavat, että muiden maiden vaaleihin on pyritty vaikuttamaan ulkoapäin. Se mahdollisuus otetaan tietenkin huomioon myös meillä.

Miten olette varautuneet vaalihäirintään?

Antti Sillanpää: Vaalihäirintään varautuminen kuuluu normaaliin virkamiestyöhön. Vastuulliseen toimintaan kuuluu, että mietimme keinoja, joilla voidaan turvata yhteiskunnan toimimista: vaalit ovat erittäin tärkeä asia demokratian kannalta.

Vaalihäirintään varaudutaan muun muassa kouluttamalla viranomaisia, antamalla koulutuspaketteja puolueille ja poliitikoille sekä tarjoamalla tietoa medialle ja kansalaisille.

Sen lisäksi viranomaisten keskinäistä yhteistyötä on vahvistettu, hyvänä esimerkkinä vaalijärjestelmän ja viranomaisviestijöiden välinen yhteistyö. Lisäksi kyberturvallisuudessa on tehty paljon töitä.

Suomen hyvin perinteinen äänestysjärjestelmä on erittäin luotettava: ihmiset menevät äänestyskoppiin, kirjoittavat lyijykynällä oman numeronsa, ja kaikki asiat voidaan myöhemmin tarkistaa.

Vaikka me vahvistamme kyberturvallisuutta, vaalien riippumattomuus ei ole siitä kiinni. Se ei ole myöskään minkään kansainvälisen yrityksen suopeudesta kiinni. Me pystymme hoitamaan nämä hyvin perinteisellä tavalla, hyvin luotettavasti: jokainen ääni tulee laskettua.

Piirretty käsi tiputtamassa vaalilipuketta laatikkoon.

Mitä mieltä olette siitä, että Suomi24-käyttäjätutkimusten mukaan käyttäjät uskovat tunnistavansa trollit ja vaikuttamisyritykset?

Antti Sillanpää: Yksittäistä trollia voi olla vaikea tunnistaa, koska jokin trolli tai automatisoitu tili, botti, voi kopioida suurimmaksi osaksi oikeaa, asiallista materiaalia.

Meillä on nyrkkisääntö: jos huomaat itse lukemissasi viesteissä, että viesti huijaa, hajottaa ja tukahduttaa, niin sellaista viestiä ei kannata pistää eteenpäin. Jos nämä kaikki kolme tapahtuvat yhtä aikaa, voi miettiä, olenko vaikuttamisen kohteena.

Jos epäilet vaalihäirintää, tarkasta, täyttyvätkö nämä kolme kohtaa:

  1. Viesti huijaa, eli on valhetta
  2. hajottaa, eli yrittää hajottaa erilaisia ryhmiä ja
  3. tukahduttaa, eli yrittää tukahduttaa tai vaientaa keskustelua

Onko teillä ohjeita siihen, miten vaalihäirintää voi itse tunnistaa?

Antti Sillanpää: Oikeusministeriön vaalisivustolla, Vaalit.fi, on materiaalia, ja sinne päivittyy koko ajan uutta tietoa. Myös Suomi24:ssä on profiilisivu, jota kannattaa käydä kurkkaamassa.

Jussi Toivanen: Ennen vaaleja käynnistyy suurelle yleisölle tarkoitettu viestintäkampanja, jossa muistutetaan ihmisiä olemaan kriittisiä, mutta myös menemään äänestämään, käyttämään äänioikeutta.

Nykypäivän viestintämaailma on sellainen, että kaikkeen, mihin verkossa tai reaalimaailmassakin törmää, kannattaa suhtautua terveellä kriittisyydellä.

Ihmisen hahmo pikseliverkoston edessä.

Kaikkeen, mihin verkossa tai reaalimaailmassakin törmää, kannattaa suhtautua terveellä kriittisyydellä.

Antti Sillanpää: Suomessa on todella luotettava äänestysjärjestelmä: vaaleja on pyöritetty yli 110 vuotta, ja se on mennyt erittäin hyvin. Se, mikä on muuttunut, on informaatioympäristö ja teknologia.

Olemme koko ajan informaatiopommituksen kohteena. On joskus vaikea miettiä, mikä on totta ja mikä ei. Ihan normaali tarkkuus ja talonpoikaisjärki, sillä pääsee hyvin pitkälle.

Osana varautumista Suomi24 järjestää yhdessä Oikeusministeriön, Valtioneuvoston kanslian ja Turvallisuuskomitean kanssa Kysy mitä vain -tapahtuman vaalihäirinnästä ja sen tunnistamisesta. Asiantuntijat vastaavat Suomi24-käyttäjien kysymyksiin tiistaina 5.3. kello 14–16.

Kysymyksiä voi esittää jo viikkoa aiemmin, kun ketju avataan Suomi24:n Kysy mitä vain -palstalle.

Keltainen puhekupla, jossa kysymysmerkkejä

Suomi24-palvelussa on keinot tunnistaa botteja ja massapostituksia mm. sisällön ja tunnistetietojen perusteella. Käytössä on tekoälymoderointi, joka oppii esimerkkien pohjalta poistamaan sääntöjen vastaiset viestit. Mahdollisiin teknisiin häirintäyrityksiin olemme varautuneet sekä järjestelmä- että suunnitelmatasolla,

Suomi24-palvelun ylläpito tekee tiivistä, viikoittaista yhteistyötä eri viranomaisten, etenkin poliisin, kanssa. Rikosasioissa tietoja luovutetaan virallisen tutkinnan yhteydessä tai oikeuden päätöksellä. Kaikki havaittu rikollinen toiminta ilmoitetaan poliisille.

Kuvat: Fotolia