Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Vain daijut ja dinosaurukset johtavat ilman dataa

Markkinointi on muuttumassa datan myötä kysyntäjohdannaiseksi. Aivan liian usein unohtuu, että data ei mullista yksin markkinointia, vaan koko yrityksen johtamisen ja prosessien pitää jatkossa perustua datan hyödyntämiseen. Monelle yritykselle tämä tarkoittaa täyskäännöstä ja vanhoista johtamismalleista luopumista.

Datalla johtaminen koskee kaikkea liiketoimintaa. Siinä kun aiemmin bisnestä on johdettu stereotypioilla ja olettamuksilla, datan myötä koko bisnesmallin ja liiketoimintastrategioiden on nyt muututtava datakeskeisiksi.

Vaikka organisaatiot ottavat rohkeita harppauksia digitalisaatiota kohti, moni suomalaisyritys näyttää yhä keskittyvän liiketoiminnan digitransfromaatiossaan ennemmin datan keruuseen kuin sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Yrityksen kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää kuitenkin toimialariippumatonta data-analytiikan haltuunottamista ja vahvaa datalla johtamista.

Moni suomalaisyritys näyttää yhä keskittyvän liiketoiminnan digitransfromaatiossaan ennemmin datan keruuseen kuin sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Datakeräilijöistä datan hyödyntäjiksi

Suomalaiset ovat historiallisesti keräilijäkansaa – sama totuus pätee dataan. Kehitämme aktiivisesti asiakastietokannoista ja kanavistamme teknisesti toimivia datankeruujärjestelmiä. Harvalla on kuitenkaan kyvykkyyttä käyttää dataa koko bisneksensä pohjana ja johtaa koko yrityksen liiketoimintaa datalla.

Kun olemassa olevaa big dataa voidaan jalostaa paremmin, siitä saa merkittävää hyötyä koko liiketoiminnan johtamiseen päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Tiedon määrä kasvaa ja tieto muuttuu joka päivä. Tämä tekee datan hallitsemisesta osana liiketoiminnallista prosessia olennaista. Kun olemassa olevaa big dataa voidaan jalostaa paremmin, siitä saa merkittävää hyötyä koko liiketoiminnan johtamiseen päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Datalla johtamisella viitataan yhä usein tiedon keruujärjestelmien kehittämiseen. Oleellista on kuitenkin juuri oman liiketoiminnan kannalta tärkeän tiedon tunnistaminen sekä sen analysoiminen ja jakaminen organisaation päätöksenteon kannalta keskeisille päätöksentekijöille oikeaan aikaan.

Datavarannot ja –prosessit pitää saada valjastettua strategisen päätöksenteon tueksi. Usein tähän eivät organisaation omat datakyvykkyydet riitä, vaan tarvitaan kumppania, joka kykenee valjastamaan kaiken liiketoiminnan kannalta merkitsevän datan ja rikastettua sen koko bisneksen käyttöön.

Oleellista on kuitenkin juuri oman liiketoiminnan kannalta tärkeän tiedon tunnistaminen sekä sen analysoiminen ja jakaminen.

Mitä on sitten se todellinen datalla johtaminen?

Datalla johtamista pidetään myös usein virheellisesti esimerkiksi mittaustulosten perusteellisina analyyseina ja yksittäisinä KPI-mittareina. On kuitenkin turha puhua datalla johtamisesta, jos data ei vaikuta jokapäiväiseen toimintaan tai jos se perustuu vain historiatietoon.

On turha puhua datalla johtamisesta, jos data ei vaikuta jokapäiväiseen toimintaan tai jos se perustuu vain historiatietoon.

Usein huomio keskittyy liiaksi tietojärjestelmiin sekä tiedon keräämiseen ja tuottamiseen – ja datan käyttäminen osana liiketoiminnan tekemistä unohtuu. Datasta ei synny lisäarvoa, jos sitä ei käytetä aktiivisesti kaikessa toiminnassa ja toiminnan muotoutumisessa. Datankeräykseen voidaan valjastaa loputon määrä ihmisiä ja tietojärjestelmiä, jos johtajilta puuttuu näkemys, miten dataa käyttää.

Datalla johtaminen onkin ennen kaikkea asenne- ja kulttuurikysymys: tiedolla johtamisessa vastuu olennaisen tiedon omaksumisesta ja hyödyntämisestä on päätöksentekijällä. Kultakimpaleeksi kerätty data muuttuu vasta silloin, kun data alkaa rakentaa uudelleen koko yritysorganisaation prosesseja ja koko liiketoiminnallista ekosysteemiä.

Datasta ei synny lisäarvoa, jos sitä ei käytetä aktiivisesti kaikessa toiminnassa ja toiminnan muotoutumisessa.

Taitavin datajohtaja ottaa rohkeamman asenteen ja johtaa koko liiketoimintaansa syy-seuraus -suhteiden tulkinnan ja kompleksisten datatyökalujen avulla. Data pitää ottaa mukaan liiketoimintaan jo tuotesuunnittelussa ja markkinoiden haltuunotossa, eikä vasta tuloksen mittaamisessa.

Perinteisin mallein johdettu liiketoiminta, joka ripottelee toimintaansa data-analytiikkaa, on kömpelö ratkaisu digitransformaation kynnyksellä, eikä kasvata yrityksen kilpailukykyä puheita pidemmälle. Kun koko liiketoiminnan tekeminen kaikkine prosesseineen muotoutuu datan avulla, voidaan vasta puhua todellisesta datalla johtamisesta.

Data pitää ottaa mukaan liiketoimintaan jo tuotesuunnittelussa ja markkinoiden haltuunotossa, eikä vasta tuloksen mittaamisessa.

Johtamisen täyskäännös

Dataan pohjautuva päätöksenteko tuo bisnekseen aivan erilaisen tavan johtaa tuloksellista liiketoimintaa kuin aiemmin. Pelkkiin historiatietoon, stereotypioihin tai standardimalleihin ei saa liimautua.

Todellinen datajohtaja tekee konkreettisia päätöksiä bisneksessään datan ja faktan avulla, eikä tukeudu enää ammattitaidolleen ominaiseen tunneperäiseen tai tuoteperäiseen mutu-johtamiseen. Data elää koko ajan ja sama ajattelutapa pitää elää myös bisneksen tekemisessä.

Todellinen datajohtaja tekee konkreettisia päätöksiä bisneksessään datan ja faktan avulla, eikä tukeudu enää ammattitaidolleen ominaiseen tunneperäiseen tai tuoteperäiseen mutu-johtamiseen.

Koko liiketoiminnan johtamisen kulttuuri on muuttumassa. Ajattelu- ja toimintatapojen pitää muuttua kaikilla bisneksen osa-alueilla, tasoilla ja päätöksenteon syvyyksillä. Muutos lähtee yrityksen johdosta ja leviää koko yrityksen toimintakulttuuriksi mahdollisimman nopeasti. Kun kaikki toimivat datan avulla, voidaan saavuttaa myös se paljon puhuttu kilpailukyky.

Liiketoiminnan johtaminen ja sen kehittäminen datavetoisessa liiketoimintaympäristössä vaatii rajuja prosessillisia muutoksia, mutta millaista potentiaalia data-analytiikkaa kätkee sisäänsä?

Merkittävässä roolissa tiedolla johtamisessa ovat tiedon laatu ja uskottavuus sekä tiedon saannin nopeus ja sovellusten helppokäyttöisyys. Kun ennen tuotekehitysprosessissa saattoi mennä parikin vuotta, nyt voimme saada parissa viikossa prototyypin asiakkaillemme testattavaksi.

Kun kaikki toimivat datan avulla, voidaan saavuttaa myös se paljon puhuttu kilpailukyky.

Keskeistä on datakyvykkyys, oikeat kumppanit ja datan jalkautumisen onnistuminen

Bisnesjohtajalle keskeistä on datakyvykkyys, jolla liiketoiminnan kehittäminen voi tukeutua reaaliaikaiseen tietoon sekä käytettävissä olevan datan rikastaminen muilla datatyökaluilla. Datan timanttisin arvo on liiketoiminnan kehittäminen, joka parhaiten käytettynä johtaa tuoteinnovaatioihin ja uusien markkinoiden valtaamiseen.

Keskeistä ei ole asiakkaan historia vaan kokonaistieto hänen toiminnastaan ja ihmisymmärrys todellista asiakaskuntaa kohtaan. Kukaan asiakas ei toista orjallisesti toimintaansa kulutuspäätösten suhteen, vaan tarpeet, tilanteet ja markkinat muovautuvat monien muuttujien vuoksi. Samalla logiikalla pitää toimia myös liiketoiminnan. Kaikkien toimintojen ja prosessien on sulauduttava uuden tiedonkeruun maailmasta johdettuihin käytäntöihin ja ratkaisuihin. Datakyvykkyyksien avulla tietoa jalostetaan ja käytetään aktiivisesti joka päivä liiketoiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.

Datan timanttisin arvo on liiketoiminnan kehittäminen, joka parhaiten käytettynä johtaa tuoteinnovaatioihin ja uusien markkinoiden valtaamiseen.

Jos datankeruu on jo aloitettu, mistä löytyvät sitten potentiaalisimmat ja vahvimman datakyvykkyyden kumppanit ja liiketoiminnalta kyky elää muutoksessa?

Vastaavia liiketoiminnan prosessien muutoksia on jo käyty läpi lähihistoriassa. Faksista on siirrytty sähköpostiin, pöytäpuhelimesta mobiiliin. Langaton verkko, kannettavat viestintävälineet ja monipuolisesti dataa hyödyntävät sovellukset ovat soljuneet sujuvasti osaksi työskentelyämme. Muutoskyvykkyyttä meiltä nykyajan liiketoiminnan tekijöiltä ei puutu, eikä tahtoa. Olemme muovanneet viimeiset 15 vuotta liiketoiminnan prosesseja ja päätöksentekoa enemmän kuin muistammekaan.

Olemme muovanneet viimeiset 15 vuotta liiketoiminnan prosesseja ja päätöksentekoa enemmän kuin muistammekaan.

Jos bisnes takertuu vain datajohtamisen jargoniaan ja jälkikäteen tarkasteltuun analytiikkaan, ei tapahdu vielä mitään. Tärkeimpänä pidän tässä vaiheessa osaavimman datakyvykkyyden ja osaajien valintaa. Joskus se löytyy omasta yrityksestä tai rekrytoimalla. Joskus järkevää on tarttua tiiviiseen yhteistyöhön erillisen kumppanin kanssa.

Osaavien data-ammattilaisten kanssa voit terästää liiketoimintaasi, tehdä täyskäännöksen johtamisessa ja löytää datan kirkkaimmat kultakimpaleet käyttöösi – ja valloittaa markkinat millä toimialalla tahansa.

Jos bisnes takertuu vain datajohtamisen jargoniaan ja jälkikäteen tarkasteltuun analytiikkaan, ei tapahdu vielä mitään.

Tällaisen mahdollisuuden edessä vain daijut ja dinosaurukset jättävät datamaailman todelliset edut käyttämättä liiketoiminnassaan, vai mitä?