Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Tietoa on – osaatko hyödyntää sitä?

Vaikka data on kaikkien huulilla, miten on mahdollista, että sitä ei edelleenkään hyödynnetä täysillä liiketoiminnassa?

Uusi digitalisoituva maailma vaatii uudenlaista tiedon käyttöä. On pystyttävä reagoimaan nopeammin ja tehokkaammin muutoksiin, jotka ovat tiedossa ja datan ansiosta näkyvissä. Tämä lienee selvää kaikille, mutta miten edelleen olemme tilanteessa, jossa tietoa ei osata systemaattisesti hyödyntää?

Haluamme jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin, vaikka tiedämme, että maailma on muuttunut. Tietoa on, mutta emme hyödynnä sitä liiketoiminnan kehittämisessä, kuten olisi mahdollista.

Tieto on valtaa, ja sillä voi helposti luoda omaan liiketoimintaan etua, jota muilla ei ole.

Miten kaiken tiedon hyödyntämistä sitten voisi kehittää? Entä miten voimme oppia riittävästi tiedosta eli kertyneestä datasta, jos olemme ulkoistaneet sekä datan analysoinnin että itse työvälineen oman ydinosaamisemme ulkopuolelle? Tieto on myös valtaa, ja sillä voi helposti luoda omaan liiketoimintaan etua, jota muilla ei ole.

Tieto on ollut aina tosi tärkeää työssäni, ja siksi haluan olla aina perillä siitä, mitä tietoa on saatavilla ja voinko hyödyntää jotenkin paremmin jo olemassa olevaa tietoa. Mutu kertoo aina jotain, ja hyvä fiilis antaa jotakin osviittaa siitä, että ollaan oikeilla jäljillä.

Google Analytics ei kerro tarpeeksi kaikille, mutta voi olla hyvä alku.

Mutu ei kuitenkaan riitä, kun päästään esimerkiksi palveluidean kehittelyssä eteenpäin. Silloin tarvitaan lisää tietoa siitä, miten palvelussa liikutaan, ja palautetta käyttäjiltä. Tässä vaiheessa analytiikkaohjelmien ja työvälineiden myyjät hyppivät riemuissaan. Ja jokaiselta löytyy jotakin tarpeellista ammottavan tietokuilun täyttämiseen.

Kun yritys siirtyy tiedolla johtamiseen, on selvää, että toimintatapoja, mittareita ja organisaatiota on kehitettävä vastaamaan nykyajan haasteita. Google Analytics ei kerro tarpeeksi kaikille, mutta voi olla hyvä alku, kun puhutaan digitaalisten palveluiden mittaamisesta. Ennen kaikkea pitää miettiä, mitä halutaan mitata ja miksi.

"Sitä saat mitä mittaat" toimii myös digitaalisessa bisneksessä.

Tylsä vanha klisee sitä saat mitä mittaat toimii myös digitaalisessa bisneksessä. Samoin vähemmän on enemmän. Eli kun mittaat oikeita asioita, et välttämättä tarvitse 25 erilaista mittaria jokaisesta palvelusta.

Määrällisten mittareiden lisäksi tarvitaan laadullisia mittareita. Esimerkiksi verkkokaupan puolella on ehdottomasti kiinnostavampaa mitata ostoja eikä pelkkää kävijämäärää.

Tiedon hyödyntämisen ABC

Oletko jo miettinyt näitä?

1) Jokaisen yrityksen tulisi pohtia tiedolla johtamista. Mitä tiedolla johtaminen sinun työssäsi tarkoittaa?

2) Tiedätkö, mitä kaikkea tietoa sinulla on jo käytössäsi?

3) Onko sinulla riittävästi tietoa? Pitäisikö sinun kysyä neuvoa? Mitä tietoa tarvitset lisää, jotta voit tehdä päätöksiä?

4) Mitä teet saamallasi tiedolla? Osaatko hyödyntää tietoa ja johtaa sillä toimenpiteitä? Jos et niin kenet tarvitset avuksi?

5) Tiedolla johtaminen tulee entistä näkyvämmäksi osaksi yrityksen toimintaa. Miten tämä voisi näkyä myös strategiatasolla, kun puhutaan vaikkapa asiakaskokemuksesta?

6) Mitä tiedolla johtaminen teidän yrityksessänne tarkoittaa organisaatiotasolla?

7) Mikä on se ydintieto, mikä yrityksenne pitää osata? Onko se esimerkiksi asiakastieto ja kaikki siihen liittyvä?

8) Mitä työvälineitä yrityksessänne on tiedon analysointiin? Onko päällekkäisyyksiä? Mikä on eri välineiden rooli? Tässä on myös säästämisen mahdollisuus: tutki ja mieti, mitä käytetään ja mihin tarkoitukseen.

9) Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että jos sinut tavoittava tieto ei aiheuta minkäänlaista reaktiota, kannattaa harkita, onko tieto tarpeellista. Vai onko asia muuttunut niin, että sitä pitäisikin mitata uudella kulmalla?

10) Millainen on tulevaisuuden organisaatio, ja miten se hyödyntää tietoa?

Kukaan ei voi enää ajatella, että tieto ei kiinnosta tai että data ei ole minua varten.

Tiedolla voidaan saada aikaan uskomattomia juttuja. Kukaan ei voi enää ajatella, että tieto ei kiinnosta tai että data ei ole minua varten. On se. Ja parhaimmat yritykset ovat niitä, jotka osaavat ottaa kaiken ilon tiedosta irti.