Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Mitä jos markkinointipalveluista saisi takuun jo koeajovaiheessa?

Tiedätkö tunteen, kun kauppa käy ja projektit etenevät? Hyvä flow tarttuu ja leviää, asiakkaamme ostavat lisää ja uusia asiakkaita kotiutetaan. Yhteistyökumppanit taputtavat selkään ja nauttivat kanssamme menestyksestä.

Mutta mitä tapahtuu silloin, kun liiketoimintakäppyrät kääntyvät alaviistoon ja hyvä pössis hyytyy? Sopeuttaako kumppaniverkosto tekemistään, ennen kaikkea laskutustaan liiketoimintahaasteiden mukaisesti? Todennäköisesti ei.

Kun kriittinen liiketoiminnan kehityshanke yskii, tarjoavat useat kumppaneiksi itseään kutsuvat vain perävalotakuuta, autokauppatermein ilmaistuna. Tämä tilanne vaatii korjausta.

Me haluamme Allerilla haastaa itsemme ja asiakkaamme. Haluamme antaa mielenrauhaa jo yhteistyömme alkumetreiltä, ja tähän tarpeeseen lanseeraamme tulostakuun.

Annamme siis takuun jo koeajovaiheessa. Janoamme haasteita ja haluamme, että koko meidän toimialamme haastetaan.

Haluamme antaa mielenrauhaa jo yhteistyömme alkumetreiltä, ja tähän tarpeeseen lanseeraamme tulostakuun.

Sisältöjen talo haastaa mediatalon

Asiakaskentän tarpeiden muuttuessa myös Allerin strateginen suunta on muuttunut. Aller on lähtenyt mielenkiintoiselle matkalle perinteisestä mediatalosta sisältöjen taloksi ja markkinointipalveluja tarjoavaksi kumppaniksi. Asiakasyrityksemme loppuasiakkaat suorastaan vaativat palvelevaa markkinointia, omaan tarpeeseen vastaten tai jopa tulevia tarpeita luoden ja ennakoiden.

Meistä kuluttajista tiedetään paljon. Voittajia ovat ne, jotka hyödyntävät tuota kuluttajatietoa saumattoman, kaupallisesti kannattavan asiakaskohtaamisen luonnissa.

Peruslähtökohdat, oikea sisältö, oikea ajoitus ja oikea kanava, ovat edelleen voimissaan. Allerin liiketoimintamallin uusiutuminen kumpuaa tästä. Esimerkiksi meidän pitää pystyä olemaan asiakkaalle hyödyksi jo ensitapaamisesta alkaen. Lähtökohta tulostakuulle on kyvykkyydessämme kirkastaa asiakkaamme liiketoiminnan pullonkaulat ja kehitystarpeet.

Voittajia ovat ne, jotka hyödyntävät kuluttajatietoa saumattoman, kaupallisesti kannattavan asiakaskohtaamisen luonnissa.

Meillä myynnissä pitää olla myös vahva halu toimia asiakasyrityksemme edustajana Allerissa, jotta saamme kaikista asiantuntijaresursseistamme varmasti tehot irti. Asiakasvastaavan ydintehtävä on varmistaa asiakkaan tarpeiden täyttyminen. Näen tämän tehtävän suurempana kuin perinteisen asiakaspalvelun tai B2B -ratkaisumyynnin.

Mieleeni nousee termi ”asiakasyrityksen edunvalvonta”. Olkoon myyntimme jatkossa asiakkaan entistä kovempi äänitorvi Allerissa. Asiakkaamme tavoitteesta pitää tulla myös Allerin tavoite. Tämän sisäistäminen on jo alkanut. Allerin yritysmyynti keskittyy jatkossa entistä vahvemmin arvon tuottamiseen asiakasyrityksillemme ja heidän loppuasiakkailleen.

Meidän pitää pystyä olemaan asiakkaalle hyödyksi jo ensitapaamisesta alkaen.

Mistä tulostakuussa sitten on kysymys?

Tulostakuu on kumppanuuteen tähtäävää asiantuntijapalvelua, jonka ytimessä on avoin vuorovaikutus. Määrittelemme yhdessä asiakkaan liiketoiminnan kannalta kriittiset kehityshankkeet ja tavoitteet, joihin sitoudumme yhdessä.

Myös onnistumisen tasot sovitaan yhteisin mittarein. Kyseessä ei siis ole yksittäinen kampanja, vaan prosessi, jolla testaamme yhteensopivuuttamme kumppaneina.

Perinteisestä poiketen asiakasyrityksemme eivät kanna yksin riskejä, vaan laitamme päämme pantiksi yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos epäonnistumme yhteisessä hankkeessamme, kutistamme katettamme asiakkaan eduksi. Asiakkaamme saavat joka tapauksessa rutkasti oppia siitä, mikä heidän liiketoiminnassaan toimii, mikä taas ei.

Perinteisestä poiketen asiakasyrityksemme eivät kanna yksin riskejä, vaan laitamme päämme pantiksi yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten Aller pystyy tähän?

Allerilla on yli 140 vuotta media-alan työkokemusta. Pystymme auttamaan asiakasyrityksiämme tekemään datapohjaista älymarkkinointia entistä tehokkaammin.

Allerin tavoittavat kanavat kattavat monipuoliset printtituotteet, digitaalisen tekemisen ja Pohjoismaiden suurimman sosiaalisen ekosysteemin tytäryhtiö Dinglen myötä. Olemme myös auttaneet lukuisia asiakkaitamme kirkastamaan sisältöstrategiaansa ja luoneet uusia konsepteja.

Kaiken tekemisemme ytimessä on data: pystymme tavoittamaan tehokkaasti pohjoismaalaisia kuluttajia offline- ja online-kanavissa. Erityisosaamistamme on paikantaa kuluttajan ostoaikeet ja auttaa asiakasyrityksiämme tarttumaan näihin heti harkintaprosessin alkuvaiheessa.

Erityisosaamistamme on paikantaa kuluttajan ostoaikeet ja auttaa asiakasyrityksiämme tarttumaan näihin heti harkintaprosessin alkuvaiheessa.

Data on tarjoomamme ydin, jonka avulla meillä on mahdollisuus tuottaa älymarkkinointia. Tavataan tulostakuun merkeissä pian!

Lue myös: "Aller Media antaa tulostakuun alansa ensimmäisenä asiakkailleen"