Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Suomi24 kotiutui yliopistolle

Suomi24 lienee tällä hetkellä tutkituin suomalainen sosiaalisen median kanava. Suomen suurimman keskustelupalstan sisältöjen Eldorado tarjoaa eri alojen tutkijoille runsaasti maailmanlaajuisestikin poikkeuksellista materiaalia.

Aller Media avasi Suomen suurimman yhteisömedian Suomi24:n keskusteludatan yhteiskunnalliseen tutkimuskäyttöön vuoden 2015 huhtikuussa. Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on siitä lähtien tutkinut Suomi24:n avulla muun muassa suomalaisten nettikeskustelujen ajallisia rytmejä ja palstojen lukemista. Seuraavaksi tutkimuskohteina ovat keskustelupalstan välittämät tunteet. Kysyimme dosentti Minna Ruckensteinilta kolme kysymystä Suomi24:n sisällöistä tutkijan näkökulmasta.

Mikä Suomi24:n aineistossa on tutkijan näkökulmasta mielenkiintoista?

Tutkimusaineisto on kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja sosiaalisen median tutkimusaineisto. Siihen on tallentunut keskustelua yli vuosikymmenen ajan. Eri alojen tutkijat voivat lähestyä aineistoa hyvin erilaisin menetelmin ja kysymyksin. Aineisto on arvokas niin kielentutkijoille, data-analyytikoille, kulttuurihistorioitsijoille kuin sosiologeillekin.

Tutkimusaineisto on kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja sosiaalisen median tutkimusaineisto.

Mitä Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijaryhmä tekee aineistolla?

Olemme rakentaneet aineiston ympärille Citizen Mindscapes -tutkijakollektiivin, jossa kehitetään uudenlaisia tapoja tehdä tutkimusta laajoilla sosiaalisen median aineistoilla. Saimme juuri painosta aineistoraportin, jossa kuvaamme aineistoa ja mahdollisia tutkimuskysymyksiä. Aineiston avulla voi tutkia keskustelujen ajallisia rytmejä tai vaikka sitä, miten niitä luetaan.

Aineiston avulla voi tutkia keskustelujen ajallisia rytmejä tai vaikka sitä, miten niitä luetaan.

Jatkamme myös menetelmäkokeiluja. Yritämme päästä kiinni siihen, miten tunteet järjestävät Suomi24-keskustelujen kulkua.

Mikä on keskusteluissa ilon aihe? Millaisiin asioihin liittyy pelkoa ja huolta? Näyttää siltä, että perhe ja uskonto ovat ilon aiheita. Terveyteen liittyvät huolet tuntuvat kytkeytyvän erityisesti masennukseen. Pelkoa tuottaa moni asia: Venäjä, synnytys tai helvetti.

Pelkoa tuottaa moni asia: Venäjä, synnytys tai helvetti. 

Voiko Suomi24:n aineiston avaaminen edistää suomalaista dataosaamista?

Ehdottomasti. Aineiston ympärille on jo rakentunut poikkeuksellisen innostavia yhteistyön muotoja. Eri alojen osaajat jakavat omaa osaamistaan ja näkemyksiään.

Rakennamme parhaillaan sosiaalisen median analyysityökaluja. Uskomme, että niiden avulla Suomeen syntyy laaja-alaisempi datatutkimuksen osaamisperusta. Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä. Sen rinnalle tarvitaan ymmärrystä ihmisistä ja yhteiskunnasta.

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä. Sen rinnalle tarvitaan ymmärrystä ihmisistä ja yhteiskunnasta.

Tutkimusnäkökulmasta olisi toivottavaa, että Allerin esimerkkiä seurattaisiin muissakin yrityksissä. Aineistoja avaamalla voi kasvattaa niiden käyttökelpoisuutta ja arvoa.

Yritykselle hyöty voi tulla epäsuorasti, kun opitaan mitä kaikkea aineistoilla ja uusilla menetelmillä voi ja kannattaa tehdä. Kansalaista ja kuluttajaa pitää oppia myös suojaamaan. Ihmiset eivät halua, että heistä kerättyä aineistoa käytetään heitä vastaan.

Kansalaista ja kuluttajaa pitää oppia myös suojaamaan. Ihmiset eivät halua, että heistä kerättyä aineistoa käytetään heitä vastaan.