Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Suomalaismedioiden kulisseissa kypsyy maailmanluokan menestystarinoita

Nykyaikainen media ymmärtää sitä kuluttavan tarpeen, tähän ei liiketoimintamalli tai yrityksen speksit vaikuta. Perinteisen median kulisseissa kuitenkin kuohuu. Yhteistyö- ja datakyvykkyyden kasvu on synnyttämässä alalle lukuisia uusia lähtöjä, joista vain harva vielä tietää.

Mediataloissa on nähty ajan varrella mustasukkaisuutta, ei vain kilpailijoiden medioille vaan jopa oman talon brändien välillä. Muun muassa tämän kaltainen ajattelu on pitänyt mediabrändit koskemattomina yhteistyöltä, vaikka kuluttajan kannalta yhdistäminen olisi saattanut olla se viisas askel.

Digimediaa on tuotettu perinteisesti yksinkertaistetun kategorisoinnin alle niputettuna. Nykydigimedian tekijöille tämä on kuitenkin käynyt liian kankeaksi, ja matkan varrella on tapahtunut paljon.

Idealistassa lukijalle saadaan loihdittua persoonallinen mediaelämys, juuri häntä kiinnostavan sisällön parissa.

Aller Median Idealista on ihastuttava esimerkki mediasta, joka on jokaiselle uniikki. Sisältöä näytetään kullekin lukijalle personoidusti, jolloin lukukokemuksesta saadaan miellyttävä ja juuri tätä lukijaa kiinnostavaa sisältöä on helposti saatavilla lisää.

Idealista on moderni media, joka yhdistää usean median sisällöt reaaliaikaisesti sisältöä personoivaksi portaaliksi. Näin Idealistassa lukijalle saadaan loihdittua persoonallinen mediaelämys, juuri häntä kiinnostavan sisällön parissa. Idealista on loistava ja rohkea esimerkki brändiriippumattomasta mediasta, jonka lähtökohtana on entistä parempi kuluttajan palvelu.

Kuluttajan asialla, datan draivaamana

Nykyajan digilukija haluaa sisällöt helposti ja kattavasti. Laadun ja uskottavuuden kannalta on tärkeää tietää mistä lähteestä tieto on peräisin, siksi lehtibrändillä on väliä myös jatkossa vaikka sisältö siirtyykin entistä mediariippumattomampaan ympäristöön.

Kuluttajat nähdään yksilöinä, jotka ansaitsevat henkilökohtaisen ja aidosti palvelevan mediakokemuksen.

Tarve saada tietoa kattavasti ja mediariippumattomasti on tunnistettu jo useita vuosia sitten. Ensin syntyi portaaleja ja sovelluksia, jotka keräsivät sisällöt yhteen helposti ja helppolukuisesti. Otavamedian Ampparit on yksi hyvä esimerkki sivustosta, joka kasaa relevantit uutiset helposti ja ajantasaisesti kuluttajan löydettäväksi myös ulkopuolisista medioista. Samoin Amppareiden kehittyneempi, lukijan kiinnostuksen kohteet tunnistava isosisko Yleisradion Uutisvahti-sovellus, jossa voi itse joustavasti suunnitella kokonaisuuteen haluamansa uutissisällöt.

Mediaa kuluttavaa halutaan ymmärtää yhä syvemmin. Ikä ja sukupuoli eivät enää luokittele kuluttajaa lokeroon. Kuluttajat nähdään yksilöinä, jotka ansaitsevat henkilökohtaisen ja aidosti palvelevan mediakokemuksen.

Massa-ajattelun kausi on siis auttamatta ohi. Sekä median että kasvavasti mainonnan kohderyhmät ovat nykyisin yksilöperusteisiä ja sama henkilö voi kuulua useampaan eri segmenttiin.

Massa-ajattelun kausi on auttamatta ohi

Myös median kulutusta voidaan tutkia ennenäkemättömän tarkalla tasolla, joka tarkoittaa samalla sitä, että mediabrändien tuotekehitykseen on saatu uusia raaka-aineita.

Mediataloissa kehitys on tiedossa ja käytössä ja uusia mediankäyttötapoja kehitetään datasidonnaisesti maailmanluokan vauhdissa. Silti moni alalla toimiva pienyrittäjä saattaa yhä virheellisesti ajatella, että selaimesta kerättyä evästedataa käytettäisiin vain mainonnan parempaan kohdentamiseen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Mediakulutuksesta saatavaa tietoa käytetään rikkaasti niin sisältöjen personoinnissa ja kuin laajemminkin tuotekehityksessä. Modernista digimediasta saadaan nykyteknologian avulla kiinni koko Suomen kansan kirjo – ja monipuolisia käyttäjäprofiileja. Tämän kuluttajatiedon avulla myös median ulkopuoliset yritykset voivat oppia lisää sivustoillaan vierailleista kuluttajista ja heidän tarpeistaan.

Modernista digimediasta saadaan nykyteknologian avulla kiinni koko Suomen kansan kirjo – ja monipuolisia käyttäjäprofiileja.

Käyttäytymisdatan avulla on mahdollista kehittää esimerkiksi kotimaisen verkkokaupan asiakaskokemusta ja nopeuttaa varaston kiertoa. Tällaisen kansantaloudellisen hyödyn mahdollistaa muun muassa Allerin Rikastamo, joka on upea esimerkki mediamurroksen pyörteissä käynnistyneestä rohkeasta vastauksesta kotimaisen markkinan kysyntään, täysin median perinteisen ydintekemisen ulkopuolelta.

Lähde: aller.fi/rikastamo

Datan käyttö puhututtaa maanlaajuisesti. Se kiehtoo ja herättää paljon kysymyksiä. Euroopan alueella datan käyttöä ja sen ympärillä tapahtuvaa bisnestä suojaa uusi ja kaikkia koskeva EU:n tietosuoja-asetus. Se asettaa tiukat raamit datan käsittelylle sekä henkilötietojen ja rekisterin käsittelijälle.

Eurooppalaisesta databisneksestä kasvanut yksi maailman valvotuimmista liiketoiminta-alueita.

Lain rikkomisesta langetettava rangaistus on niin suuri, että Euroopan toimijat on käytännössä pakotettu toimimaan vastuullisesti. Sama lainsäädäntö pitää sisällään myös Euroopan ulkopuolisten yritysten Euroopan alueella harjoittaman toiminnan.

Uuden lainsäädännön astuttua voimaan on kotimaisesta ja eurooppalaisesta databisneksestä kasvanut yksi maailman valvotuimmista liiketoiminta-alueita. Selkeä yhteenveto EU:n tietosuoja-asetuksesta löytyy esimerkiksi asianajaja Elina Koivumäen blogista.

Kilpakumppaneista yhteistyökumppaneiksi

Suomalaiset mediat ovat lähteneet rohkeasti tekemään yhteistyötä myös mainosmaailmassa. Suomen kokoisessa markkinassa ja markkinamurroksen pyörteissä verinen kilpailu ei ole enää kannattavaa. Nopean ja ketterän kehityksen aikana kaikkea ei ole järkevää rakentaa itse, vaan yhdistää vahvuuksia entistä järeämmiksi kokonaisuuksiksi.

Suomen kokoisessa markkinassa ja markkinamurroksen pyörteissä verinen kilpailu ei ole enää kannattavaa.

Hyvä esimerkki on MTV3:n videoverkosto, joka on ensimmäinen usean kilpailevan mediatalon yhdessä perustama hanke. MTV3:n videoverkostossa mukana olevien medioiden videosisällöt yhdistyvät kuluttajat laajalti tavoittavaksi kokonaisuudeksi.

Samalla medioilla on mahdollista hyödyntää MTV3:n laadukasta uutissisältöä omissa medioissaan, kuten Suomen esimerkiksi työnantajani Allerin omistama, Suomen suurin sosiaalinen yhteisö Suomi24, on tehnyt. Käytännössä siis Suomi24:n keskustelujen ”Urheilu ja kuntoilu” –osiosta voi helposti katsoa samalla MTV3:n kuumimmat urheilu-pätkät.

Suomen johtavat mediat perustivat yhdessä MTV Videoverkoston helmikuussa 2016. Lähde: mtv.fi/spotti

Mediat ovat ottaneet jo harppauksia yhteisen sisällön puolella eivätkä kaihda nykyajan tuotekehityksessään suurienkaan raja-aitojen ylittämistä. Tulevaisuudessa vastaavanlaisia yhteishankkeita nähdään enemmänkin. Vanhakantainen ajatus nykymediasta on auttamattomasti pölyttynyt. Jämähtäneitä ennakkoluuloja kannattaakin ravistella. Mediakenttä on murroksessa, eikä vanhaan ole enää paluuta.

Enemies on nyt frenemies. Perinteisistä kilpakumppaneista on tullut tuloksekasta, kehittynyttä yhteistyötä tekeviä kumppaneita yli mediarajojen. Lukuisia kehityshankkeita on meneillään kaikissa päämedioissa.

Mediat ovat ottaneet jo harppauksia yhteisen sisällön puolella eivätkä kaihda nykyajan tuotekehityksessään suurienkaan raja-aitojen ylittämistä.

Tuloksia syntyy kekseliäällä ja rohkealla tekemisellä, modernia teknologiaa eettisesti hyödyntäen ja esimerkiksi kotimaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä käyttäytymisdatan avulla parantaen. Laivan mukana ei kannata upota, eihän, ja sisulla siitä selviää.

Maailmanluokan vauhtia ja suomalaista malttia

Johannes Puro kyseenalaistaa suomalaisen median uskottavuuden kaupallisena toimijana ulkomaisia jättejä Googlea ja Facebookia vastaan artikkelissaan. Koko Suomen kattavan mediakehityksen sisäpiiriläisenä voin kertoa asioiden todellisuudessa olevan hyvin eri mallilla. Mediat ovat viisaita ja ymmärtävät kyllä mistä muutoksessa on kyse.

Useassa talossa perinteet ovat kuitenkin syvällä, jolloin muutosta ei voida odottaa sormia napsauttamalla. Meneillään olevasta tuotekehityksestä ei myöskään ulkoisille toimijoille tietoa luonnollisestikaan anneta, ennen kuin bisneskokonaisuus on valmis. Tämän tavallisen tuotekehityksen totuuden ammattilaiset tietävätkin.

Enemies on nyt frenemies. Perinteisistä kilpakumppaneista on tullut tuloksekasta, kehittynyttä yhteistyötä tekeviä kumppaneita yli mediarajojen.

Suuremmat muutokset ottavat oman aikansa, ja myös ostajien kysynnän kasvua globaalia linjaa tukevaksi on meillä Pohjolassa joskus odotettava. Olemme Suomessa ohjelmallisen ostamisen ja datakyvykkyyksien kaupallistamisen kärkikastia. Kehitys on jo rattaissa. Seuraavat julkistettavat avaukset määrittävät, millaiseksi Suomen modernit media- ja datamarkkinat muodostuvat.

Käyttöasteessa voimme olla maailman mittakaavassa vielä jäljessä, eli markkinamme ehkä kypsyvät suuria dynaamisia talouksia maltillisemmin. Pitkään suomalaisen medialiiketoiminnan kärjessä olevat tuntevat kansamme ja markkina-alueemme ja tietävät, että tiettyjä liikkeitä ei ole järkevää tehdä ennen markkinan kypsymistä.

Olemme Suomessa ohjelmallisen ostamisen ja datakyvykkyyksien kaupallistamisen kärkikastia. Kehitys on jo rattaissa.

Kärkipaikkamme tarkoittaa ainutlaatuisia, kulttuurisesti merkittäviä kansallisia innovaatioita. Esimerkiksi Allerin lanseeraaman Rikastamon kaltaisia datan kaupallistavia konsepteja on maailmassa vain kourallinen. Moni ulkomainen taho on kiinnostunut innovatiivisesta kyvystämme muuttaa markkinoita datan avulla.

Kärkipaikkamme tarkoittaa ainutlaatuisia, kulttuurisesti merkittäviä kansallisia innovaatioita.

Muutosten tuulet puhaltavat myös markkinoinnissa. Myöskään mediaostaminen ei ole siis enää kuten ennen. Leikin Petrus Pennanen kirjoitti Wau.fi:ssä, kuinka mainostajan ensisijainen valinta ei ole enää yksittäinen media, eikä onneksi näin enää olekaan. Muun muassa Allerin dataa on voitu käytä kohdentamiseen kilpailevissa medioissa jo lähes puolitoista vuotta. Datan rikastaminen on mainostajalle lyömätön lisä löytää yhä syvemmät kohderyhmät nykyajan mainonnassa.

Allerin dataa on voitu käytä kohdentamiseen kilpailevissa medioissa jo lähes puolitoista vuotta.

Myös mediamainonnan piirissä yhteistyötä eri mediayhtiöiden välillä nähdään kasvavassa määrin. Tällaisia ilmiöitä ovat edellä mainitut yhteisissä kanavissa toistensa trafiikkia hyödyntävät MTV3:n videoverkosto ja Rikastamo (Katso video), joka yhdistää kuranttia dataa useasta eri lähteestä ja on käytettävissä rajat rikkoen myös perinteisesti kilpaileviksi katsotuissa medioissa.

Moni ulkomainen taho on kiinnostunut innovatiivisesta kyvystämme muuttaa markkinoita datan avulla.

Rikastamon datapääoma ja useamman liiketoiminnan kehitystä tai kasvua vauhdittava datakyvykkyys on koko Suomessa uniikki kokonaisuus, joka on otettu hiljattain käyttöön muun muassa Googlen ostotyökalussa. Googlen työkalussa Rikastamon data antaa kattavuudessaan kovaa kyytiä kansainvälisille kilpailijoilleen. Pennasen edustama Leikin käyttäytymisdata on yksi Rikastamon datarikasteista, jolla onlinekäyttäytymistä seurataan.

Nykyaikaisella tavalla pelkkä onlinekäyttäytymisen seuranta ei kuitenkaan modernissa datanjalostuksessa riitä. Kyseessä on monimuotoinen kokonaisuus. Rikastamon muita datarikasteita ovat myös muun muassa Kotimaa-yhtiöiden laajat Ihminen360-segmentit sekä Aller Median lähes 3 miljoonan markkinointiluvan asiakaskanta ja lukuisat valtakunnalliset rekisterit.

Allerin lanseeraaman Rikastamon kaltaisia datan kaupallistavia konsepteja on maailmassa vain kourallinen.

Kun katsoo tuotemarkkinoinnin ja tiedotuksen verhon taakse, voi nähdä paljon monimuotoisempaa mediayhteistyötä kuin aluksi uskoisikaan. Suomalaismedioiden tulevaisuutta ei ole vielä todellakaan kirjoitettu.

Olemme jännän äärellä. Suomalaismedioiden kulisseissa kuhii lukuisia maailmanluokan menestystarinoita. Mikä suomalaisinnovaatio tai kyvykkyys räjäyttää potin seuraavaksi?