Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Sisältömarkkinointi - taas yksi uusi buzzword markkinointiin?

Yritykset viime vuosina siirtyneet vauhdilla perinteisen median ostamisen ja yksittäisten kampanjoiden tekemisen maailmasta jatkuvaan tapaan viestiä ja kommunikoida asiakkaidensa kanssa.

Dataa ja asiakasymmärrystä hyödynnetään markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Yritykset ovat omaksuneet myös muun muassa sosiaalisen median, uudet tavat ostaa mainontaa sekä alkaneet rakentaa omia medioitaan. Perinteisten medioiden rooli ainoana viestintäkanavana asiakkaille on muuttunut pysyvästi. Samalla myös kuluttajien tapa kommunikoida yritysten kanssa ja käyttää siihen eri medioita on kehittynyt dialogiksi, jota käydään eri kanavissa yötä myöten.

Kuulostaa hyvältä, vai mitä? Karu totuus on se, että oheinen on ainoastaan ideaalitilanteen kuvaus.

Kaikki edellä mainitut asiat ovat todella tapahtuneet, mutta todellisuudessa uuden oppimisessa, omaksumisessa ja omien toimintatapojen kehittämisessä meillä on vielä paljon tekemistä.

Uuden oppimisessa, omaksumisessa ja omien toimintatapojen kehittämisessä meillä on vielä paljon tekemistä.

Sen sijaan, että rakennetaan kokonaisvaltaista viestinnän, asiakaspalvelun ja markkinoinnin yhdistävää strategiaa, on yrityksillä edelleen erilliset somestrategiat, viestinnän strategia, asiakkuudenhoitomallit ja markkinointiviestinnän strategiat. Viimeisin lisäys tähän pitkään listaan on sisältömarkkinointi. Siihenkin luodaan oma suunnitelma sen sijaan, että se kiinnitettäisiin kokonaisuuteen.

Sisältömarkkinoinnista puuttuu kokonaisuuden hallitseminen

Era Contentin tutkimuksessa natiivimainonnan tehokkuudesta nousi esille, että mediatalojen tulisi kehittää omia prosessejaan sisältömarkkinoinnin tuloksellisuuden varmistamiseksi.Myös Aller Median elokuussa 2015 tekemän markkinatutkimuksen (IRO Research, 8/2015, N=50) tulokset kertovat karun viestin sisältömarkkinoinnin markkinatilanteesta. Tutkimuksesta selviää, että esteenä sisältömarkkinoinnin tekemiselle on erityisesti kokonaisuuden hallitseminen. Vakiintuneiden toimintamallien puuttuessa mainostajat eivät osaa hahmottaa ja suunnitella sopivaa prosessia sisältömarkkinoinnin tekemiseen.

Vakiintuneiden toimintamallien puuttuessa mainostajat eivät osaa hahmottaa ja suunnitella sopivaa prosessia sisältömarkkinoinnin tekemiseen.

Sisältömarkkinointi on vielä sen verran uusi asia Suomessa, ettei sille löydy edes yhtenäistä määrittelyä, vaan jokaisella on oma näkemyksensä siitä, mitä sisältömarkkinointi on. Tämä kertoo siitä, että tekeminen ei ole vakiintunutta ja ala etsii vielä toimintatapoja ja -prosesseja.

Alan nuoruus näkyy myös sekä palveluita tarjoavien yritysten että palveluiden kirjosta. Standardien puute, erilaiset näkökulmat ja tarjoomat myös vaikeuttavat ostamista.

Gasum tekee Köökki-lehteään Aller Median kanssa. ​

Mindsetin muuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä

Tiedämme kyllä mitä meidän pitäisi tehdä, mutta mindsetin muuttaminen ei tapahdu yhdessä yössä. Alan toimijoiden ja asiakasyritysten pitäisi panostaa nimenomaan prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen, jotta tekemisen laatua ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa.

Samalla kokonaisuuden suunnitteluun pitää käyttää aikaa enemmän kuin perinteisten kampanjoiden suunnitteluun, ja tekeminen on linkattava kokonaisviestinnän ja markkinoinnin strategiaan. Kyse on koko ajattelumallin muuttamisesta: kuinka teemme yksittäisten toimenpiteiden sijaan jatkuvaa ja yhtenäistä asiakasviestintää tavalla, joka puhuttelee ja yllättää asiakkaan, asiakkaalle sopivissa kanavissa ja silloin, kun se sopii parhaiten.

Alan toimijoiden ja asiakasyritysten pitäisi panostaa nimenomaan prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen, jotta tekemisen laatua ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa.

K-ruoka -lehti tarjoaa suomalaisille reseptejä ja ruokavinkkejä arkeen ja juhlaan.

Apua asiakasymmärryksestä ja mittaamisesta

Nykyisin asiakkaiden tarpeista tiedetään enemmän kuin koskaan, ja asiakaskokemusta on mahdollista seurata lähes reaaliajassa. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen pitäisi aina ollakin lähtökohtana, kun suunnitellaan viestintää, toimenpiteitä tai palveluita.

Jatkuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa synnyttää uutta ymmärrystä siitä, missä ja milloin asiakas haluaa olla tekemissä. Erilaiset mittaukset ja datat kertovat meille myös, missä asiakaskohtaamiset tapahtuvat, kuinka hyvin niissä ollaan onnistuttu ja mikä taas ei ole toiminut.

Jatkuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa synnyttää uutta ymmärrystä siitä, missä ja milloin asiakas haluaa olla tekemissä

Hyödyntämällä kaikkea sitä dataa, jota voimme kerätä kaikista asiakaskohtaamisista, pystymme jatkuvasti kehittämään ja oppimaan lisää. Myös mittaamisesta tosin puuttuu yhtenäiset käytännöt, jotka helpottaisivat vertailua ja seuraamista – tähänkin pitäisi luoda luotettava ja yhtenäinen tapa alalla.

Näiden tunnistettujen haasteiden vuoksi lähdimme toteuttaman Sisältömarkkinointi 2016 -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tuottaa uusia selkeitä toimintamalleja alalle.

Kerro mielipiteesi sisältömarkkinoinnista täällä.

Haluatko nähdä, mitä muut ovat sanoneet. Käy kurkkaamassa ideataululta!

Keväällä 2016 toteutettava Sisältömarkkinointi 2016 -tutkimus kartoittaa sisältömarkkinoinnin nykytilaa. Selvitämme mm. miten toimijat alalla määrittelevät sisältömarkkinoinnin, kuinka sitä tehdään ja mitkä ovat mainostajien tarpeet ja tavoitteet sisältömarkkinoinnille.

Tutkimuksen tavoitteena on media-alan kehittäminen tuottamalla asiakasymmärrykseen pohjautuvia uusia toimintamalleja alalle. Tutkimuskokonaisuuteen sisältyy myös akateeminen pro gradu -työ, jossa keskitytään ymmärtämään sisältömarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaamista. Tutkimuksen lähtökohtana toimivat sisältömarkkinoinnin kolme ulottuvuutta (ostettu, oma, ansaittu). Tutkimuksen rahoittaa Viestintäalan Keskusliiton Tutkimussäätiö ja tutkimuksen toteuttaa Asiakasymmärrystoimisto Kopla.

Tutkimushankkeessa haastatellaan asiantuntijoita eri yrityksistä ja järjestetään työpajoja. Tuloksista kerromme syksyllä 2016. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, ota yhteyttä: kristina.hannikainen@aller.com