Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Pre-targeting - tehokkaampi ja tarkempi kohderyhmämainonnan väline

Pre-targeting eli mainosten tarkka ennakkokohdentaminen, tarkoittaa reaaliaikaisesti päivittyvien ostoaiepäätösten yhdistämistä omaa kohderyhmää parhaiten palvelevaksi yhdistelmäksi. Tunnetumpaa re-targetingia tarkemman kohdennusteknologian syvin olemus voi parhaimmillaan olla yhtä kiehtova ja monipuolinen kuin ihminen itse.

Useimmiten teknologioita avattaessa keskustelusta puuttuu inhimillinen lähestymiskulma. Tällöin tekniikan toimintalogiikkaa voi olla vaikeaa käsittää ja asia jää etäiseksi. Miten avata uusi teknologia ja sen mahdollisuudet ”ei tekniselle” kuulijalle niin, että asia on ymmärrettävä? Mikä ero oikeasti on re-targetingilla ja pre-targetingilla?

Jos kerron, että pre-targeting on semanttiseen¹ ontologiaan² pohjautuva teknologia, joka yhdistää ostoaikeen omaavan profiilin ja oikean sisällön relevantteihin mainoksiin, jätän kuulijalle vielä monta kysymysmerkkiä. On loogisempaa avata syvemmin pre-targetingin teknistä kokonaisuutta ja sen taustalla toimivaa älyä vaikka henkilökohtaisen esimerkin turvin.

Itse koen olevani yksilöllinen, joskus hyvinkin erilainen kuin muut. Voiko minulle kohdentaa mitään mainontaa?

Pre-targeting on mainostajan tulevaisuuden tärkeimpiä ja tarkimpia kohderyhmätyökaluja.​
Pre-targeting on mainostajan tulevaisuuden tärkeimpiä ja tarkimpia kohderyhmätyökaluja.​

Pre-targeting solmii yksilöllisimmätkin mieltymykset mainostajan eduksi

Pretargeting lähtee ihmisyydestä ja ihmisen syvimmästä olemuksesta.

Itse koen olevani yksilöllinen, joskus hyvinkin erilainen kuin muut. Ajatukseni ja kiinnostuksenkohteeni vaihtelevat jaksoittain ja sääkin tuntuu vaikuttavan tekemisiini. Taiteellinen, luova herkkyys ja räiskyvä innostuja, luovat mystisen kombon, jota on joskus itsekin vaikea ymmärtää. Ei ole muita samanlaisia.

Ihmisellä on mielenkiintoinen taipumus kokea olevansa erilainen, toisilla tämä korostuu enemmän ja toisilla vähemmän. Olemme kuitenkin jokainen uniikki kombinaatio tuhansia käytös- ja kiinnostusvivahteita, jotka yhdessä elinympäristömme tapahtumien kanssa muodostavat meistä ainutlaatuisia yksilöitä.

Nykyteknologia mahdollistaa sen, että vaikka meitä ei fyysisten tekijöiden perusteilla voitaisikaan lajitella eri ”ostoaie-lokeroihin”, erilaiset mieltymykset voidaan sen sijaan jakaa hyvinkin tarkasti. Pre-targeting-teknologian avulla mieltymysvivahteet on mahdollista lajitella tuhansiin purkkeihin, joiden sisältö päivittyy yhtä matkaa itsemme ja kiinnostuksenkohteidemme kehityksen myötä.

Online-mainonnan ja teknologian näkökulmasta pre-targeting tarkoittaa tuhansia, äärimmäisen tarkasti pureskeltuja kohderyhmiä.

Online-mainonnan ja teknologian näkökulmasta tämä tarkoittaa tuhansia, äärimmäisen tarkasti pureskeltuja kohderyhmiä. Miksi enää siis lokeroida ihmisiä vain fyysisten tekijöiden perusteella, kun kerran voi valita sopivimman yhdistelmän kokoamalla yhteen haluamansa purkit?

Pre-targeting on re-targetingia tehokkaampi ja tuloksellisempi

Kuluttajan ostoprosessissa on usein monta vaihetta ennen varsinaista ostopäätöstä. Online-mainonnan kohdentamisessa nykyisin käytetyt re-targeting- ja re-marketing–keinot keskittyvät ostoprosessin lop­pupäähän: siihen kun jo tavoitettu asiakas yritetään houkutella ostamaan. Kuluttajasta tämä voi tuntua tungettelevalta. Varsinkin, jos hän on jo hankkinut tuotteen tai palvelun.

Pre-targetointi mahdollistaa kuluttajan tavoittami­sen ostoprosessin alkupäässä, eli silloin kun ajatus hankinnasta on vasta syntynyt tai syntymässä.

Kun mainonta voidaan kohdentaa kuluttajan tunnistetun ostoprofiilin ja oikean sisältöympäristön mukaan, se on käyttäjälle relevantimpaa ja hyvin toteutettuna jopa palvelua.

Pre-targetointi mahdollistaa kuluttajan tavoittami­sen ostoprosessin alkupäässä, eli silloin kun ajatus hankinnasta on vasta syntynyt tai syntymässä.

​

* * *

Aller Median Pre-targeting -teknologia perustuu maailman kehittyneimpään ontologiaan. Yhdessä mm. Suomen suurimman sosiaalisen median (Suomi24.fi) sisältöjen kanssa, muodostuu kokonaisuus, jonka yli kolmesta miljoonasta profiilista on tunnistettavissa tuhansia äärimmäisen tarkkoja ostoaie-ryhmiä.
(
Lue lisää mahdollistavasta teknologiasta)

  1. Semantiikka eli merkitysoppi tutkii esimerkiksi sanojen ja ajatusten merkitystä. Sen avulla on mahdollista tunnistaa mm. kirjoituksen negatiivinen, neutraali ja positiivinen sävy.
  2. Ontologia on olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa. Muun muassa Filosofi Esa Saarinen määrittelee ontologian seuraavasti: ”Metafysiikan osa-alue, joka tutkii olevaa ja olemassaoloa pyrkien selvittämään, mikä on todella olemassa ja mitä oleminen oikeastaan on. Ontologiassa eritellään olemisen yleistä luonnetta, erotukseksi erillisten olioiden ja asioiden olemassaolosta.” (Esa Saarinen: Symposium. WSOY).