Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Ovatko suomalaiset palvelut jo kyberluotettavia?

​

Kyberluottamuksen eteen tehdään paljon työtä digitaalisten palveluiden lisääntyessä ja vakiintuessa. Aller Median tietosuoja-asiantuntijan Pirjo Väyrysen mukaan myös kuluttajien tietoisuus digitaalisten palveluiden turvallisuudesta on lisääntynyt. Mikä on Suomen kyberturvallisuuden taso tällä hetkellä, ja millaisia kyberluottamusta vahvistavia ratkaisuja suomalaisissa palveluissa on tehty?

Kyberluottamuksessa on kyse luottamuksesta yhteiskunnan ja yritysten tarjoamiin digitaalisiin palveluihin. Millaisella tasolla Suomen kyberturvallisuus mielestäsi on tällä hetkellä?

Asian eteen on tehty useilla tahoilla paljon töitä viime vuosina, ja luottamus digitaalisiin palveluihin on kasvanut. Palveluiden käyttö on myös yleistynyt. Lisäksi myös kuluttajien tietoisuus on lisääntynyt, mutta kyllä tekemistä vielä riittää. Suomen kouluissa kiinnitetään paljon huomiota digitaalisuuteen, ja tämän vuoksi Suomen nuoriso on hyvin osaava ja tietoinen digitaalisuuden suhteen. Suomessa järjestetään myös erityyppisiä tapahtumia ja tietoiskuja asiaan liittyen – tästä hyvänä esimerkkinä Kyberturvallisuuskeskuksen teemakuukaudet, joista heinäkuussa keskitytään käytännönläheisesti turvalliseen internetin käyttöön.

Kyberluottamuksen syntymiseen tarvitaan hyviä digitaalisia ratkaisuja ja palveluita. Mitkä ovat mielestäsi hyviä suomalaisia, kyberluottamusta vahvistavia ratkaisuja?

Niin valtiohallinnon eri tahot kuin useat eri yrityksetkin ovat lähteneet tekemään aktiivista työtä eri internetin palveluissa ja some-kanavissa. Tämä on omalta osaltaan lisännyt digitaalisten palveluiden tunnettuutta ja luotettavuutta. Esimerkiksi vero.fi-palvelu on nykyisellään jo iso ja kattava kokonaisuus. Suomessa on myös hyvin tyypillistä, että palveluita kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tietoturvaan ja -suojaan, jolloin saadaan kaikin puolin turvallisia ratkaisuja käyttäjille. Sivustoilta on löydettävissä ylläpitäjän yhteystiedot ja esimerkiksi tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteesta (rekisteriseloste) käyttäjä voikin tarkistaa, miten omia tietoja käsitellään.

Suomessa on hyvin tyypillistä, että palveluita kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tietoturvaan ja -suojaan, jolloin saadaan kaikin puolin turvallisia ratkaisuja käyttäjille.

Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) ja Avauksen tekemä tutkimus indikoi, että suomalaiset kuluttajat luottavat enemmän monikansalliseen verkkokaupan jättiin kuin kotimaiseen tavarataloon. Mistä uskot tämän trendin johtuvan?

Digitaalisten palvelujen käyttämisen ja esimerkiksi verkkokaupasta ostamisen on oltava helppoa alusta loppuun asti. Kansalliset jätit ovat rakentaneet digitaalisia palveluja pidempään ja tämä näkyy monesti käyttäjäystävällisinä ratkaisuina. Isoilla toimijoilla volyymit ovat suuria ja ostoprosessien parantaminen on helppoa. Suurilla verkkokaupoilla on myös laajat valikoimat ja valikoimissa saattaa olla hyvinkin erikoisia tuotteita, joita ei Suomesta löydy. Myös hinnalla on iso merkitys siihen, mistä tuotteen ostaa. Asiakaspalveluun on myös hyvä kiinnittää huomiota, koska toimiva asiakaspalvelu on osa hyvin rakennettua verkkokauppaa. Toisaalta taas myös pieniin ja kotimaisiin toimijoihin luotetaan, eli kaiken ei tarvitse aina olla suurta ja mahtavaa.

​