Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Onko 2017 suuren dataheräämisen vuosi?

Data on nyt kaikkien huulilla, mutta markkinan kulta-ajat ovat vasta edessä Suomessa. Sillä, joka puhuu dataa, on tulevaisuudessa yhä enemmän valtaa.

Luottamus syntyy aidoista kohtaamisista ihmisten välillä. Tämä pätee myös dataan. Data kyllä kertoo totuuden, kunhan on rohkeutta kuunnella avoimesti ja vastaanottavaisesti, mitä se sanoo. Dataosaajalla on tulevaisuudessa entistä enemmän valtaa.

Dataa on paljon. On valtavia eroja siinä, miten eri yritykset siihen suhtautuvat ja sitä jalostavat. Kaikki data ei ole hyödyllistä, eikä kaikkea dataa hyödynnetä. Hyödyntämättömyys voi johtua monista asioista, kuten alhaisesta priorisoinnista, osaamattomuudesta tai taipumattomista työkaluista.

Laadukas ja monipuolisesti käyttökelpoinen data on vielä kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Myös käsitykset siitä, mitä laadukkaalla ja monipuolisella datalla edes tarkoitetaan, vaihtelevat. Dataan liittyy myös paljon intohimoja, omistamisen ja suojelemisen halua. Moni yritys ymmärtää jo, että datassa on valtaa, mutta strategia sen ympärillä suuntautuu usein sisäänpäin.

Laadukas ja monipuolisesti käyttökelpoinen data on vielä kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys.

Mitattavuuden ja tulosten merkitys kasvaa yhä, eivätkä asiakkaat enää tyydy peruskohderyhmiin. Nyt datalta ja siitä muodostettavilta kohderyhmiltä odotetaan älyä, joka menee pidemmälle kuin ennen.

Markkinalla ollaan heräämässä siihen, etteivät kaikki autoista keskustelevat ole kiinnostuneita ostamaan uutta autoa, eikä kaikilla matkustelusta kiinnostuneilla ole todellisuudessa varaa lähteä reissuun. Kontekstilla on merkitystä. Datalta odotetaan älyä, jota pelkät koneet eivät pysty tuottamaan ja jota esimerkiksi kokeneet data-analyytikot voivat tarjota.

Mistä on ainutlaatuinen datayhteistyö tehty?

Kyse on muustakin kuin verkkokäyttäytymisdatan yhdistämisestä.

Allerin ja MTV:n hiljattain lanseerattu yhteistyö on lähtenyt liikkeelle avoimesta asenteesta ja toisen sisältöjen sekä osaamisen arvostamisesta. Yhteistyössä on voimaa, ja kilpailijarajat ylittävä tekeminen on aina strategisesti rohkea liike. Tämän tason yhteistyötä ei voisi syntyä ilman molemminpuolista luottamusta ja arvostusta.

Kun on päästy pisteeseen, jossa yhteistyön tuomista eduista voidaan puhua avoimesti ja rehellisesti, on kriittinen raja ylitetty, ja molemmat yritykset voivat saada uuden yhteisen bisneksen lisäksi lisäarvoa myös omaan olemassa olevaan liiketoimintaansa.

Epäilys motiiveista tappaa hedelmällisen yhteistyön, ja samaan pöytään tulee istuttaa ihmiset, jotka tuntevat edustamiensa yritysten vahvuudet, mutta ovat tarpeeksi nöyriä kyseenalaistamaan omat toimintatapansa erilaisen osaamisen edessä.

Epäilys motiiveista tappaa hedelmällisen yhteistyön.

Uuden yhteisen dataliiketoiminnan sydämenä ovat kattavat sisällöt ja edistyksellinen teknologia. Tavoitteena yhteistyössä on tarjota markkinoille aitoa lisäarvoa ja sellaisia kohdennusdatoja, joita ei aikaisemmin ole ollut tarjolla.

Yhteistuotteistus tarjoillaan median ostajille ohjelmallisen ostamisen kanavissa, ja sitä voidaan hyödyntää mediariippumattomasti. Tarjontaa kehitetään medioiden yhteisissä tuotteistusistunnoissa loppukäyttäjiltä saadun palautteen lähtökohdista. Yhteistuotteistus julkaistaan alkuvuodesta 2017.

Verkkokäyttäytymisestä kerättyjen datojen yhdistämisen jälkeen myös mediatalojen omassa tuotekehityksessä ja kohdennuksissa käytetty data on entistä vivahteikkaampaa. Tällainen data selittää kuluttajien käyttäytymistä ja kiinnostuksenkohteita entistä syvemmin.

Datojen yhdistämisen jälkeen mediatalojen tuotekehityksessä ja kohdennuksissa käytetty data on entistä vivahteikkaampaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että mediatalojen nykytarjonta ei välttämättä muutu, mutta siihen käytetty teknologia ja data ovat entistä laadukkaampia ja kampanjoilta voidaan odottaa parempia tuloksia. Myös sisältöjä saadaan kehitettyä ja räätälöityä uuden tiedon valossa vastaamaan entistä paremmin kuluttajien tarpeita.

Parhaimmillaan data tekee mainoksista palveluita

Olen ylpeä siitä asenteesta, jolla dataa käsitellään ja siitä syntyviä lopputuotteita kehitetään. Näitä tuotteistuksia kehitetään kuin ihminen ihmiselle, vaikka kyseessä isossa kuvassa onkin erittäin kunnianhimoinen B2B-konsepti.

On kunnia-asia tehdä eettisesti ja hyvän maun mukaisesti se, millä tavalla dataa kerätään, hyödynnetään ja miten se lopulta näkyy ihmisten arjessa – kiinnostavampina sisältöinä ja mainoksina, jotka tuntuvat enemmänkin palvelulta. Tekemisen pohjalla on aito halu saada aikaan parannusta markkinoinnin tehossa ja sitä kautta myynnissä.

Edelläkävijät saattavat joutua odottamaan vielä hetken markkinan suurta dataheräämistä, jossa data virtaa perustekemisestä yhä syvemmälle yrityksen rakenteisiin. Nyt kokemuksia jakavat ja niistä kertovat alan edelläkävijät.

On kunnia-asia kerätä ja hyödyntää dataa eettisesti ja hyvän maun mukaisesti.

On myös mielenkiintoista, millä tavalla data voi mullistaa yritysten tekemistä ja arvopohjaa. Niillä, jotka osaavat käyttää dataa oikein, on tulevaisuudessa yhä enemmän valtaa. Mustaa valkoisella jyrää aina kovaäänisimmänkin mielipiteen, mikäli se perustuu mutuun, joka poikkeaa faktasta. Odotan mielenkiinnolla datavuotta 2017!