Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Oikealla kohderyhmällä tavoitat oikeat asiakkaat

Online-mainonnassa kohdentaminen toimii, kun tiedät tarkasti ketä juuri sinun kannattaa tavoitella ja mikä on kampanjasi tärkein tavoite. Ota online-kampanjan suunnittelussa huomioon nämä 5 asiaa.

harmaapartainen mies mustassa t-padassa ja pipossa pyyhkii käsiään ja katsoo varmana eteenpäin. Taustalla korokkeella moottoripyörä.

Suomen online-mainonnassa liikkuu miljoonia käyttäjiä päivässä, se tarkoittaa kymmeniä miljoonia mainosnäyttöjä päivässä. Tästä johtuen hakuammunta ei välttämättä miljoonien mainosnäyttöjenkään avulla tavoita kampanjalle yhtäkään oikeasti potentiaalista asiakasta.

Kun kohdistat kampanjasi huolella valituille kohderyhmille ja puhuttelet heitä personoiduilla viesteillä, pääset tavoittelemiisi tuloksiin parhaiten.

Miksi kannattaa käyttää datakohdennuksia online-mainonnassa?

Jotta saat kampanjastasi mahdollisimman suuren hyödyn, suunnittele se huolella ja tavoitteita silmällä pitäen niin, että oikeat viestit tavoittavat oikeat ihmiset oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Kun tiedät tarkasti ketä tavoittelet, voit personoida viestin, valita kanavan ja optimoida päivän ja kellonajan sen näyttämiselle.

On turhaa näyttää mainontaa ihmisille, jotka eivät kuulu kohderyhmään millään tavoin. Tästä koituu mainosrahojen hukkaa ja pahimmassa tapauksessa brändikin voi kärsiä, kun yleisön kiinnostus ei kohtaa.

Datan avulla kohdennetut kampanjat ovat tehokkaampia ja vastaavat tavoitteisiin moninkertaisesti paremmin.

On turhaa näyttää mainontaa ihmisille, jotka eivät kuulu kohderyhmään millään tavoin.

Mistä tietää, ketä kampanjalla kannattaa tavoitella?

Usein online-mainonnan maailmassa törmää kampanjoihin, joiden tavoite on hämärä ja kohderyhmä joko olematon tai hihasta vedetty. Tällöin myös tulosten mittaaminen on kovin vaikeaa.

Mitä mittaat, jos sinulla ei ole tavoitetta? Miten voit varmistaa, että kohderyhmäsi on valittu oikein ja viesti ohjaa kohti tavoitetta?

Perehdy ennen kampanjaa siihen, kuka tuotettasi oikeasti ostaa, ja erityisesti siihen, millaisia nämä ostajat ovat. Kampanjan jälkeen data kertoo, tavoitettiinko oikea kohderyhmä. Tulosten mittaus on nykymarkkinoinnin A ja O.

Kohderyhmän valinta alkaa sivustokävijöiden analysoinnilla. Tarkastele online-kävijöistä saadun datan avulla, millaisia sivuston kävijät ovat, keitä ovat kiitossivulle päätyvät ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Tarkastele sivustokävijöiden profiileita kokonaisuutena: millaista elämää he elävät, mistä kaikesta he ovat kiinnostuneita, miten he tekevät ostoksia.

Nuori nainen nojaa kiinnostuneena edessä olevan penkkirivin selkänojaan konsertti- tai teatterisalissa.

Tuotteella voi olla monta erilaista kohderyhmää.

Esimerkiksi musiikkitapahtumaan ostavat lippuja ne, jotka ovat kiinnostuneita kyseisestä musiikki-genrestä tai artistista. Tämän ryhmän sisällä kuitenkin muut kiinnostuksen kohteet voivat erota suurestikin: yksi on sauvakävelyä harrastava perheenäiti ja toinen tietokonepelejä pelaava opiskelijapoika – heillä vain sattuu olemaan sama musiikkimaku.

Pelkkä näille eri profiileille kohdentaminen ei kuitenkaan riitä, myös viestit pitää personoida kohderyhmien mukaan, jotta kohdentamisesta on hyötyä.

Liian sulkeutunut ja etukäteen keksitty kohderyhmä voi pilata muuten hyvin suunnitellun kampanjan. Miksi mainostaisit uusia hampurilaissämpylöitä vain nuorille ruuanlaitosta pitäville miehille, kun heidän puolisonsa ovat varmasti yhtä hyvä, elleivät jopa parempi kohderyhmä?

Miksi mainostaisit uusia hampurilaissämpylöitä vain nuorille ruuanlaitosta pitäville miehille, kun heidän puolisonsa ovat varmasti yhtä hyvä, elleivät jopa parempi kohderyhmä?

Nuori mies kokkaa vaaleassa keittiössä, ja nuori nainen puhuu hänelle kättään ojentaen saarekkeen toiselta puolelta.

Data kertoo, ketä kannattaa tavoitella. Muodosta siis kohderyhmä datan avulla, samoin viesti. Seuraa lisäksi kohderyhmää koko kampanjan ajan: Päätyykö tavoiteltu kohderyhmä oikeasti kampanjasivulle? Päästäänkö ostoon tai muihin asetettuihin tavoitteisiin?

Jos tuote on uusi, eikä ostavia asiakkaita vielä ole, miten saa selville, kenelle kannattaa kohdistaa?

Kampanjan alkuvaiheessa voit käyttää hyväksi laajempaa kohderyhmää.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käytät aluksi tiettyjä suuntaviivoja, joiden sisällä asiakaskunta todennäköisesti pyörii, ja suljet varmasti väärät kohderyhmät pois.

Näiden suuntaviivojen sisältä voit hakea erilaisilla viesteillä potentiaalista asiakaskuntaa ja tarkastella tämän datan valossa kirkkainta kärkeä loppukampanjaa varten.

Näin saat suljettua alusta asti pois ne, jotka eivät ole potentiaalisia. Online-maailman yksi pysyvä trendi on testaaminen ja jatkuva oppiminen.

Se, kenelle tuotteesi mainontaa kannattaa kohdentaa, voi ajan mittaan muuttua.

Myös se, kenelle tuotteesi mainontaa kannattaa kohdentaa, voi ajan mittaan muuttua. Siksi onkin tärkeää optimoida ja seurata mainontaa jatkuvasti datan avulla. Data kertoo muuttuneet kohderyhmät ja trendit asiakaskunnassa.

Nuori mies kumartuu kuuntelemaan parvekkeella pyörätuolissa istuvaa vanhempaa miestä, joka osoittaa jotain talon ulkopuolella.

Miten kohderyhmä rakentuu?

Datakohderyhmät muodostetaan lukuisista eri komponenteista. Mukaan voit ottaa demografioita: iän ja/tai sukupuolen sekä kiinnostuksen kohteita.

Näiden lisäksi voit käyttää kohderyhmiä, jotka kertovat käyttäjän elämäntyylistä kokonaisuudessaan. Tällaisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi verkkokäyttäytymisluokitukset.

Kun rakennat kohderyhmän erilaisista tekijöistä, varmistat, että oikea viesti varmasti tavoittaa oikeat verkkokävijät.

Jos siis kampanjasi kohderyhmänä ovat pienten lasten vanhemmat, jaa tämä ryhmä edelleen tarkempiin kohderyhmiin esimerkiksi juuri muiden kiinnostusten perusteella. Heillä on varmasti yksi yhteinen kiinnostus, lapset, mutta mitä muuta profiileista saa irti?

Yksi on kiinnostunut hyvinvoinnista ja luomuruuasta, toinen autoista ja urheilu-uutisista. Lifestyle-sivustolla pyörivälle lattemammalle näytettävän mainoksen on oltava häntä puhutteleva ja hyvin erilainen kuin esimerkiksi uutismediaa selaavalle kiireiselle uranaiselle näytetty mainos.

Online-maailmassa emme välttämättä tavoita asiakasta markkinoitavan palvelun kontekstissa.

Online-maailmassa asiakasta ei välttämättä tavoiteta juuri markkinoitavan palvelun kontekstissa, ja myös siksi on tärkeää puhutella kyseistä verkkokävijää juuri hänelle kohdennetulla viestillä.

Verkkoselailijat lukevat tekstejä, jotka heitä kiinnostavat, tee siis mainonnasta aina tarkasti kohderyhmää puhuttelevaa.

Nuori lettipäinen nainen pompittaa vauvaa sylissään kahvilassa. Edessä pöydälä tietokone ja puhelin.

Online-kampanjan suunnittelussa tulee siis ottaa huomioon

  1. Tavoitteen määrittely: Miksi kampanjoimme? Onko tavoitteena brändinäkyvyys, verkkokauppaan kilahtavat eurot, kävijäryntäys saitille? Tavoite määrittelee koko kampanjan luonteen.
  2. Kohderyhmän valinta olemassa olevaan dataan pohjautuen: Kenelle kampanja tulisi kohdentaa? Millaiset kävijät tuotetta ostavat, mistä he ovat kiinnostuneita?
  3. Viestien personointi datan avulla: Mikä viesti puhuttelee kyseistä kohderyhmää? Millaisia he ovat, miten heille kannattaa viestiä ja missä kanavissa?
  4. Ländärin suunnittelu kohderyhmän mukaan: Kävijä klikkasi banneria, mitä sen jälkeen tapahtuu? Klikkaus on vasta ensimmäinen askel, kampanja pitää suunnitella tarkkaan asiakkaan ostopolun alusta loppuun.
  5. Tulosten jatkuva optimointi datan avulla: Kampanjalle on tehty hyvät suunnitelmat, mutta se ei tarkoita, että tulokset tulevat itsestään. Jatkuva optimointi datan avulla varmistaa kampanjan toimivuuden alusta loppuun.

Kun toteutat nämä vaiheet huolella, ne ohjaavat juuri oikeita verkkokävijöitä kohti kampanjasi tavoitetta.

Essi Valtonen vastaa datakohdennetun onlinemainonnan ja onlineliiketoiminnan kehittämisestä Data Refinery Oy:ssa, Aller Media Oy:n omistamassa modernissa teknologia-startupissa, joka auttaa yrityksiä kaupallistamaan datansa ja tarjoaa yhdistelmän rikastettuja kohderyhmiä liiketoiminnan tarpeisiin. Data Refinery toimii Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa.

Kuvat: Fotolia