Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Ohjelmallisen mainonnan teho kiehtoo - yrityksetkin haluavat sen omaan käyttöönsä

Ei ole yhdentekevää, millä tavoilla ja tekniikoilla mainoskampanjoitaan toteuttaa. Tämän tietävät myös mainonnan mestarit. Tähän asti ohjelmallista ostamista ovat voineet käyttää työssään vain mediatoimistot. Tulevaisuudessa yhä useampi yritys haluaisi hyödyntää tehokasta mainonnan muotoa omatoimisesti.

Mainosala marssii kohti uutta hurmosta. Nyt ohjelmalliseen ostamiseen koneistoon valjastetaan laajennetut yleisöt, jonka avulla kohdeyleisön todellinen ostopotentiaali tunnistetaan entistä tarkemmin. Näin mainosviesti löytää todelliset asiakkaat, jotka mainostettavaa palvelua tai tuotetta todella tarvitsevat.

Median ohjelmallinen ostaminen on yksi nopeimmin kasvava markkinoinnin muoto Suomessa ja jatkaa kehitystään nopein sykäyksin.

Nyt ohjelmalliseen ostamiseen koneistoon valjastetaan laajennetut yleisöt, jonka avulla kohdeyleisön todellinen ostopotentiaali tunnistetaan entistä tarkemmin.

Kohdennus on kampanjoiden onnistumisen sydän

Ohjelmallisen ostamisen ydin on kohdentamisessa. Todellisen kohdeyleisön tavoittaminen on tämänkin mainonnan lajin onnistumisen kannalta kriittinen seikka.

Mainostilan ostaminen järjestelmien kautta on muuttanut vauhdilla mainostajien, mediatoimistojen ja medioiden toimintatapoja. Ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa mainostajan näkökulmasta haluttujen käyttäjäryhmien tavoittamisen vaivattomasti useiden eri medioiden sisällöistä.

Ohjelmallisen ostamisen myötä mainostaja voi ostaa, toteuttaa ja mitata kampanjansa yhden työkalun avulla. Ohjelmallinen ostaminen pelastaa mainostajan aikaa paljon vieviltä rutiineilta, sillä kaikki automatisoitavissa oleva osa mainoksen tekoprosessista on tehty mainostajan puolesta.

Ohjelmallisen ostamisen myötä mainostaja voi ostaa, toteuttaa ja mitata kampanjansa yhden työkalun avulla.

Miksi kaikki haluavat ostaa mainontaa ohjelmallisesti?

Tällä hetkellä ohjelmallista ostamista ja sen laajennettuja yleisöjä (extended audiences) voivat käyttää vasta mediatoimistot. Useammat kotimaiset yritykset ovat alkaneet kehittää omia mainonnan prosessejaan sellaisiksi, että voisivat jatkossa hyödyntää omatoimisesti kampanjoissaan ohjelmallista ostamista.

Kotimaiset yritykset ovat alkaneet kehittää omia mainonnan prosessejaan sellaisiksi, että voisivat jatkossa hyödyntää omatoimisesti kampanjoissaan ohjelmallista ostamista.

Ohjelmallisen ostamisen myötä ei osteta vain mainosnäyttöjä tai klikkauksia, vaan tunnistettuja asiakasryhmiä. Mitä tarkempaa dataa on valittavissa, sitä oikeampaan aikaan ja paikkaan mainosviesti osuu kuluttajan arjessa. Kertyvän datan ja siitä saatujen oppien avulla kampanjaa voidaan kohdentaa entistäkin tuloksellisemmin vielä matkan varrella.

3 syytä käyttää ohjelmallista mainontaa

Perinteistä tapaa ostaa ja myydä online-mainontaa voidaan verrata kivijalkaliikkeeseen, ja ohjelmallista ostamista sen verkkokauppaan, joka yhdistää valikoimaan myös kilpailijoiden varastot. Ohjelmallisen ostamisen kysynnän kasvua edistävät mainonnan helppous (automaatio), kohderyhmien tunnistaminen (datakyvykkyys) ja mediariippumattomuus (teknologian notkeus).

1. Mediariippumattomuus vie mainosviestin kaikille Suomen online-kanavissa tavoitettaville kuluttajille.

Mikäli julkaisija on sallinut kohderyhmädatansa käytön myös kilpailevien julkaisijoiden sisällöissä, kutsutaan sitä kohdennusterminä laajennetuksi kohderyhmäksi (extended audiences).

Yli rajojen kaupallistetusta yleisödatasta mainostaja saa parhaimmillaan käyttöönsä tehokkaan lisän ostoaikeisen kuluttajan tavoittamiseen reaaliaikaisesti ja mediariippumattomasti.

Mediariippumaton mainonta saa kiinni ostopotentiaalisimmat kuluttajat kaikissa Suomen online-kanavissa ja näin mainosviesti toimii tehokkaasti.

Yli rajojen kaupallistetusta yleisödatasta mainostaja saa parhaimmillaan käyttöönsä tehokkaan lisän ostoaikeisen kuluttajan tavoittamiseen reaaliaikaisesti ja mediariippumattomasti.

2. Laajennetut yleisöt tarkentavat kohderyhmän todellisen ostopotentiaalin.

Laajennettujen kohderyhmien käyttö on Suomessa vielä uutta. Monet mediatoimistot ovat kuitenkin lähteneet tekemään yleisödatalla kohdennettuja ostoja asiakkailleen rohkaisevin tuloksin.

Laajennettujen yleisöjen avulla ostopotentiaalisen kuluttajan löytymisen mahdollisuus ei ole sidottu vain yhden median verkostoon, vaan kuluttaja tavoitetaan juuri oikeassa ympäristössä, ilman mediakohtaisia rajoja. Tämä on mainostajalle ja kuluttajalle aidosti hyödyllistä ostoaiedatan käyttöä.

Itse näen laajennettujen kohderyhmien rikkauden etenkin silloin, kun yleisödataa tarjoava julkaisija pääsee datassaan yleistyksiä syvemmälle, todelliseen ostopotentiaaliin.

Laajennettujen yleisöjen avulla ostopotentiaalisen kuluttajan löytymisen mahdollisuus ei ole sidottu vain yhden median verkostoon.

Laajennettujen kohderyhmien käyttö antaa kilpailukykyisen vaihtoehdon esimerkiksi paljon käytetylle re-targetingille. Tällöin ostoaikeinen kuluttaja voidaan tavoittaa myös ilman, että hän on vieraillut mainostajan omilla verkkosivuilla tai verkkokaupassa.

Ilman laajennettujen yleisöjen käyttöä ohjelmallisen ostamisen kampanja jää puolitiehen.

3. Ohjelmallinen mainonta on dynaamista ja teknologisesti joustavaa.

Ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa monipuolisten yleisöjen tavoittamisen dynaamisesti ilman päällekkäispeittoa ja dataa laajan hyödyntämisasteen. Laajennettujen kohderyhmien syvyys ja laatu riippuvat niitä tarjoavan julkaisijan käyttämistä teknologioista ja sisällöistä, joista dataa kerätään.

Ilman laajennettujen yleisöjen käyttöä ohjelmallisen ostamisen kampanja jää puolitiehen.

Datan avulla voidaan tavoittaa äidit, jotka suunnittelevat lapselleen ensimmäisen matkapuhelimen ostoa, tai isät jotka haluavat ostaa täysi-ikäiselle pojalleen ensimmäisen auton.

Parhaimmillaan kerättyyn online-käyttäytymiseen yhdistetään myös offline-puolen luokittimia. Pelkästään luokitinten käyttö ei kuitenkaan vielä itsessään tee datasta laadukasta, sillä keräys- ja kohderyhmien rakennustapoja on useita.

Yksittäinen datanlähde voi olla parhaimmillaan uskomattoman tarkka ja reaaliaikainen kuvaus kohderyhmän tämän hetkisestä ostoaikeesta. Kyselyotantaan perustuva yleistys iästä, ei puolestaan ole kovin tarkka eikä reaaliaikainen. Tärkeää on myös oivaltaa, ettei sama metodi sovi kaikkien kohdennustietojen keräämiseen.

Tärkeää on myös oivaltaa, ettei sama metodi sovi kaikkien kohdennustietojen keräämiseen.

Käyttäjien itsensä kirjoittamaa sisältöä ymmärtävä tekoäly on todennäköisesti paras tapa reaaliaikaisen kiinnostuksen tunnistamiseen, kun taas esimerkiksi sukupuolen saa haettua luotettavasti kattavasta asiakasrekisteristä.

Useita datalähteitä yhdistettäessä on loppukohderyhmän laadukkuus kiinni kaikkien käytettyjen metodien yhteenlasketusta summasta.