Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Moderointi – vallankäyttöäkö?

​

Jos etsitään epäkiitollisinta työtehtävää, moderointi varmasti kilpailee kärkisijoista. Tämä verkkokeskusteluissa tuikitärkeä toiminto herättää tunteita puolesta ja vastaan. On aina niitä, joiden mielestä mitään ei saa moderoida – toiset taas pahoittavat mielensä siitä, ettei moderoida tarpeeksi.

Moderaattori voi vain tuntea riittämättömyyden tunnetta tasapainoillessaan palveluntarjoajan määrittelemien sääntöjen ja käyttäjien tunteiden välimaastossa. Selvästi lakia rikkovaan sisältöön on helppo puuttua, mutta kaikki muu on jo harmaalla alueella.

Rajanvetotilanteita tulee eteen jatkuvasti. Hyvältä moderaattorilta vaaditaankin laajaa yleissivistystä ja tietämystä eri aloilta. Tämän lisäksi on osattava olla objektiivinen – omat mielipiteet eivät saa näkyä, kun käsittelee yhteisön käyttäjien tuottamia sisältöjä.

Selvästi lakia rikkovaan sisältöön on helppo puuttua, mutta kaikki muu on jo harmaalla alueella. Rajanvetotilanteita tulee eteen jatkuvasti.

Palvelun käyttäjälle moderoinnista näkyy vain osa: joko käyttäjän lisäämä sisältö poistetaan, tai sitten ei. Taustalla voidaan tehdä paljonkin asioita, mutta sitä ei käyttäjä kovin usein huomaa.

Moderoinnissa katsotaan aina kokonaisuutta ja otetaan huomioon se, mitä viestin poistolla saadaan aikaiseksi. Saavutetaanko poistamisella selkeästi hyvää yhteisölle, vai pahentaako se tilannetta? Hyvällä moderointilinjalla voimaannutetaan yhteisöä, mutta pahimmillaan moderointi tuhoaa yhteisön ja tappaa keskustelun.

Keskustelun kiihkeässä sykkeessä voivat säännöt unohtua ja keskustelu karata käsistä helposti. Moderointi on siis oleellinen osa sellaisia palveluita, joissa on käyttäjien tuottamaa sisältöä.

Hyvä moderointi sallii monenlaisen keskustelun, myös kriittisen ja provokatiivisen, mutta puuttuu myös napakasti tilanteisiin ja toimii tasapuolisesti kaikkia osapuolia kohtaan. Tässä punnitaankin moderaattorin kykyä toimia siten, etteivät omat mielipiteet vaikuta tekemiseen.

​

Hyvä moderointi sallii monenlaisen keskustelun, myös kriittisen ja provokatiivisen, mutta puuttuu myös napakasti tilanteisiin ja toimii tasapuolisesti kaikkia osapuolia kohtaan.

Moderaattorin päätöksen tekoa rajatapauksissa helpottaa se, että luodut moderointilinjaukset ovat sekä selkeitä että johdonmukaisia, ja näistä linjauksista pidetään kiinni. Tällöin myös käyttäjät tietävät, mihin tilanteisiin moderointi puuttuu. Läpinäkyvä ja avoin toiminta on käyttäjille tärkeää. Sillä luodaan turvallisuutta ja luottamusta palveluun.

Oman mausteensa moderointiin tuovat trollit, joiden elämäntehtävä on haastaa yhteisöä ja palstaa. Hyvä moderaattori tunnistaa nämäkin ja osaa toimia yhteisön parhaaksi.

Trolli voi parhaimmillaan tuoda keskusteluun paljon arvokkaita lisäsävyjä. Parhaat keskusteluthan syntyvät useammasta eri näkökulmasta tulevista ajatuksista, ja sopiva provokaatio tekee aiheesta mielenkiintoisen.

Trolli voi parhaimmillaan tuoda keskusteluun paljon arvokkaita lisäsävyjä. Sopiva provokaatio tekee aiheesta mielenkiintoisen.

Voiko moderointia siis sanoa vallankäytöksi? Ei, vallankäyttöä ei moderoinnista löydy. Pikemminkin kyseessä on lempeä ja hyväntahtoinen käyttäjän tuki.