Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Millaiset supersankarit vauhdittaisivat suomalaisyritysten digitalisaatiota?

Digitalisaatio ja sen tarve kasvaa yhä enemmän myös perinteisen liiketoiminnan prosesseissa ja organisaatioissa. Kulttuurinmuutoksen loppuun viemiseksi suomalaisyrityksissä tarvitaan vahvaa näkemystä ja aitoa innostusta digitaalisesta kehityksestä, sekä hyviä verkostoja ja sopivia kumppaneita.

Kolme pukumiestä ilmassa, jokaisella eri värinen naamio kasvoilla ja viitta harteilla.

Vielä syyskuussa Microsoftin ja PwC:n tutkimusraportti kertoi, että Suomi nousisi digitalisaation kärkisijoille. Julkaisun mukaan suomalaisyritysten valmiudet digitaaliseen muutokseen olisivat hyvällä tasolla ja muita Pohjoismaita edellä esimerkiksi teknologian kehityksen, yrityskulttuurin ja ekosysteemien saralla.

Marraskuussa kuultiin kuitenkin päinvastaisia uutisia: The Boston Consulting Groupin kansainvälisen raportin mukaan ruusuinen kuva Suomen ja Pohjoismaiden digiosaamisesta onkin haalistumassa, ja olemmekin kärkisijojen sijaan vaarassa jäädä digitalisaation takapajulaksi riskejä karttavan kulttuurimme vuoksi.

Paljon onkin vielä tehtävänä, jotta digitalisaatio olisi ihan oikeasti jokaisessa yritysten kohtaamispisteessä myös Suomessa. Koska 70% juuri suomalaisyrityksistä kuitenkin haluaa Microsoftin ja PwC:n tutkimuksen mukaan rakentaa ekosysteemiä ja uutta liiketoimintaa, entistä tärkeämpään asemaan nousee kysymys siitä, minkälaisia henkilöitä yrityksiin tarvitaan johtamaan tätä transformaatiota?

Digitalisaation läpiviejän tärkeä rooli

Maailmalla on käyty keskustelua siitä, johtaako digitalisaatiota yrityksissä erillinen CDO vai esimerkiksi toimitusjohtaja itse. Vahvasti digitaalisesti orientoitunut toimitusjohtaja kykenee toteuttamaan transformaation, mutta varsinkaan perinteisessä liiketoiminnassa toimitusjohtajan vahvuudet eivät välttämättä liity digitalisaation kuumimman kehityksen seuraamiseen ja sen jalkauttamiseen omassa yrityksessä.

Tällöin voi digitalisaatioon syvästi paneutunut ja kattavasti verkostoitunut CDO olla oikea henkilö muutosta ohjaamaan.

Digitalisaation toteuttaja tavoittelee kasvua teknologian avulla jokaisessa arvoketjussa.

Digitalisaation toteuttajan, esimerkiksi erillisen Chief Digital Officerin eli CDO:n vastuulla on digitalisaation vieminen osaksi yrityksen strategiaa sekä uusien prosessien luominen. Hän tavoittelee kasvua teknologian avulla jokaisessa arvoketjussa, oli sitten kyseessä manuaalisten prosessien vaihtaminen digitaalisiin tai vaikkapa uusien ansaintamallien luominen.

Lähikuvassa vihreänaamioinen ja -viittainen pukumies, joka katsoo kameran ohi määrätietoisena, taustalla korkeammalla seisoo keltaviittainen pukumies kädet puuskassa.

Tällaisen muutosjohtajan on oltava luova distruptoija ja teknologiaorientoitunut henkilö, joka ymmärtää ekosysteemin, datan, teknologian, markkinoinnin, yrityskulttuurin sekä asiakaskokemuksen päälle. Hän on digitaalisen transformaation keskiössä.

Omistajuuden prosesseista ja toimintamalleista voi antaa erilliselle CDO:lle, mutta hän ei koskaan toimi yksin. Digitaalisen transformaation toteuttaja ja uuden liiketoiminnan kehittäjä tarvitsee rinnalleen osaavia ammattilaisia, jotka jakavat saman vision ja oman yrityksen kanssa yhteensopivat toimintatavat ja -mallit.

Kumppaneita digitaalisaation vetäjän tueksi!

CDO voi orkestroida ja johtaa muutosta, mutta yhteistyö myös ulkopuolisten kumppaneiden kanssa on tärkeä tuki jokaiselle digitalisaation läpiviennistä vastaavalle. Oman yrityksen sisältä ei välttämättä löydy tarpeeksi resursseja ja osaamista, tai vaikkapa henkilöstön vaihtuvuus on suurta.

Digitalisaatiota edistävien tekijöiden ja yhteistyökumppaneiden tarve yrityksissä pakottaa myös mediatoimistoja tarkastelemaan palvelutarjoomaansa uudelta kantilta. On hyväksyttävä se, että perinteinen jako media-, viestintä- ja mainostoimistojen rooleista on muuttumassa, ellei ole jo muuttunut.

Modernit toimistot ovat hybridiyrityksiä, jotka tarjoavat sekä luovaa tekemistä että teknologiaratkaisuja.

Yhä useampi tarjoaa perinteisten mediapalveluiden lisäksi vaikkapa automaatiopalveluita ja datalla johdettua markkinointia, koska asiakkaiden tarpeet ja sitä myötä markkinoinnin arvoketju ovat muuttuneet. Tarve datalla johdetulle markkinoinnille on suuri.

Modernit toimistot ovatkin hybridiyrityksiä, jotka tarjoavat sekä luovaa tekemistä että teknologiaratkaisuja. Palveluvalikoimassa perinteisten mediapalveluiden sijaan fokus on datapalveluilla, teknologialla, päivitetyllä osaamisella sekä perspektiivillä ja “kulttuurivaluutalla”, kuten Adage artikkelissaan nostaa.

Hybridiyritykset eivät ole ilmiönä kuitenkaan uusi asia. Esimerkiksi Marketing Agency Insider kirjoitti lähes viisi vuotta sitten, että ”hybridiyritys on toimiston uusi lajimuoto, joka poimii käyttöönsä niin mainos- kuin teknologiamaailmankin fiksuimmat strategiat kehittäen luovia tuotteita ja synnyttäen liiketoimintaa kuin teknologiayritys”.

Supersankari-pukumiehiä mustissa puvuissa rivissä, eriväriset viitat päällä ja naamiot kasvoilla, nyrkit kohotettuna voitokkaasti ilmaan.

Sopivien kumppaneiden lisäksi toinen hyvin tärkeä taustavoima digitaalisen transformaation johtajalle on henkilökohtainen verkostoituminen alan vaikuttajien kanssa. Esimerkiksi Digitalist Network, jonka tavoitteena on digitalisoida suomalaista liike-elämää, on hyvä paikka luoda suhteita, oppia alan parhaista käytännöistä, kuulla käytännön esimerkkejä tekijöiltä sekä inspiroitua digitalisaation tuomista mahdollisuuksista.

Tänä vuonna Digitalist Networkin tapahtumissa olen itse inspiroitunut niin pk-yritysten kuin globaalien organisaatioiden menestystarinoista. Tapahtumissa olemme kuulleet vaikuttavia puheenvuoroja mm. Slushin, Helsingin Yliopiston, Rovion, Naavan, Zadaa:n, Kotipizzan, Keskon, Vaasanin, Demos Helsingin, OP:n sekä Kyrö Distilleryn puheenvuoroissa, ihan muutamia mainitakseni. On ollut ilo huomata, miten hyvää keskustelua puheenvuorot ovat herättäneet myös verkossa.

5 vinkkiä onnistuneen digitalisaation toteuttajalle

  1. Löydä oikea tiimi, osaaminen ja kumppanit – kaikkea ei tarvitse tehdä tai osata itse.
  2. Luo yhteistyön ja yhdessä tekemisen kulttuuri, jossa keskiössä on kannustaminen, ei keskinäinen kilpailu.
  3. Ota strategia ja visio osaksi jokaista päivää – älä jätä niitä vain kauniiksi sanoiksi koristamaan fläppitaulua.
  4. Keskity olennaiseen – yksinkertaista ja sano joskus “ei”.
  5. Luo suhteita ja verkostoidu – älä puurra yksin.
Pukumiessupersankarit rivissä kohti kameraa, vihreänaamioinen etunenässä ja muut taaempana.

Digitalisaatiota ilmiönä tarkastelevissa keskusteluissa pohditaan usein sen merkitystä liiketoiminnalle. Osa saattaa tarkastella digitalisaatiota digitaalisen strategian näkökulmasta, toiset taas digitalisaation integroinnin osaksi jokaista liiketoiminnan osa-aluetta, kuten prosesseja, kanavia ja kulttuuria.

Digitalisaatio on jatkuva, oppiva prosessi, ei yksittäinen projekti, jolla on selkeä alku ja loppu. Sen sijaan tarkoituksena on löytää parempia keinoja palvella asiakkaita, ymmärtää heidän tarpeitaan paremmin sekä luoda iloa, onnistumisia ja riemua heidän jokaiseen päiväänsä, oli kyseessä sitten pankkien mobiilikehitys tai vaikkapa pizzan tilaaminen parissa sekunnissa. Siitä on loppujen lopuksi kyse.

Kirjoittaja on Dinglen Marketing Manager ja markkinointiviestinnän ammattilainen, joka on seurannut keskustelua suomalaisyritysten digitalisaatiosta ja uudesta digitaalisesta liiketoiminnasta mm. Digitalist Networkin tapahtumissa.