Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Mediapeluri, joka muutti säännöt

Tiedätkö, mikä on Nainen.com? Jos olet media-alalla, nyt viimeistään on aika tietää. He tekevät sisältönsä kevyemmin, vapaammin ja halvemmalla kuin perinteiset mediat. Työn arvo mitataan tuloksissa.

Perinteisen median ahdinko ei ole uusi asia. Myös brändimediat ovat valjastaneet valtavat sisällöntuotantokoneistonsa kahmimaan kuluttajien aikaa kiehtovalla sisällöllä. Samaan aikaan alalle on syntynyt uudenlaisia, Nainen.comin kaltaisia medioita, jotka hakevat oppinsa sisällöntuotantoon Buzzfeediltä ja Huffington Postilta.

Nämä sisällöt tehdään kevyemmin, vapaammin ja halvemmalla kuin perinteiset mediat. Nainen.com:issa sisällöntuottajat ohjaavat myös vapaasti omaa työtään, eivätkä ole sidottuja työpaikkaan tai -aikaan. Työn jälkeä arvioidaan mittaamalla, kuinka sitä jaetaan ja kuinka paljon sitä luetaan. Yli 100 000 Facebook-fania ja 50 000 uniikkia kävijää viikossa eivät voi olla täysin väärässä.

Kysyimme Nainen.comin perustajilta Krista Palmulta ja Jerry Lindholmilta kolme kysymystä.

Miten Nainen.com kasvatti Facebook-yleisönsä niin nopeasti niin isoksi?

Yhteisö on kasvanut orgaanisesti vuosien kovalla työllä. Nainen.comin Facebook-ryhmä on jo vuosien ajan ollut eläväinen yhteisö Facebookissa, joka on kerännyt yhteen naisille suunnattua sisältöä. Olemme myös Suomen suurimman nuorten miesten viihdemedia Viikonloppu.comin taustalla.

Kuvakaappaus Nainen.comin sivuilta.

Vasta tämän vuoden alkupuolella suositulle yhteisölle rakennettiin verkkoon oma vastine, jossa sisältö on kootusti ja jäsennellysti tarjolla. Oman sivuston myötä käyttäjille voidaan tarjota esimerkiksi erilaisia nettitestejä ja -visailuja, haastatteluita sekä viraalisisältöjä.

Koska Nainen.comin suosio nojaa vahvasti sosiaaliseen jakamiseen, käytämme runsaasti aikaa erilaisten sisältöjen toimivuuksien mittaamiseen ja analysoimiseen sosiaalisen median mittareilla. Pelkät tykkäykset ja jaot eivät aina kerro koko totuutta; on ymmärrettävä, että mittaaminen on paljon monimuotoisempaa ja rikkaampaa. Esimerkiksi kommentoinnin määrä ja laatu on otettava huomioon sisältöjä tehdessä. Dataa ei myöskään pidä kerätä vain datan vuoksi, vaan olennaista on se, miten datasta saadaan informaatiota ja miten tätä informaatiota hyödynnetään sisällöntuotannon kehittämisessä.

"Käytämme runsaasti aikaa erilaisten sisältöjen toimivuuksien mittaamiseen ja analysoimiseen sosiaalisen median mittareilla."

Kuka tekee sisältönne?

Sivuston sisällöstä vastaa tällä hetkellä kahden hengen sisällöntuotantotiimi. Sisällöntuottajat etsivät aktiivisesti paitsi nousevia ja ajankohtaisia aiheita, myös hoitavat pääosin kaiken yhteydenpidon yleisöömme ja haastateltaviimme.

Sisällöntuottajamme ovat vastuussa paitsi sisältöjen etsimisestä ja koostamisesta, myös sisältöjen jakamisesta eri kanavissa. Haluamme, että sisällöntuottajamme ymmärtävät kokonaiskuvan, työnsä merkityksen ja ovat valtuutettuja toimimaan hyvinkin laajasti ja vapaasti. Näin ollen he saattavat esimerkiksi ohjeistaa muita sisällöntuottajia ja jopa perehdyttää muita työhönsä. Meillä ei ole osastoja, hierarkiaa, eikä tarkkaa työnkuvaa.

Suoritukset ja panostukset mitataan onnistumisina. Keskeistä tässä on kuunnella yleisön toiveita ja tutkia heidän intressejään, jotta voidaan tuottaa oikeantyyppisiä sisältöjä.

"Sisällöntuottajamme ymmärtävät kokonaiskuvan, työnsä merkityksen ja ovat valtuutettuja toimimaan hyvinkin laajasti ja vapaasti."

Kuvakaappaus Nainen.comin sivuilta.

Sisällöntuottajamme ovat syntyneet ja kasvaneet internetin aikakautena, ja heille on luontaista surffailla netissä etsien uutisia ja juttuja.Sisällöntuotanto ja mielenkiintoisten aiheiden etsiminen on jatkuva prosessi, joka ei katso kellonaikoja. Meillä työt voi hoitaa vaikka Afrikan matkalta käsin, kuten yhden sisällöntuottajamme kanssa tilanne oli, kunhan nettiyhteys toimii.

Luotamme sisällöntuottajiimme ja heidän intuitioonsa sisältöjen toimivuudesta. He tuntevat yleisömme parhaiten ja tietävät, minkälainen vastaanotto erilaisilla sisällöillä on. Kuuntelemme heitä, jotta ymmärtäisimme myös itse paremmin kävijöitämme.

Mikä on ansaintamallinne?

Nainen.com on tällä hetkellä täysin mainosrahoitteinen palvelu, mutta kehitteillä on myös muunlaisia ansaintamalleja, jotka tulevat liittymään blogimaailmaan sekä yhteistyöhön valikoitujen verkkokauppojen kanssa. Palvelun mainosmyynnistä ja kaupallistamisesta vastaa Klik Klik Oy, joka on myös vastannut sivuston teknisestä ja graafisesta toteutuksesta. Kampanjat, jotka mediassamme pyörivät, tulevat joko ostetuiksi mediatoimistojen – ja joissain tapauksissa suoraan asiakkaiden itsensä – taholta. Ketjun voisikin nähdä niin, että ketjun alkupäässä on tulonmuodostuksen mahdollistava media, sitten kaupallistava taho välikätenä, tämän jälkeen mediaostot suunnitteleva ja suorittava toimija ja lopulta ketjun lopussa palvelua tarvitseva asiakas.

Vastaavasti olemme avanneet vastikään mainosinventaarin mobiilin puolelle. Tämä avaus on merkittävä, sillä erityisesti Nainen.com-sivustolla valtaosa kävijöistämme on mobiilikäyttäjiä – tällä hetkellä jopa 70 prosenttia.

"Alkupäässä on tulonmuodostuksen mahdollistava media, sitten kaupallistava taho välikätenä, tämän jälkeen mediaostot suunnitteleva ja suorittava toimija ja lopulta ketjun lopussa palvelua tarvitseva asiakas."

Näiden mainosmuotojen lisäksi pienemmillä mainospaikoilla voidaan ajaa jatkuvaluonteista, taktista kampanjointia. Tämän tyyppinen kampanjointi voidaan myös ulottaa muihin medioihimme verkostomarkkinoinnin keinoin, jolloin mainostaja saa näkyvyyttä laajemmaltikin. Kyse ei silti ole suinkaan ns. blind-verkostosta, vaan mainostaja voi valita etukäteen medioistamme ne, joissa haluaa vaikuttaa viestillään. Lisäksi sivuston taustalla pyörii myös geneerisempi mainosverkko sekä ohjelmallisen ostamisen kautta tulevat kampanjat. Nämä kaksi eivät kuitenkaan ole ansaintamallissamme keskeisessä roolissa.

Maksettujen kampanjoiden ohella pyrimme lisäksi tekemään hyväntekeväisyyttä. Näissä kampanjoissa raha ei vaihda omistajaa, vaan yhteistyö perustuu filantropiaan, arvoihin, joita kannatamme, sekä hyvien asioiden edistämiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä toteutimme Suomen Sydänliitto ry:lle pro bonona sisältömarkkinoinnin kampanjan, jossa kannustimme naisia huolehtimaan sydänterveydestään.

Kuvakaappaus Nainen.comin sivuilta.