Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Markkinoinnin uusi rooli – Yrityksesi tulevaisuus on riippuvainen siitä

Vastaatko yrityksesi markkinoinnista? Onnittelut. Työ on yhä merkityksellisempää ja vaatii sinulta uusia kompetensseja.

Istut samalla puolella pöytää yhdessä myynnin johdon kanssa ja keskityt liiketoiminnan kannalta olennaisiin mittareihin, kuten asiakkaan hankintakustannuksiin, markkinoinnin avulla hankittujen asiakkuuksien määrän kasvuun, uusien kontaktien kustannuksiin ja asiakkaan elinkaaripolun aikaisiin kustannuksiin.

Oikeastaan olet keskeisessä roolissa edustamasi yrityksen tulevaisuuden kannalta.

Markkinoinnin työn luonne muuttuu, kun yritykset yrittävät vastata asiakkaiden muuttuviin odotuksiin ja tapaan ostaa.

Brändiä pitää yhä vaalia ja mainontaan panostaa, mutta markkinoinnin työn luonne muuttuu, kun yritykset yrittävät vastata asiakkaiden muuttuviin odotuksiin ja tapaan ostaa. Markkinoijana sinun pitää laittaa uutta vaatetta niskaan, sillä vastuu modernin asiakaskokemuksen tuottamisesta lepää pajolti sinun harteillasi.

Kuka johtaa yrityksesi digitaalista transformaatiota?

Digiajan yritysten yksi suurimmista haasteista on sovittaa markkinointi ja myynti uuteen ympäristöön ja asiakkaiden muuttuneeseen tapaan ostaa. Viime kädessä tehtävämme on mahdollistaa ja johtaa lisäarvoa tuottava, henkilökohtainen, elinkaarivaiheiltaan relevantti ja kilpailijoiden kannalta vaikeasti kopioitava asiakaskokemus.

Vaikea nakki, muttei ihan mahdoton.

Kuuluisa digitalisaatio yhä kehittyneempine työkaluineen tulee avuksemme. Tosin vain osaksi, sillä onnistuminen vaatii strategian ja liiketoimintamallien avointa uudelleen orientointia. Tämän muutosjohtamisen haasteen keskiössä on jälleen markkinoinnista vastaava: Tutkimusten mukaan digitaalisen transformaation asiapareina eivät enää ole esimerkiksi myynti- ja IT-johtaja, vaan toimitusjohtaja yhdessä markkinointijohdon kanssa.

The CMO vs. CIO: Digital transformation is largely led by the CMO (34%) not the CIO/CTO (19%). Source: http://www.huffingtonpost.com/vala-afshar/the-2016-state-of-digital_b_12074114.html

Markkinoinnin rooli koko asiakasmatkassa kasvaa

Markkinointiosaston perinteinen rooli yrityksissä on ollut edistää markkinoitavan tuotteen tai palvelun myyntiä brändiä rakentavasti esimerkiksi kohdennetulla mediamainonnalla, point of salen avulla (POS) tai tapahtumilla. Metodista riippumatta myynti on kuitenkin hoitanut homman himaan.

Markkinoinnin rooli pelkkänä myynnin mahdollistajana on historiaa. Tänä päivänä voidaan sanoa, että hyvä tulos on oikeasti tiimityötä. Riippuen toimialasta keskimäärin 60–90 prosenttia kauppaan tehdystä ostopolusta on jo kuljettu, ennen kuin asiakas ensimmäistä kertaa keskustelee palvelutarjoajan kanssa. Dialogia kyllä käydään, mutta markkinoinnin ehdoin.

Vahvalla verkkoläsnäololla, hyvällä sisällöllä ja data-ohjautuvalla markkinoinnilla, olemme markkinoijina läsnä tulevan asiakkaamme matkassa todella varhaisessa vaiheessa.

Hyvä tulos on oikeasti tiimityötä.

Markkinoijan tehtävä on hankkia myynnille parhaat liidit

Milloin asiakkaamme on sitten valmis vastaanottamaan myyntiviestin? Vanhan käytännön mukaan se tapahtui heti mainoksen jälkeen.

Tänä päivänä asiakkaamme valitsee ja päättää itse tarpeistaan ja aikataulustaan, jolloin markkinoinnin rooli on tukea asiakasta tämän ostopolun eri vaiheissa. Samalla arvioidaan asiakkaan halukkuutta, kyvykkyyttä ja sopivuutta altistua myynnin käsittelyyn.

Tiedän, että tämä voi kuulostaa perinteisen myynnin ammattilaiselle syntiseltä puheelta, mutta verkon kautta alkaneen ostoprosessin kannalta liian aikainen ostokehote ja aggressiivinen klousaaminen voivat aiheuttaa peruuttamattoman, allergisen asiakasoireilun.

Markkinoinnin rooli on tukea asiakasta tämän ostopolun eri vaiheissa.

Myynti keskittyy olennaiseen ja nauttii työstään

Vanhaan prosessiin nähden asiat ovat mullin mallin. Sen sijaan, että markkinointi toimittaa myynnille lähes kaikki kampanjan kautta saadut liidit, onkin missiona varmistaa että mahdollisimman moni oikea prospekti siirtyy aikanaan, asiakkaan omalla ajalla, tämän omien valintojen kautta myynnin käsiteltäväksi.

Samalla myynnin tehokkuus nousee, kun keskitytään laatuun. Keskustelun sävy muuttuu, kun asiointi tapahtuu lähempänä ostohetkeä. HubSpot on kirjoittanut paljon myynnin murroksesta – kannattaa tutustua!

Oppiiko vanha uutta vai pitääkö pöytä putsata?

Sitten tulemmekin arkojen kysymysten äärelle: Ostaminen on muuttunut. Markkinointi on yhä tärkeämmässä roolissa. Tapamme myydä on murroksessa.

Markkinointiammattilaisille nykyhetki tarjoaa mielettömän mahdollisuuden.

Tutkimusten mukaan markkinoinnissa ollaan transformaation kannalta avainasemassa. Silti monessa organisaatiossa vanha markkinointi ei voi ottaa toimitusjohtajalta koppia ja lähteä suunnittelemaan prosesseja uusiksi. Miksi? Vanhat kompetenssit ja näkemykset ovat tässäkin esteinä. Vanha koira ei helpolla uutta opi.

Markkinointiammattilaisille nykyhetki tarjoaa siis mielettömän mahdollisuuden. Mutta uutta pitäisi omaksua ja reilusti.

Jos siis haluat, on nyt oiva tilaisuus tarttua hetkeen ja omaksua uusi, tärkeämpi roolisi.