Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Killerituotekaan ei pelasta kompuroivaa joukkuetta

Menestyvät yritykset tunnetaan taitavasta sisäpelistä. Taitava sisäpeli tarvitsee taakseen selkeää suuntaa, vahvaa viestintää sekä ihmisten osallistamista. Yrityksille toimiva sisäpeli merkitsee menestystekijää, jota ei voi ulkoa ostaa eikä yrityksen tuotteilla tai palveluilla korvata.

Menestyvä liiketoiminta vaatii johtamistaitoa ja johdolle lojaalia henkilöstöä. Globaalin tason johtamisgurun Douglas Conantin mukaan yrityksen sisäinen kilpailukyky onkin pidettävä kunnossa, jos yritys aikoo menestyä. Johdon on osattava johtaa ja työntekijöiden seurata. Voittajajoukkueeksi kasvaminen vaatii lisäksi selkärankaa, joka lähtee sisältä eli yrityksen kulttuurista ja yksilöistä, joilla kullakin on omat erityistarpeensa.

Johdon on osattava johtaa ja työntekijöiden seurata.

Kulttuuri voi parhaimmillaan olla yritykselle tuottava sijoituskohde ja menestystekijä. Voittamisen kulttuuri merkitsee sitä, että koko henkilöstö sitoutuu yrityksen tavoitteisiin ja tapoihin, joilla tavoitteet ylitetään. Voittamisen kulttuuri yrityksissä on byrokratiasta kitkettyä, henkilökohtaisesti valmennettua sekä avoimella viestinnällä johdettua arkea.

Kulttuuri saa elinvoimansa ihmisistä, jotka ovat mukana varmistamassa yrityksen kasvun ja siihen sijoitetun pääoman tuoton. Kun jokainen työntekijä asettaa joukkueen edun omansa edelle, yrityksestä rakentuu eteenpäin pyrkivä, haastajamainen ja peloton voittaja.

Kulttuuri saa elinvoimansa ihmisistä, jotka ovat mukana varmistamassa yrityksen kasvun ja siihen sijoitetun pääoman tuoton.

Miten voittamisen kulttuuriin päästään käsiksi?

Jotta yritys kulkee oikeaan suuntaan, se tarvitsee voittamisen kulttuurille mittareita ja jatkuvaa seurantaa. Kun vastaan tulee tilanteita joihin ei olla varauduttu, vaihtaa voittajajoukkue ketterästi suuntaa, reagoi ja etenee kilpailijoitaan rohkeammin.

Lisäksi johdon on kädet savessa varmistettava, että jokainen työntekijä sisäistää kulloinkin vallitsevan strategian: missä mennään ja miksi, mihin ollaan menossa ja mitä tehdään, jos asiat eivät etenekään suunnitellusti. Tämän varmistaa avoin ja suunniteltu viestintä.

Kun vastaan tulee tilanteita joihin ei olla varauduttu, vaihtaa voittajajoukkue ketterästi suuntaa.

Voittamisen kulttuuri ei kuitenkaan menestyvälle yritykselle tarkoita pelkkää voitonjuhlaa, jossa ei kohdata epäonnistumisia. Epäonnistumiset voivat joskus olla jopa eduksi, jotta ei jatkossa törmätä samoihin esteisiin. Virheiden tekemistä ei saa pelätä, eikä niistä puhumista kieltää. Virheistä opitaan.

Viestintä avainasemassa

Onnistunut viestintä ja ihmisten osallistaminen varmistavat, että kulttuurin kehittäminen tuntuu kaikkien tonteilla. Näin jokainen työntekijä on mukana yrityksen menestyksessä.

Osallistamiseen, jakamiseen ja vaikuttamiseen rohkaiseva kulttuuri on vahva viesti yrityksen edelläkävijyydestä.

Avoimen, suunnitellun ja ennen kaikkea siilottoman viestinnän avulla koko henkilöstö pysyy tietoisena arjen tapahtumien taustoista, suhteista ja motiiveista. Kun koko organisaatiota rohkaistaan osallistumaan ja toimimaan yhdessä, se tehostaa tekemistä, poistaa siiloja, tuo arvokasta tietoa ylimmälle johdolle ja selkeyttää strategian merkitystä etulinjassa.

Osallistamiseen, jakamiseen ja vaikuttamiseen rohkaiseva kulttuuri on vahva viesti yrityksen edelläkävijyydestä. Yhteinen tekeminen kertoo henkilöstön sitoutuneisuudesta ja vahvistaa yrityksen imagoa sisältä ulospäin.

Kun yhtenäinen mielentila suoristaa henkilöstön ryhdin ja rivit, muodostuu voittajajoukkue, jota ei helpolla pysäytetä. Voittajajoukkueen mielentilasta nousevaa identiteettiä kilpailijoiden on vaikea kopioida. Voittajajoukkueen vahvan mielentilan varaan yritys voi rakentaa mitä tahansa.

Avoimen, suunnitellun ja ennen kaikkea siilottoman viestinnän avulla koko henkilöstö pysyy tietoisena arjen tapahtumien taustoista, suhteista ja motiiveista.

Yhteinen asenne ja tapa toimia

Johdolla on keskeinen rooli yrityksen strategiaa mukailevan kulttuurin luomisessa. Todellisuudessa yritys ei kuitenkaan tee pelkällä johdollaan yhtään mitään.

Sitoutuminen strategiaan ja kulttuurin luomiseen lähtee yksittäisten työntekijöiden ja heidän muodostamansa joukkueen tekemisen asenteesta ja sitoutumisen vahvuudesta. ”Yritys on kaikkien työntekijöidensä summa” -klisee pitää paikkansa: Joukkueen merkitys on iso. Muutos ja menestys saadaan aikaiseksi porukalla.

Joukkueen merkitys on iso. Muutos ja menestys saadaan aikaiseksi porukalla.

Joukkuetyön ja yhteisen tekemisen lisäksi tarvitaan valmentavaa johtamista, joka jalkautuu organisaatioon esimiestyöllä. Valmentavan esimiestyön tavoitteena on maksimoida yksilöiden ammattitaito ja joukkueiden dynamiikka yritykselle tuottavaksi toiminnaksi.

Valmentavan esimiehen sanavarastoon ei kuulu hierarkinen käskyttäminen: hän poistaa suoriutumisen esteet, mahdollistaa onnistumisen ja valmentaa yksilöistä huippuosaajia. Esimerkilliset esimiehet onnistuvat myös kannustavan ja kunnioittavan ilmapiirin luomisessa, koska heidän vuorovaikutuksensa on syvällä.

Valmentava esimies poistaa suoriutumisen esteet, mahdollistaa onnistumisen ja valmentaa yksilöistä huippuosaajia.

Voittajajoukkueet tietävät, että menestys ei synny paperilla tai hammasta puremalla.

Kulttuuri on yritykselle sekä menestystekijä että yhteisöllisyyden väline. Kun yrityksen kulttuuri on tarpeeksi houkutteleva, uusia huippuosaajia ei tarvitse edes houkutella joukkueeseen. Positiivinen pöhinä kuuluu myös asiakaskuntaan asti ja leviää sidosryhmien sisällä kuin viraalihitti.

Menestys ei synny paperilla tai hammasta puremalla.

Askeleet, joita yritys ottaa panostaessaan kulttuurinsa kehittämiseen ovat sitä varmempia, mitä enemmän yritys osallistaa kehitykseen mukaan koko organisaatiotaan.

Kompurointiin ei ole kovassa kilpailussa varaa. Siksi yritys varmistaakin menestyksensä panostamalla sisäpeliinsä yhtä vahvasti kuin killerituotteisiinsa.