Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Johda kehumalla

Kehujen kuuleminen kollegaltaan tai esimieheltään on voimaannuttavaa ja onnellistuttavaa – sanokoon skeptikot mitä tahansa. Edellä mainitusta huolimatta monesta yrityksestä uupuu täysin jatkuva kehumiskulttuuri. Miksi ihmeessä?

”Työtehoni kasvoi sataan prosenttiin kun olin aiemmin tehnyt vain 50 prosentin teholla.”

”Se kehuminen tuntui hyvältä – ja myös se kehujen kuuleminen.”

”Tulen nykyään hyvällä fiiliksellä aamuisin töihin.”

Edellä esitetyt kommentit ovat koulutuksista, joissa olen valmentanut yritysten ylintä johtoa johtamaan kehumalla. Olen teettänyt tämän samaisen harjoituksen jo tuhansille koulutuksiini osallistuneille.

Osallistujat ovat aina yhtä hämmentyneen ilahtuneita. Palaute on positiivista ja lämmittävää. Kansallisuudesta ja kulttuurista riippumatta.

***

Amerikkalainen tutkija Bernard Bass jalosti käsitettä transformationaalisesta johtamisesta, jossa johtaja itse kehittyy kehittäessään organisaatiostaan niin työviihtyvyydeltään kuin tuloksiltaan parempaa. Bass’n mukaan yksi merkittävimmistä ominaisuuksista transformationaalisessa johtamisessa on kyky kannustaa, rohkaista ja tukea – positiivisesti. Tämän voi myös käsittää kehumisena.

Yksi merkittävimmistä ominaisuuksista transformationaalisessa johtamisessa on kyky kannustaa, rohkaista ja tukea – positiivisesti.

Eräässä valmennuksessani muuan naisjohtaja protestoi ankarasti ja kieltäytyi kehumisharjoituksen tekemisestä: Hänestä toisen kehuminen oli suorastaan naurettavaa. Hän ei nähnyt mitään syytä 'kehua ventovieraita ihmisiä', joista hän 'ei edes osannut sanoa mitään lyhyen tapaamisen perusteella'.

Kehuminen tuntui naisjohtajasta tekopyhältä, lapselliselta, amerikkalaiselta höpöhöpö-hapatukselta. Ryhmäpaine sai hänet kuitenkin osallistumaan tehtävään. Harjoituksen jälkeen naisjohtaja kertoi muuttaneensa mielensä ja sanoi kehujen kuulemisen mullistaneen hänen koko elämänsä positiivisesti.

Kehuminen tuntui hänestä tekopyhältä, lapselliselta, amerikkalaiselta höpöhöpö-hapatukselta.

***

Kuulen välittömästi erään huippujohtajan kysymyksen koulutustilaisuudessani: ”Onko sitten aina vain kehuttava vaikka hommat olisivat menneet persiilleen ja laiskamato olisi jymähtänyt takalistoon?”.

Ei tietenkäään – ja nyt tulee iso mutta: Kannattaako lyötyä lyödä, vai kannattaako hänen kanssaan keskustella ja löytää lopulta tukeva ja jopa kehuva asenne kuopasta nostamiseen?

Jokainen, joka on kuoppaan kaatunut ja sinne tipahtanut tietää pohjalla makaavansa. Eikä nouseminen helpotu, mikäli saa vain lisää lokaa harteilleen.

Jokainen, joka on kuoppaan kaatunut ja sinne tipahtanut tietää pohjalla makaavansa. Eikä nouseminen helpotu, mikäli saa vain lisää lokaa harteilleen.

Epäonnistumisesta tulee toki keskustella, mutta ennen kaikkea epäonnistujalle hyvä johtaja kertoo omasta tarpeesta syyttelyjen sijaan. On reilua, että työntekijä ja kollega tietää, minkälaiset ovat johtajan odotukset ja ovatko tavoiteet saavutettavissa. Johtajan tehtävä on rohkaista ja tukea. Joskus kehumallakin.

***

Toimin eräässä yrityksessä vuosia sitten myynnin valmentajana. Tehtävänäni oli yksinkertaisesti saada myynti nousuun. Ensimmäisten kuukausien aikana koko myyntiryhmä oli innoissaan. Saimme aikaiseksi paljon uusia asiakaskäyntejä.

Tarjousten läpimeno kuitenkin sakkasi.

Toimitusjohtaja alkoi hiiltyä tuloksettomuuteen. Myyntikokouksemme muuttuivatkin pian syyttelyksi, osoitteluksi ja uhkailuiksi: ”Seuraava, joka saisi lähteä olisi se, joka tulisi kokoukseen ilman uutta asiakasta”.

Tällaisten kokousten jälkeen en nähnyt yhdenkään myyjän tarttuvan puhelimeen.

”Seuraava, joka saisi lähteä olisi se, joka tulisi kokoukseen ilman uutta asiakasta”

Sitten toimitusjohtaja käänsi totaalisesti takkinsa. Myyntikokoukset aloitettiin uudella tapaa: kehumalla. Kunniaa saivat saavutetut tapaamiset ja ”pipelinessä olevat prospektit”.

Yhtäkkiä myyjien kalenterit olivat  täynnä uusia tapaamisia heti kokouksesta ulos päästyä. Tulostakin syntyi.

***

The Leadership Quarterlyssä (27/2016) julkaistussa tutkimuksessa ”Do happy leaders lead better? Affective and attitudinal antecedents of transformational leadership” väitetään, että transformationaaliset johtajat kokevat todennäköisesti enemmän tyytyväisyyttä työssään, kuin ei niin transformationaaliset johtajat.

Voisiko tämän tulkita siten, että mitä enemmän on kehuttu, sitä tyytyväisempi johtaja ja sitä enemmän tämä myös jaksaa kehua alaisiaan? Ja kehumisen myötä alaiset yltävät parempiin tuloksiin?

Kehuminen on tehokasta johtamista. Paremmat tulokset vaativat positiivista pohjaa rakentuakseen.

Kannattaisikin ottaa käyttöön uusi sanonta: “Kehu päivässä töissä pitää”.

Kirjoittaja tekee parhaillaan väitöskirjaa johtamisesta ja valmentaa yritysjohtoa kehuttaviin suorituksiin.