Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Hyvä esimies näkee ihmisen ihmisenä

Mikä tekee hyvän esimiehen, ja mitkä ovat tärkeimpiä esimiestaitoja muuttuvassa työelämässä? Mitä aloittelevan esimiehen kannattaa pohtia johtamisen ja vuorovaikutustilanteiden suhteen? Kysyimme kokeneelta johtamisen ja kehittämisen valmentajalta Ville Karkiaiselta.

Ihmisen eteenpäin miettiväisenä katsovat silmät ja osa kasvoja lähikuvassa.

Mikä tekee ihmisestä hyvän esimiehen?

Tehokkat esimiehet osaavat mukauttaa toimintansa tilanteen vaatimusten mukaisesti, joka hetki. Olen kuitenkin huomannut, että voidakseen tulla tällaiseksi tilannetaituriksi, esimiehen ajattelun perustan tulee olla kunnossa. 

Mitä tämä tarkoittaa? Hyvä esimies näkee ihmisen ihmisenä, ei esineenä; toisena henkilönä, jolla on omat huolensa, tarpeensa ja tavoitteensa.

Jos esimies sen sijaan suhtautuu toiseen ihmiseen esineenä, hän käsittelee tätä kuin esinettä. Ihmisellä on tällöin välinearvo – hän on joko hyödyllinen, hyödytön tai irrelevantti. Tämä katsomus heijastuu esimiehen käyttäytymiseen ja lopulta tuloksiin. 

On epätodennäköistä, että ihmisten todellisilta tarpeilta silmänsä ummistava esimies olisi kovin tuloksekas johtamistyössään.

Esineellistävä esimies elää kuitenkin pseudotodellisuudessa: vaikka hän valitsee ihmisen näkemisen esineenä, kyseessä on kuitenkin todellisuudessa toinen henkilö, jolla on omat tavoitteensa ja tarpeensa. 

On epätodennäköistä, että näiltä todellisilta tarpeilta silmänsä ummistava esimies olisi kovin tuloksekas johtamistyössään. Hän ei näin ollen todennäköisesti näe kulloistakin johtamistilannetta kokonaisena, ja tämä heikentää eri tilanteissa onnistumista. 

Nuori esimies kuuntelee alaistaan ikkunanurkassa toimistolla.

Mitkä ovat tärkeimmät taidot, joita esimiehiltä vaaditaan muuttuvassa työelämässä?

Se, että näkee toisen ihmisen ihmisenä, näyttäytyy lopulta tunneälynä. Tällaisten esimiesten lähellä on helppo olla ja heihin on helppo luottaa. Kun ihmisten välillä vallitsee luottamus, vaikeitakin asioita uskalletaan tuoda pöytään. Se saattaa kuulostaa pieneltä asialta, mutta sillä on itse asiassa suuri strateginen merkitys. 

Ilman luottamusta ja halua jakaa esimies ei saa tarvitsemaansa näkemyksellisyyttä tiimiltään tai sen ulkopuolelta.

Maailman muutosnopeus kasvaa koko ajan. Nykyajan esimiehellä ei ikinä ole kaikkea hyvän päätöksenteon edellyttämää tietoa, ja ilman luottamusta ja halua jakaa hän ei saa tarvitsemaansa näkemyksellisyyttä tiimiltään tai sen ulkopuolelta. Päätökset tehdään tällöin puutteellisen tiedon perusteella, jolloin ne tuskin vastaavat ympäristön muuttuneisiin tarpeisiin.

Lopulta käy, kuten esimerkiksi Nokialla Vuoren ja Huyn tutkimusten perusteella kävi. 

Mikä on haastavinta esimiehen ja alaisen vuorovaikutuksessa?

Nykyään haastavinta tuntuu olevan ajan puute. Johtamistyö on kovaa työtä siinä missä vaikkapa strateginen analyysi tai moottoreiden korjaus. Jos sille ei anna aikaa, se ei voi onnistua.

Esimies, tee aikaa johtamistyölle.

Usein ensimmäinen neuvoni haastavassa tilanteessa olevalle esimiehelle onkin se, että tekee aikaa johtamistyölle. Tämä on avain kaikkeen muuhun.

Mielenkiintoista mutta ei lopulta yllättävää on se, että ne tunneälykkäät esimiehet, joille on luontaista nähdä ihminen kokonaisena, luovat tätä tilaa johtamiselle automaattisesti.

Kaksi bisnesihmistä kävelee jutellen salkut kädessä ravintolan edessä kohti kameraa.

Mitä olet oppinut parhaalta esimieheltäsi, joka sinulla on ollut? Entä mitä vinkkejä itse antaisit aloittelevalle esimiehelle?

Olen ollut onnekas, sillä minulla on ollut monta upeaa esimiestä. Yhteistä heille kaikille on ollut suuri sydän ja suuri mieli. He ovat nähneet minut itsenäni ja antaneet koettaa, miten omat siivet kantavat, kuitenkin turvassa ja virheet sallien, aina kannustaen. 

On hirveän yksilöllistä, minkälaista huomaa ja hoivaa kukin tarvitsee – mikä edelleen alleviivaa sanomaani. Minulle keskeistä on ollut vapaus ehdottaa, tehdä, kokeilla ja myös mokata. Esimieheni ovat ymmärtäneet tämän ja kyenneet sopeuttamaan omaa käyttäytymistään tämän mukaan, sekä luomaan näille tarpeille hyvän ympäristön.

On hirveän yksilöllistä, minkälaista huomaa ja hoivaa kukin tarvitsee.

Aloittelevalle esimiehelle sanoisin Rob Goffeeta lainaten, että kannattaa miettiä vastausta kysymykseen: Miksi kenenkään pitäisi tulla sinun johtamaksesi?

Lisäksi kysymys jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen kenen hyvänsä kanssa: Mitä ikinä ajattelitkaan seuraavaksi sanoa tai tehdä, kenen takia teet sen? Esimerkiksi kun sinulla on mielessäsi hyvä juttu tai vitsi juuri tähän tilanteeseen, oletko kertomassa sen itsesi vuoksi, koska siitä tulee sinulle hyvä fiilis, vai voiko se oikeasti auttaa tiimiä eteenpäin?"

Ville Karkiainen on auttanut ihmisiä kehittymään vaikuttamisessa ja johtamisessa, asiakaspalvelutyöstä yritysten johtamiseen 15 vuotta valmentajana, konsulttina, johtajana ja kasvuyrittäjänä. Tällä hetkellä hän huolehtii 1600 tiimin energisyydestä ja tehokkuudesta Cargotecilla sekä toimii johtamisen softaa kehittävän Blalab Insights Oy:n hallituksessa. Blalab Insightsin softan avulla pyritään vapauttamaan kantapään kautta omaksutut opit kaikkien parempaa johtamista tavoittelevien käyttöön, asemasta ja paikasta riippumatta. Aller Media käyttää softaa esimiestensä jatkuvaan kehittämiseen. 

Kuvat:Fotolia