Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Ei ole yhdentekevää, millä teknologialla asiakkaan bisnestä luotsaa

Teknologiavalinnat ovat keskeinen osa sosiaalisen liiketoiminnan jalkautusta. Teknologia määrittää sen, miten korkealle yritys voi sosiaalisen liiketoiminnan tavoitteensa asettaa. Digitalisaatiota ei voi ottaa haltuun lyhytnäköisillä valinnoilla ja huterin päätöksin.

Kuluttajien ja yrityspäättäjien mediakäytöksen ymmärtäminen on merkityksellistä kaltaisillemme sosiaalisen liiketoiminnan toimijoille. Korkeatasoisen ymmärryksen ympärille rakentuu ketterästi asiakasta hyödyntäviä toimintamalleja ja asiakkaan liiketoimintaan sopivia käytäntöjä. Asiakaslähtöisestä tehokkuudesta ja ketteryydestä koostuu koko liiketoimintamme ydin. Kaikki palikat pitää olla kasassa, jotta osaamisemme realisoituu asiakkaan liiketoimintaan.

Tärkeää osaa näyttelevät teknologia- ja mediavalinnat. Ilman niitä jää sosiaalisen liiketoiminnan jalkauttaminen puolitiehen.

Digitalisaatiota ei voi ottaa haltuun lyhytnäköisillä valinnoilla ja huterin päätöksin.

​

Parhaat teknologiat käyttöön

Teknologialla on merkittävä rooli sosiaalisen liiketoiminnan jalkautumisessa koko Suomen yrityskenttään. Ilman tarkkaa teknologiavalintakykyä jouheva siirtyminen sosiaaliseen liiketoimintaan ei edes onnistu.

Digitalisaation hyödyntäminen vaatii avoimuutta ja uudenlaista lähestymistä työntekoon. Teknologian on tuettava tätä muutosta ja sitä on voitava käyttää joustavasti pilvestä. Etenkin isoissa yrityksissä luotettavuus ja tietoturva haastavat pilven reunalla oleskelun, mutta ratkaisut siihen löytyvät kyllä.

Ihmisten käyttäytyminen on muuttunut. Tällä on vääjäämättömät vaikutukset paitsi älykkään työn tekemiseen ja kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin tuotannosta myyntiin. Enterprise-tason teknologia-alustat ovat oleellinen osa kokonaisuutta, kun asiakkaamme vastaavat digitalisaation haasteisiin ja tarttuvat kiinni sen luomiin mahdollisuuksiin.

Digitalisaation hyödyntäminen vaatii avoimuutta ja uudenlaista lähestymistä työntekoon. Teknologian on tuettava tätä muutosta ja sitä on voitava käyttää joustavasti pilvestä.

​

Teknologiavalinta vahvistaa kilpailukykyä

Julkaisimme tänään IBM:n #Digitalist Leadership Forumissa IBM:n ja Dinglen kumppanuuden, jonka myötä Dingle ja Aller voivat tarjota IBM:n Social Business –ratkaisuja osana tarjoamaansa ja näin vahvistavat asemaansa sosiaalisen liiketoiminnan jalkauttamiskykyään. Tämä käytännön osaaminen yhdistettynä IBM:n enterprise-tason pilvipalveluihin tuo myös asiakkaillemme ylivoimaiset hyödyt.

IBM-yhteistyö on yksi tapa vahvistaa Allerin ja sen tytäryhtiön Dinglen työtä digitalisoitumismurroksessa. Kumppanuuden kautta olemme kyvykkäämpiä edistämään etenkin suuryritysten kykyä hyödyntää Social Business –toimintamalleja

Mikäpä mukavampi tapa ottaa edistävä askel uuteen liiketoiminta-ajatteluun. Nyt oleellista on keskittyä hyödyntämään kumppanuuden avulla sosiaalista ulottuvuutta, ihmisen vahvuuksia ja jakamisen kulttuuria tahtotilaltaan digitalisaatioon parhaiten valmistautuneissa suomalaisyrityksissä.