Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

5 askeleen polku: Digihämystä digikirkkauteen

Digitalisaatio on yhä suurelle osalle suomalaista yritysväkeä hämärä käsite. Moni ei koe, että digitalisoituminen koskisi esimerkiksi heidän päivittäistä toimintaansa ja työskentelyään mitenkään.

Mahtava esimerkki digikäsitteen hähmäisyydestä on se, kun yritys kertoo digitalisoivansa prosessit ja ainoa, mikä muuttuu on paperinen A4-lomake pdf:ksi tai laskun lähettäminen sähköpostilla.

Yritys kertoo digitalisoivansa prosessit ja ainoa, mikä muuttuu on paperinen A4-lomake pdf:ksi

Kun kysyy digitalisaatiosta sen sijaan keneltä tahansa vapaa-ajalla, löytyykin on paljon enemmän hyviä esimerkkejä kokonaisten prosessien ja toimitustapojen muuttumisesta, kuten esimerkiksi pankkiasioinnissa. Nykyään suurimman osan asioinnista voi hoitaa itse helposti, ajasta ja paikasta riippumatta. Olisitko valmis palaamaan vanhaan pankkiasioinnissa? En usko, että olisin.

Moni arkinen asia on saanut digitalisaation myötä uuden hoitamistavan.

Puhumattakaan työterveyspalvelusovelluksista kännykässä, taskussa kulkevasta lounaskorttisaldon seurantamahdollisuudesta, bussikorttijärjestelmästä tai vaikka netistä ostettavista lomamatkoista. Moni arkinen asia on saanut digitalisaation myötä uuden hoitamistavan.

Gartnerin kansainvälisen tutkimuksen mukaan yli puolet (51%) yrityksessä työskentelevistä ei koe digitaalisaation vaikuttavan yrityksen liiketoimintaan juuri ollenkaan tai vaikutus on olematon.

Onko syy se, etteivät vastaajat tiedä mitä digitalisaatio tarkoittaa tai ”suojelevatko” he itseään pakolliselta muutokselta kieltämällä asian?

5 askelta kohti kirkkaampaa digivisiota

1) Yrityksen pitää määritellä, mitä digitalisaatio heille merkitsee ja mitä se on. Tätä muutosta voi kutsua halutessaan strategiaksi. Digitalisaatio on kokonaisuus, jossa pitäisi ajatella uudella älykkäällä tavalla toiminta, prosessit sekä käyttäytyminen. Laajenna ymmärrystä ja pyri siihen, että yrityksessä on yhteinen näkemys siitä, mitä digitalisaatio yrityksen omassa toimintaympäristössä tarkoittaa.

Digitalisaatio on kokonaisuus, jossa pitäisi ajatella uudella älykkäällä tavalla toiminta, prosessit sekä käyttäytyminen.

2) Mieti ratkaisuja digi edellä. Teknologia voi joko jarruttaa tai mahdollistaa asioita. Jos etsit tulevaisuuden ratkaisuja, kannattaa miettiä asiaa aina myös digin tarpeista ja sillä näkökulmalla, miten voit tehdä teknologian avulla uutta liiketoimintaa - ei vain leikata kuluja.

Miten voit tehdä teknologian avulla uutta liiketoimintaa - ei vain leikata kuluja?

3) Nykyaikaiset järjestelmät käyttöön. Järjestelmien elinkaari on yrityksissä verrattain pitkä. Useissa yrityksissä on edelleen käytössä järjestelmiä, joiden elinkaari on loppunut jo kymmenen vuotta sitten. Vanhan järjestelmän päälle voi olla mahdoton rakentaa digitalisoitumisen vaatimia toimintatapoja. Pahimmillaan vanha järjestelmä voi jumiuttaa digitalisoimisprosessin jollain osa-alueella.

Useissa yrityksissä on edelleen käytössä järjestelmiä, joiden elinkaari on loppunut jo kymmenen vuotta sitten.

4) Muuta vanhoja toimintatapoja ja prosesseja. Ihmiset ovat tottuneet omiin toimintatapoihinsa, mikä tekee uusien toimintamallien löytämisen haasteelliseksi. Vanhat tavat istuvat sitkeässä ja useimmiten on vaikeaa ajatella koko prosessin rakentamista uusiksi. Tässä kannattaa hyödyntää uusia ajatuksia ja silmiä. Kokeile ja kuulostele, miltä nykyinen toimintamalli näyttää jonkun ulkopuolisen silmin. Haasta ja ratkaise, miten asian voisi hoitaa toisella tavalla.

Voisitko vaikka siirtyä kvartaaliajattelusta puolivuotisajatteluun?

5) Kokeile rohkeasti. Kehitä kehittämisen mallia siten, että se luo yritykseen kokeiluun kannustavaa kulttuuria. Lähde rohkeasti digitalisoitumisen tielle. Voit saada aikaan hyviä asioita! Voisitko vaikka siirtyä kvartaaliajattelusta puolivuotisajatteluun? Saataisiinko sillä kokeiltua paremmin uusia liiketoimintamalleja ilman myyntiodotusta?

Mieti, voisiko digi olla osa kaikkea kehitystoimintaa? Olemme mukana siinä joka tapauksessa, koska maailma muuttuu halusimme tai emme.

Valitse, oletko voittaja ja edelläkävijä. Vai jatkatko samalla vanhalla kaavalla?