Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Desktopin ja mobiilin eri elämät

Vielä on matkaa siihen, että voisimme puhua aidosti kanavariippumattomasta display-mainonnasta. Tuotteistukset, tottumukset, hinnoittelu ja sivurakenteet tulevat osittain jälkijunassa siihen nähden, mikä teknisesti olisi jo mahdollista.

Mobiilisovellusten ja eri käyttöjärjestelmien tuomat haasteet mainonnanratkaisuissa tulivat mobiilimainonnan pionääreille yllätyksenä. Se mainos, joka toimi teknisesti yhdessä, ei toisessa enää toiminutkaan. Mobiilimainonnan mahtavat mahdollisuudet eivät olleetkaan yhtä helppoja saavuttaa kuin aluksi oletettiin. Saatiin lisätyötä ja harmaita hiuksia.

Tästä on tultu onneksi pitkä matka eteenpäin. Mobiilimainonnan ei tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Myös yksinkertaisella luovalla tavalla voi päästä eteenpäin, kunhan laskeutumissivusto on mobiilille optimoitu.

Suurin este monikanava-ajattelulle ovat asenteet

Mobiilin erillisyys desktopista on iskostunut meihin syvälle. Nyt on jo korkea aika ravistella kankeita asenteita. Responsiivisten sivustojen määrän kasvaessa iso osa kohderyhmästä menetetään, mikäli mobiiliin soveltuva mainos jätetään tekemättä. Monien medioiden online-liikenteestä jo puolet tulee mobiilista, käyttäjissä laskettuna se on ihan valtava määrä.

Responsiivisten sivustojen määrän kasvaessa iso osa kohderyhmästä menetetään, mikäli mobiiliin soveltuva mainos jätetään tekemättä.

Hyvää ja tuloksellista online-mainontaa tehtäessä pitää panostaa kohderyhmään, eikä sen nykyteknologian ansiosta tarvitse rajoittua enää vain desktop-mainontaan. Online-kohderyhmät ovat tavoitettavissa kanavariippumattomasti yhtälailla mobiilissa.

Miten saada tehokkain kampanja?

Edistyneimmät mainostajat tekevät jo suoraan responsiivisia, eli automaattisesti skaalautuvia mainoksia. Osaamista on kuitenkin vielä verrattain vähän ja perinteisten mainosten tekeminen on yhä monelta osin yksinkertaisempaa.

Kun halutaan tavoittaa kohderyhmä onnistuneesti, tulee osuvan kohderyhmän valinnan lisäksi kiinnittää huomiota itse mainokseen. Kampanjaan kannattaa varata aina suoraan vähintään 2–3 erikokoista mainosaineistoa. Yksi mobiiliin sopiva sekä 1–2 desktop- ja tablet-käyttöön sopivaa aineistoa.

Desktopissa, tabletissa ja mobiilissa pätevät samat nyrkkisäännöt: laita haluamasi viesti ensimmäiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua tilaisuus on saattanut valua jo ohi. Kuluttaja kannattaa hurmata välittömästi.

Jos lisäksi haluat saada lisää kävijöitä tai kasvattaa myyntiä, kerro se mainoksessasi suoraan kehotuksella ”Osta heti”. Jos taas haluat hurmata ja herättää muistijäljen, käytä liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Ei ulkomainostakaan tarvitse potkaista, jotta se toimisi.

Laita haluamasi viesti ensimmäiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua tilaisuus on saattanut valua jo ohi.