Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Data tukee mielikuvitusta

Minulta kysyttiin äskettäin, mitä ajattelen johtajista, jotka sanovat luottavansa intuitioon päätöksenteossa. Ovatko datalla johtaminen ja intuitio ristiriidassa?

Eivät ole. Itsekin luotan intuitioon työssäni pelialalla tulevaisuuden palveluita kehittäessäni. Varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa dataa ei ole saatavissa, on luotava itse mielikuva tai turvauduttava mielikuvitukseen, jotta pääsee kehitystyössä liikkeelle.

Tulevaisuuden tuotteita tai palveluita kehittävällä ihmisellä pitää olla visio siitä, mihin suuntaan maailma on menossa.

Data ja intuitio eivät ole ristiriidassa, mutta jos tuotekehitystyössä luottaa vain toiseen niistä, tilanne on heikoissa kantimissa. Pelkällä mututuntumalla tai visionäärisyydellä pääsee vain tiettyyn vaiheeseen.

Data ja intuitio eivät ole ristiriidassa

Jotta pystyn verifioimaan, ovatko näkemykseni ja visioni oikeita, tarvitsen vahvempaa, dataan perustuvaa ymmärrystä. Intuitio on helposti vain mielipide, kun taas data voi olla tapa nopeuttaa ja helpottaa mielikuvan todentamista – oliko intuitioni oikea vai ajattelinko väärin?

Tutkijalla on nykyisin aina saatavilla jonkinlaista markkinadataa. Mutta tilanteessa, jossa tavoitteena on rakentaa jotain täysin uutta, hypoteesia ei ole järkevä perustaa markkinadataan. Tärkeämpää on itse rakentaa visio siitä, mihin maailma on menossa.

Tuotekehitys digitaalisissa tuotteissa on hyvin datavetoista. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittäjä kerää tuotekehityksen alusta lähtien laadullista ja määrällistä dataa käyttäjistä, sidosryhmiltä, asiakkailta ja kaikilta mahdollisilta valideilta informaation lähteiltä. Näistä lähteistä saadulla datalla tutkija pystyy järkevällä tavalla selkiyttämään omia visioitaan.

Tärkeintä ei ole datan määrä, vaan sille esitetyt oikeat kysymykset.

Tulevaisuuden digitaalisten tuotteiden parissa työskentelevä ihminen tarvitsee siis työkaluikseen sekä intuitiota, mielikuvitusta että valtavan määrän erilaista dataa. Datan hyödyntämisessä tärkeintä ei kuitenkaan ole määrä, vaan sille esitetyt oikeat kysymykset.

Mikään ei ole tuotekehityksessä yhtä tärkeää kuin oikeiden kysymysten esittäminen. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on yllättävän vaikea tehtävä. Sama pätee muuten nykyisin yllättävän moneen ammattiin.

Kuinka suuri osa sinun työstäsi on oikeiden kysymysten esittämistä?

Unity Finlandin tuotekehitysjohtaja Sonja Ängeslevä edustaa maan kuuminta dataosaajien kärkeä ja on yksi kahdeksasta Data Masters -ajatushautomoon kuuluvasta Suomen eturivin johtajasta.

Data Masters -ajatushautomo julkaisi marraskuussa 2016 oppaan siitä, miten data otetaan hyötykäyttöön liiketoiminnassa ja miten datalla oikeasti liiketoimintaa johdetaan. Oppaan ja ajatushautomon tuottaa Aller Media.