Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Data tekee näkymättömän näkyväksi

Finnairin Chief Digital Officer ja kokenut dataentusiasti Katri Harra-Salonen vastasi vaikeisiin kysymyksiin datajohtamisesta.

”Suuri osa kuluttajista on valveutuneita ja haluaa, että dataa hyödynnetään – kun kyseessä on brändi, johon he luottavat. Data ei voi olla yrityksille strateginen kilpailuetu ilman, että kuluttaja on läpinäkyvästi tietoinen siitä, mitä yritys datalla tekee”, Finnairin Katri Harra-Salonen sanoo. Kuva: Annika Ketola

Miten dataa hyödynnetään nykyisin lentoliiketoiminnassa?

”Lentoliikenne on toimiala, joka hyödyntää dataa paljon ja jatkuvasti. Perusliiketoiminnassamme ja operatiivisessa tekemisessämme datan oikealaatuisuus, sen reaaliaikaisuus ja kulkeminen eteenpäin läpi koko organisaation on täysin kriittistä, on sitten kyse asiakasdatasta, lentokoneen huoltoon liittyvästä datasta, lennon täyttöasteesta tai ilmatilaan ja säähän liittyvästä datasta. Lentoliikenteessä datan hyödyntäminen on merkityksellistä, monipuolista ja oleellista. ”

”Operatiiviset toiminnat on kuitenkin vain yksi osa datan hyödyntämistä. Esimerkiksi reittiliikenteen optimoinnissa datan hyödyntäminen on hyvin keskeisessä roolissa. Analysoimme tarkasti matkustajavirtoja ja niiden perusteella suunnitellaan reitit ja aikataulut. Lisäksi datan analysointi on olennainen osa tuottojen johtamista eli puhtaasti kaupallisissa funktioissa.”

Lentoliikenteessä datan hyödyntäminen on merkityksellistä, monipuolista ja oleellista.

Millaisia keinoja lentoyhtiöillä on saada datasta kilpailuetua?

”Se, että dataa hyödynnetään perusliiketoimintojen optimoinnissa ja tekemisessä, on välttämätöntä jokaiselle lentoyhtiölle. Lentoyhtiön strategisesta asemasta ja kilpailutilanteesta riippuu, mihin datan hyödyntäminen on muissa toiminnoissa keskittynyt. ”

”Kilpailuetua voi saada siitä, että yhtiöllä on älykäs tapa analysoida dataa eri funktioissaan. Muun muassa tekoälyn hyödyntäminen perustuu pitkälle dataan."

"Data saattaa myös liikkua yrityksessä paremmin ja olla siten muita nopeammin hyödynnettävissä. Tärkeintä on mielestäni se, että dataa hyödynnetään monipuolisesti johtamisessa. Pelkkä datan olemassaolo ei vielä johda mihinkään."

Mikä on ydinkysymys datan hyödyntämisessä?

”Mielestäni mielenkiintoinen kysymys kuuluu, miten yritys pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään dataa kaikkialla organisaatiossa, läpi kaikkien funktioiden. Tämä on asia, jota haluamme Finnairissa edistää. Esimerkiksi henkilöstöhallinnossa ja tiimin vetämisessä dataa voi hyödyntää hyvin monella eri tavoin.”

”Toisaalta yrityksen on tärkeä kysyä itseltään, mitä kaikkea se haluaa datasta saada irti. Eli halutaanko dataa käyttää johtamiseen, halutaanko sitä käyttää sisäisen toiminnan kehittämiseen, prosessien tehostamiseen vai halutaanko sitä kenties käyttää uusien liiketoimintojen pohjana."

"On tärkeää nähdä data yrityksen keskeisenä assettina ja miettiä myös datan jakamiseen liittyvät kysymykset strategisesti.”

Miten tekoäly vaikuttaa tulevaisuudessa datan hallintaan?

”Tekoälyllä on tulevaisuudessa useita eri sovelluksia. Esimerkiksi asiakasdatan analysointiin tekoäly tuo todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia."

"Tunnemme asiakkaamme jo nyt hyvin, mutta tekoälyn avulla löydämme paremmin asiakasdatasta tärkeitä kaavoja, säännönmukaisuuksia tai näkökulmia, joita emme ole tähän asti havainneet. Nämä voivat auttaa meitä paremmin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja palvelemaan häntä paremmin." 

"Tekoäly voi myös tarkoittaa sitä, että hr-toiminnoissa pystymme paremmin arvioimaan osaamispotentiaaliamme ja voimme paremmin ja nopeammin analysoida rekrykandidaattejamme.”

Mitä haluat sanoa asiakkaillenne asiakasdatan hyödyntämisestä?

”Meille on tärkeää, että asiakkaamme tietävät, miten heidän dataansa hyödynnämme. Me haluamme tarjota asiakkaillemme jatkossa nykyistä parempia ja personoidumpia palveluita ja tässä työssä ymmärrys ja tieto asiakkaan preferensseistä on oleellista."

Meille on tärkeää, että asiakkaamme tietävät, miten heidän dataansa hyödynnämme.

"Ilman asiakasdataa on vaikeata ellei mahdotonta palvella kuluttajaa henkilökohtaisesti digitaalisessa toimintaympäristössä. On selvää, että asiakasdatasta on pidettävä hyvää huolta ja sen käytön suhteen oltava avoimia ja läpinäkyviä.”

Kuva: Annika Ketola

Mistä datan hyödyntämisessä pitäisi aina lähteä liikkeelle? Minkä neuvon antaisit yrityksille?

”Kaikista tärkein ja ensimmäinen kysymys on: miksi? Aina pitää lähteä liikkeelle siitä, että yritys tietää, minkä takia jokin asia tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Yritykset eivät aina välttämättä tiedä, mitä ne haluavat saada irti datasta."

"Yksinkertaisilla strategisilla kysymyksillä on hyvä hahmottaa omaa tahtotilaa. Kolme perusesimerkkiä datan suhteen ovat datan käyttäminen liiketoimintojen optimointiin, yrityksen johtamiseen tai uusien liiketoimintojen peruskivenä - nämä ovat aika erilaisia tahtotiloja.”

Yritykset eivät aina välttämättä tiedä, mitä ne haluavat saada irti datasta. 

Miten kuvailisit datan ja digitalisaation suhdetta?

”Oma kiteytykseni 15 vuodesta digitaalisen muutoksen parissa on se, että digitalisaatio tekee abstraktit asiat ennen kaikkea näkyviksi. Ja sen se tekee datan avulla."

"Esimerkiksi asiakkaan tunnetilat muuttuvat asiakaspalautteen kautta konkreettiseksi ja yritykset, jotka seuraavat tätä reaaliaikaisesti, voivat optimoida toimintaansa merkittävästi nopeammin kuin perinteiseen asiakasseurantaan luottavat toimijat. ”

Mitä oma työsi lentoyhtiön digijohtajana pitää sisällään?

”Päätehtäväni on viedä digitaalista transformaatiota eteenpäin kaikkialla Finnairissa. Meillä tämä on tiimityötä, jota tehdään yhdessä kaikkien organisaatiomme osien kanssa. Tavoitteenamme on luoda meille pysyvää kilpailuetua digitaalisuudesta."

Haluamme hyödyntää digitaalisuutta kaikessa toiminnassamme.

"Työtäni on pitkälti ’hahmottaa metsä puilta’ eli sisäistää menossa olevan muutoksen kokonaiskuva ja yhdessä tiimien kanssa löytää meidän strategiamme mukaiset mahdollisuudet. Emme ainoastaan kehitä digitaalisia palveluitamme vaan haluamme hyödyntää digitaalisuutta kaikessa toiminnassamme."

"On tärkeää, että saamme käytännön arjessa rakennettua uusia älykkäitä työtapoja perusprosessiemme ympärille sekä pitkällä tähtäimellä myös mahdollisia uusia liiketoimintamalleja. Tehtäväni on myös vauhdittaa tekemistä, inspiroida muutoksessa ja antaa uusia tapoja ajatella."

Mistä itse inspiroidut?

”Olen elänyt ja hengittänyt tätä maailmaa vuodesta 1999. Se muuttuu jatkuvasti ja olen erittäin utelias ja kiinnostunut meitä ympäröivästä kehityksestä. Seuraan aktiivisesti muun muassa Twitteriä ja käyn keskustelua sekä fyysisissä että virtuaalisissa verkostoissa. Oma maailmanlaajuinen monikanavainen yhteisöni pitää aika hyvin ajan tasalla. ”

”Jokainen kerää omalla tavallaan vaikutteita ja informaatiota vaikkapa kaupungilla kävellessään tai kun markkinoille ilmestyy vaikkapa Pokémon Gon kaltainen uusi ilmiö. Kokeilen palveluita ja elän samaa arkipäivää mitä muutkin ympärillä."

Tiedonlähteitä ja hiljaisia signaaleja kannattaa seurata.

"Arjen uusissa jutuissa täytyy olla itsellä kädet savessa. Itse seuraan tarkasti esimerkiksi 14-vuotiasta poikaani ja haluan ymmärtää, mikä saa hänet lähtemään Pokémon-jahtiin illalla.”

Vuonna 1923 perustettu Finnair on yksi mailman vanhimmista edelleen toimivista lentoyhtiöistä. Suomalaisyhtiön strategisena tavoitteena on muun muassa kaksinkertaistaa yhtiön Aasian ja Euroopan välinen liikenne vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta sekä tarjota ainutlaatuista asiakaskokemusta ja maailmanluokan laatua.

Finnairin digijohtaja Katri Harra-Salonen edustaa maan kuuminta dataosaajien kärkeä ja on yksi kahdeksasta Data Masters -ajatushautomoon kuuluvasta Suomen eturivin johtajasta.

Data Masters -ajatushautomo julkaisee marraskuussa 2016 oppaan siitä, miten data otetaan hyötykäyttöön liiketoiminnassa ja miten datalla oikeasti liiketoimintaa johdetaan. Oppaan ja ajatushautomon tuottaa Aller Media.