Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Data-aikakauden ihmiset keskustelevat terveydestä

Tulevaisuudessa, kun data oikeasti kulkee asiakkaan mukana, potilas ja eri asiantuntijat käyvät paljon aiempaa aktiivisempaa keskustelua ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Entä kysymykset potilasdatan omistajuudesta? Mitä tapahtuu terveydenhoitoalalla, kun EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu voimaan?

Aavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Minna Hoffström lääkärikeskuksensa aulan flyygelin vieressä, taustalla sinivalkoinen taideteos.

Terveydenhuolto muuttuu tulevaisuudessa paljon aiempaa keskustelevammaksi. Ennalta ehkäisevän työn ja ihmisten motivaation herättämisen merkitys korostuvat data-aikakaudella jatkuvasti.

Tulevaisuudessa, kun data oikeasti kulkee asiakkaan mukana, potilas ja eri asiantuntijat käyvät paljon aiempaa aktiivisempaa keskustelua ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lähetämme asiakkaalle pieniä virikkeitä ja ärsykkeitä, jotka motivoivat asiakkaita toimintaan.

Entä sitten kysymykset potilasdatan omistajuudesta?

Terveydenhoitoalalla tietosuoja- ja tietoturva-asiat ovat aina olleet Suomessa hyvin hoidettuja.

Asiakas on aina omistanut potilasdatansa itse. Lokitiedoista näkee, kuka on käsitellyt potilastietoja. Asiakkaan on aina mahdollista pyytää lokitiedot nähtäväksi. Terveydenhoitoalalla tietosuoja- ja tietoturva-asiat ovat aina olleet Suomessa hyvin hoidettuja.

Voidaankin sanoa, että lähestyvä EU:n tietosuoja-asetus GDPR ei ole alallemme yhtä suuri mullistus kuin monille muille toimialoille. Toki se tuo meillekin lisää vastuita ja velvollisuuksia. Eri järjestelmissä olevat rekisterit on käytävä läpi. Tietojen käsittelymuodot ja -tavat on myös yhdenmukaistettava ja koulutettava henkilökunnalle.

Näen silti, että GDPR on eri toimialojen yrityksille hyvin positiivinen asia. Se luo mahdollisuuksia ja tilaisuuksia laittaa data-asiat kerralla kuntoon, mikä lisää datan hyödyntämistä eri toimialoilla ja eri toimialojen välillä.

Tietosuoja-asetus myös yhtenäistää EU-alueen toimintatapoja, jolloin palveluiden tarjoaminen on helpompaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy. Kuluttajille tämä tarkoittaa parempia, monipuolisempia, maiden rajat ylittäviä palveluita.

Terveydenhuoltoala hyötyy tulevaisuudessa valtavasti datan soveltamisesta ja analysoinnista.

Kommunikaation määrä ja viestinnän merkitys data-aikana ei korostu pelkästään terveydenhuoltoalalla vaan kaikkialla yritysmaailmassa ja yhteiskunnassa. Terveydenhuoltoala hyötyy tulevaisuudessa valtavasti datan soveltamisesta ja analysoinnista. Tekoäly ratkaisee jo nyt eri aloilla merkittäviä ongelmia, tulevaisuudessa yhä enemmän ja vaikeampia asioita.

En kuitenkaan usko, ettei ihmisen työpanosta tulevaisuudessa tarvittaisi. Data-ajan työssä inhimillisen kommunikaation merkitys korostuu kaikissa ammateissa – eikä vähiten terveysalan ammateissa. Inhimillisen ymmärryksen rooli korostuu.

Lääkärikeskus Aavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Minna Hoffström edustaa maan kuuminta dataosaajien kärkeä ja on yksi kymmenestä Data Masters -ajatushautomoon kuuluvasta Suomen eturivin johtajasta. Ajatushautomo julkaisi ensimmäisen raporttinsa marraskuussa 2016. Uuden huippujohtajien ryhmän näkemyksistä koostuva toinen Data Masters -raportti julkaistiin lokakuussa 2017. Oppaan ja ajatushautomon tuottaa Aller Media.