Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Asiakasymmärrys on paras tapa suojautua disruptiolta

Mistä markkinointiorganisaatioiden kulttuurinmuutoksessa on kysymys? Dinglen toimitusjohtaja Tomi Hilvo pohtii markkinoinnin hivuttautumista lähelle yritysten ydinliiketoimintaa. 

Tomi Hilvo Dinglen toimistolla
Kuva: Pasi Murto

Yritysten markkinointiosastot ovat suuren kulttuurinmuutoksen edessä. Tarvittava kehitys ei tapahdu paasaamalla vaan käyttäytymällä uudella tavalla. Käyttäytyminen muuttaa ajattelua enemmän kuin ajattelu käyttäytymistä.

Kulttuurin kulmakivenä yrityksissä on se, millaista käyttäytymistä yritys palkitsee: Millaisia asioita yrityksessä sallitaan tai nostetaan jalustalle? Millaista käyttäytymistä yritys väheksyy?

Ikuinen kokeileminen ja uudistamisen ajatus ovat yrityskulttuurin ytimessä.

Muutos tarkoittaa mielestäni sitä, että ikuinen kokeileminen ja uudistamisen ajatus ovat yrityskulttuurin ytimessä. Työntekijöiden ja johdon täytyy jatkuvasti kysyä itseltään, uudistummeko me ja kokeilemmeko me asioita riittävästi.

Mistä markkinointiorganisaatioiden kulttuurinmuutoksessa on sitten kysymys?

Markkinoinnin rooli yrityksissä muuttuu, jos markkinointijohtaja haluaa luotsata kokeilukulttuuria.

Niissä yrityksissä, joissa markkinointiyksikkö jaksaa esittää itselleen vaikeita kysymyksiä ja käyttäytyä uudella tavalla, markkinointifunktio hivuttautuu hyvin lähelle yrityksen ydinliiketoimintaa.

Markkinoinnin tulisi olla se yksikkö, jolla on kyky kertoa datan pohjalta muuttuvista asiakastarpeista ylimmälle liiketoimintajohdolle.

Toimitusjohtajien agendalla on tällä hetkellä paljon asioita, jotka liittyvät asiakastarpeisiin. Miksi? Koska asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on paras tapa suojautua disruptiolta.

Toimitusjohtajan ja markkinointijohtajan välinen dialogi tiivistyy.

Suomi oli pitkään insinööri- ja tuotanto-orientoitunut kulttuuri. Tästä Nokia on tunnetuin ja surullisin esimerkki. Onneksi suomalaisella bisnesjohdolla on nykyisin aito halu ja kyvykkyys ymmärtää asiakasta.

Tämä on jo nähtävissä: toimitusjohtajan ja markkinointijohtajan välinen dialogi tiivistyy yrityksissä, jotka mielivät menestyä.

Markkinointiviestinnän asiantuntijatoimisto Dinglen toimitusjohtaja Tomi Hilvo edustaa maan kuuminta dataosaajien kärkeä ja on yksi kymmenestä Data Masters -ajatushautomoon kuuluvasta Suomen eturivin johtajasta. Huippujohtajista koostuvan ryhmän näkemykset ovat nyt luettavissa Data Masters -raportista. Ajatushautomon tuottaa Aller Media.