Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Data Masters -ryhmä: Nämä 8 datatrendiä jyräävät vuonna 2017

”Vuonna 2017 datan hyödyntäminen nytkähtää yritysmaailmassa monin tavoin eteenpäin”, Aller Median kokoama Data Masters -asiantuntijaryhmä ennustaa. Datarintamalta on luvassa paljon uutta.

Uinuuko data edelleen yritysten laareissa vai osataanko se valjastaa hyötykäyttöön? Kykenevätkö yritykset tekemään datalle muuta kuin keräämään ja varastoimaan sitä? Data vyöryy yrityksiin, mutta miten saada ote alati kasvavasta, jättiläismäisestä datamassasta? Yritysmaailma on viime vuodet hukkunut datapuheeseen, mutta käytännön toimet datan hyödyntämisessä usein uupuvat.

Aller Median kokoama Data Masters -asiantuntijaryhmä ennustaa, että vuonna 2017 datan hyödyntäminen nytkähtää yritysmaailmassa monin tavoin eteenpäin. Datarintamalta on luvassa paljon uutta.

Datan hyödyntäminen nytkähtää yritysmaailmassa monin tavoin eteenpäin.

Nämä trendit voimistuvat Data Masters -ryhmän mukaan vuonna 2017

1) Datalla johtaminen. Yritysten johto ottaa datan entistä voimakkaammin päätöksenteon tueksi ja työkaluksi. Liiketoimintapäätöksiä ei enää tehdä mututuntumalla, vaan päätöksenteko nojaa datan tarjoamaan tietoon, jolloin päätökset on helpompi perustella.

2) Datan yhdistäminen eri organisaatioiden välillä. Yritykset ja eri organisaatiot alkavat aiempaa rohkeammin yhdistämään ja jakamaan eri datalähteitä, mikä synnyttää uusia ekosysteemejä, toimijoita, ansaintalogiikoita sekä liiketoimintoja.

3) EU:n tietosuoja-asetus puhuttaa. Tietoisuus EU:n datalainsäädännön vuonna 2018 toteutuvista vaatimuksista lisääntyy organisaatioissa. Tietoisuus eri osapuolten tietosuojasta kasvaa ja viimeisetkin yritykset heräävät valmistautumaan tuleviin lakimuutoksiin.

Data pitää pukea helposti luettavaan, visualisoituun muotoon.

4) Datan visualisointi. Data pitää pukea ymmärrettävään muotoon ja sen visualisointi osana tavallista ohjelmistokokonaisuutta yleistyy. Datan jonkinasteinen analysointi kuuluu pikkuhiljaa yhä laajemmalle osalle työntekijöitä – ei siis vain data-analyytikoille. Siksi data pitää pukea helposti luettavaan, visualisoituun muotoon.

5) Avoin data. Avoimen datan hyödyntäminen esimerkiksi hackathon-tyyppisissä lyhytkestoisissa kokeiluprojekteissa yleistyy. Tällöin yritys tarjoaa määrättyä todellista dataa raaka-aineeksi yrityksen ulkopuolisille henkilöille, jotka osallistuvat kehitystyöhön määrätyn teeman ja haasteen puitteissa.

6) Laadullisen ja määrällisen datan yhdistäminen. Yritykset alkavat entistä tehokkaammin etsiä laadullisen ja määrällisen datan synergiaetuja ketterässä tuotekehitystoiminnassa.

Tulevaisuuteen katsovan analytiikan hyödyntäminen kasvaa yritysmaailmassa voimakkaasti.

7) Ennakoiva analytiikka. Tulevaisuuteen katsovan analytiikan hyödyntäminen kasvaa yritysmaailmassa voimakkaasti. Sen avulla yritykset ymmärtävät uusia mahdollisuuksia ja voivat reagoida ongelmiin ennen niiden realisoitumista.

8) Älykäs markkinointi. Markkinointi muuttuu monipuolisen datan hyödyntämisen avulla entistä palvelevammaksi ja kuluttajien aitoihin tarpeisiin vastaavaksi.

Data Masters -jäsenet ovat Finnairin digijohtaja Katri Harra-Salonen, DNA:n digijohtaja Kati Sulin, Unity Technologiesin tuotekehitysjohtaja Sonja Ängeslevä, Autotalo Laakkosen markkinointijohtaja Tea Koivisto, työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström, Keskon digijohtaja Anni Ronkainen sekä Allerin digitaalisista innovaatioista vastaava johtaja Laura Avonius ja myyntijohtaja Hannaleena Koskinen.

Sisältömarkkinointiin ja dataliiketoimintaan vahvasti panostava mediayhtiö Aller Media on perustanut datalla johtamisen ydinkysymyksiin pureutuvan Data Masters -ajatushautomon, jonka tarkoitus on koota yhteen joukko kokeneita, pitkään datan parissa työskennelleitä johtajia pohtimaan datan hyödyntämisen pullonkauloja sekä mahdollisuuksia, ja auttaa näin suomalaisyrityksiä menestymään ja löytämään uusia kilpailuetuja datasta.

Data Masters -ajatushautomo julkaisi marraskuussa 2016 oppaan siitä, miten data otetaan hyötykäyttöön liiketoiminnassa ja miten datalla oikeasti liiketoimintaa johdetaan.