Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Älä hilloa dataa!

Jo opiskeluaikoinani puhuttiin innolla oppivasta organisaatiosta. Tänä päivänä lähes parikymmentä vuotta myöhemmin aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Datan vyöryminen yrityksiin muuttaa johtamiskulttuurin perinpohjaisesti. Data räjäyttää pankin sekä oppimisessa että johtamisessa, kun kaikki asiat ovat nykyisin mitattavissa ja läpinäkyviä. Päätöksenteosta on tullut entistä tehokkaampaa ja faktapohjaisempaa.

Asioihin voi yritysmaailmassa ottaa kantaa ja tehdä päätöksiä tietoon perustuen. Data opettaa työntekijäänsä.

Silti liiketoiminnassa tehdään edelleen paljon muihin kuin faktoihin perustuvia liiketoimintapäätöksiä. Miksi? Osaksi kysymys on siitä, että yritykset eivät vielä osaa hyödyntää hallussaan olevaa dataa liiketoiminnan eduksi.

Data räjäyttää pankin sekä oppimisessa että johtamisessa, kun kaikki asiat ovat nykyisin mitattavissa ja läpinäkyviä.

On harhaluulo, että datalla olisi jokin itseisarvo. Osa yrityksistä kerää edelleen itselleen hirvittävän määrän dataa ja ajattelee, että kyllä se käyttötarkoitus ja arvo vuosien varrella valkenevat. Datan arvo tulee kuitenkin yksinomaan sen käytöstä. Lisäksi kaikki data vanhenee aika nopeasti. Datan hilloaminen ei kannata.

Datan arvo tulee kuitenkin yksinomaan sen käytöstä

Big data -aika ei tarkoita sitä, että inhimillisen osaamisen merkitys vähenisi. Päinvastoin uskon, että osaamisen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. On väärin olettaa, että datan voima vähentäisi inhimillisen työn merkitystä.

Huippuosaamista tarvitaan yrityksissä jatkossa entistä enemmän. Algoritmeja ja johtopäätöksiä datan pohjalta tekevät lopulta edelleen ihmiset. Markkinointiakin tekevät tulevaisuudessa ihmiset.

Vaikka datan analysointi tulee osaksi kaikkien työtä, data-analyytikkojen ja asiantuntijoiden rooli yrityksissä on merkittävä. Ennen kuin työntekijät voivat hyödyntää dataa, sen pitää olla hyvin analysoitua ja visualisoitua. Kukaan ei pysty haarukoimaan datamassaa oman työn ohessa. Siksi data-analyytikoilla on todella kova vastuu.

Algoritmeja ja johtopäätöksiä datan pohjalta tekevät lopulta edelleen ihmiset.

Datan hyödyntäminen vaatii avointa ja oppivaa mieltä. Ihmisten ei tarvitse olla oletustensa varassa, vaan he voivat antaa datan kertoa totuuksia. Tämä vaatii kuitenkin, että työntekijät ovat valmiita haastamaan itseään ja olemaan valmiita kuulemaan myös jotain sellaista, mitä ei välttämättä haluaisi kuulla.

Datan hyödyntäminen vaatii avointa ja oppivaa mieltä.

Kenellekään ei ole helppoa uskoa omille oletuksille täysin päinvastaisia tuloksia. Tätä kannattaa kuitenkin opetella, sillä ihmettelevät työntekijät saavat sinunkin liiketoimintasi kukoistamaan.

Media- ja markkinointitalo Aller Median digi-innovaatiojohtaja Laura Avonius edustaa maan kuuminta dataosaajien kärkeä ja on yksi kahdeksasta Data Masters -ajatushautomoon kuuluvasta Suomen eturivin johtajasta.

Data Masters -ajatushautomo julkaisee marraskuussa 2016 oppaan siitä, miten data otetaan hyötykäyttöön liiketoiminnassa ja miten datalla oikeasti liiketoimintaa johdetaan. Oppaan ja ajatushautomon tuottaa Aller Media.