Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

7 lyömätöntä syytä yhdistää ja rikastaa dataa

Rikastettuihin kohderyhmiin perustuva datamainonta on yksi mainostajan tehokkaimmista nykyaikaisista työkaluista. Dataan pohjautuva mainostaminen toimii notkeasti ja pystyy reagoimaan reaaliajassa kohderyhmien muutostekijöihin. Kokosin seitsemän painavaa syytä, miksi sinunkin kannattaisi pohtia offline- ja online-datojen yhdistämistä liiketoiminnassasi.

Valveutunut online-mainonnan kumppani pystyy rikastamaan toivottua kohderyhmää yhdistämällä asiakastietokannan offline-datan markkinointipalvelukumppanin tarjoamaan online-dataan. Näin tieto siitä, kenelle ylipäätään edes kannattaa mainostaa, varmistuu.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys, joka haluaa kehittää ja tehostaa omaa liiketoimintaa, tuotekehitystä tai markkinointiaan, nappaa niiden pohjaksi parhaimman mahdollisen kohderyhmän reaaliajassa.

Dataan pohjautuva mainostaminen toimii notkeasti ja pystyy reagoimaan reaaliajassa kohderyhmien muutostekijöihin.

Offline- ja online-dataa yhdistämällä...

1. Voit rikastaa olemassa olevaa asiakaskantaasi.

Rikas data ja kohderyhmän ymmärrys asiakkuusprosesseissa sekä tuote- ja palveluportfolion kehittämisessä on nykyajan liiketoiminnan avainalueita.

2. Voit kehittää liiketoimintaasi.

Yhdistämällä offline- ja online-dataa voit toimia entistä tehokkaammin sekäa kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

3. Avaat paremmat mahdollisuudet monikanavaiseen tavoittamiseen.

Rikastetun tiedon avulla tunnistat kanavia, joissa kohderyhmä on ja toimii.

4. Parannat mainonnan mittattavuutta ja tehokkuutta.

Yhdistämällä datoja saat reaaliaikaisen kuva siitä, kenelle viestit ja mainostat.

5. Voit testata jatkuvasti ja tarvittaessa kohderyhmää, jolle viestit.

Tieto siitä, kenelle ylipäätään edes kannattaa mainostaa, varmistuu.

6. Saat tarkimman markkinoilla olevan kohdettavuuden liiketoiminnallesi ja markkinoinnillesi.

Yhdistelmä optimoi sijoituksellesi ainutlaatuisen hinta-laatu -hyödyn (panos-tuotos).

7. Mainonnan sisällön muodot voivat elää omaa elämäänsä, koska kohderyhmistä saadaan rikastettuina myös kanavakohtaista tietoa.

Reaaliaikaisen online-datan avulla datamainosprosessiin lisätään ihmisymmärrystä ja tunnistetaan kuluttaja, joka on ostoaikeessa tuotteen tai palvelun suhteen.