Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Työelämän vaatimukset on helppo kiteyttää kolmeen sanaan ”enemmän, nopeammin ja multitaskaten”. Vaatimukset nopeudesta, jatkuvasta online-tilassa olosta ja monen pallon ilmassa pidosta korostuvat digitaalisessa ympäristössä tehtävässä asiakastyössä, ja stressi voi kasvaa kohtuuttoman suureksi. Todellisuudessa kuitenkin tässäkin työympäristössä laadukkaammin, pysähtyen ja tietoisemmin on usein parempi sekä lopputuloksen että ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Koskaan ei voi olla varma tuleeko menestystä, sillä lopputulokseen vaikuttaa aina niin moni asia, joihin itsellä ei ole vaikutusvaltaa. Menestykseen vaikuttaa onnikin. Monelta unohtuu, että menestyksen takaa voi löytyä myös iso jono epäonnistumisia, joista on voitu jopa oppia.  Lue juttu

Jokainen viestii ympärilleen sanojen lisäksi sillä, miten käyttäytyy eri tilanteissa. Käyttäytymistä ohjaavat omat arvot ja asenteet sekä ajattelu. Räikein, mutta samalla tunnistettavin esimerkki asioihin suhtautumisesta ja etenemistä määrittelevitä ajattelutavoista on jako ongelmakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Kumpaan joukkoon sinä kuulut?  Lue juttu

Työ monialaistuu ja poikkiorganisoituu digitalisaation edetessä. Komppaan ajatusta siitä, kuinka sosiaalisen median ja digitaalisten toimintojen myötä organisaatioilla ei ole enää varaa kahteen strategiaan. Myynti on jokaisen tehtävä, kuten myös markkinointi.